Na co má nárok těhotná žena v souvislosti s porodem

V souvislosti s porodem může vznikat těhotné ženě nárok a některé dávky. Patří sem především porodné (na první nebo druhé dítě). Může být nárok a nemocenské dávky v souvislosti s porodem. Také je zde klasická mateřská a rodičovská. Žena může požadovat po otci dítěte i náhradu nákladů spojených s porodem.
V souvislosti s porodem může vznikat těhotné ženě nárok a některé dávky. Patří sem především porodné (na první nebo druhé dítě). Může být nárok a nemocenské dávky v souvislosti s porodem. Také je zde klasická mateřská a rodičovská. Žena může požadovat po otci dítěte i náhradu nákladů spojených s porodem.

V souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě dochází u žen k poklesu jejich příjmu a současně jim vzniká mnoho různých nákladů.

V tomto přehledu se zabýváme tím, na jaké dávky, podporu nebo výživné má žena nárok. Pro přehlednost jsou informace rozděleny do 3 částí. V této části se zaměříme na to, na co je nárok v souvislosti s porodem a narozením dítěte

Na co má nárok těhotná žena před porodem:

Na co má nárok žena v souvislosti s porodem

Na co má nárok žena po porodu během mateřské a rodičovské

Sociální dávka porodné na první nebo druhé dítě

Žena, která porodí své první nebo druhé dítě, má nárok na sociální dávku porodné. Výše porodného je:

  • 13000 Kč na první dítě
  • 10000 Kč na druhé dítě
  • 23000 Kč na dvojčata (první a druhé dítě ženy současně)

Nárok na porodné mají ženy, pokud jejich průměrný čistý měsíční příjem před porodem nepřevyšuje 2,7 násobek životného minima. Životní minimum se od 1.4.2020 zvýšilo.

Příjmy se počítají z posledního kalendářního čtvrtletí před porodem. Pokud se například dítě narodí v červnu, pak se počítá příjem za leden až březen. Pokud se dítě narodí v červenci, pak se počítá příjem za duben až červen.

U porodného se posuzují buď pouze příjmy samotné matky (pokud je to samoživitelka a otec není uveden v rodném listu), nebo se počítají příjmy obou rodičů.

Mezi příjmy, které se započítávají pro porodné, patří hlavně: čistá výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky (např. při rizikovém těhotenství), mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, důchodové dávky, příjmy z podnikání OSVČ, nebo i další příjmy.

Úhrada nákladů spojených s porodem

Žena, která porodí dítě, má právo požadovat po otci dítěte, úhradu nákladů spojených s porodem. Spadá to podobné kategorie, jako úhrada nákladů spojených s těhotenstvím (nebo i výživné pro matku dítěte či samotné dítě)

Mezi náklady spojené s porodem, které by mohla požadovat žena po otci dítěte, patří například poplatky za pobyt v nemocnici nebo za léky, které by nebyl plně uhrazeny ze zdravotního pojištění. Nebo případně i jiné oprávněné náklady spojené s porodem – například platba za dopravu do porodnice apod.

Nemocenské dávky při pracovní neschopnosti z důvodu porodu

V některých případech nemá žena před porodem nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože nesplňuje podmínky (například minimální dobu účasti na nemocenském pojištění).

Pokud ale taková žena před porodem splňuje podmínky pro nárok na nemocenské dávky, pak má v době porodu a následné poporodní rekonvalescence, nárok na standardní nemocenské dávky.

Na nemocenské dávky v souvislosti s porodem vzniká nárok od 6 týdne před porodem:

  • pokud v té době nemá žena nárok na mateřskou, nebo případně na rodičovský příspěvek na první dítě
  • na nemocenské dávky v souvislosti s porodem není nárok, pokud je žena před porodem nezaměstnaná nebo pokud si jako OSVČ neplatí nemocenské pojištění
  • Na nemocenské dávky je nárok 12 týdnů (6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu, resp. o ukončení dočasné neschopnosti po porodu rozhoduje lékař, na základě zdravotního stavu ženy)

Nemocenské dávky poskytované ženě v souvislosti s porodem jsou standardní nemocenské dávky. Viz. část věnovaná nemocenským dávkám při rizikovém těhotenství, nebo tato kalkulačka pro výpočet nemocenských dávek.

V souvislosti s porodem, je během prvních 14 dní nárok na náhradu mzdy ve výši 60%. A od 15 dne je nárok na nemocenské dávky, které jsou 60 – 72% z vyměřovacího základu.

Rodičovský příspěvek po porodu

Pokud ženě nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (na tu je případně nárok už před porodem), pak má od data narození dítěte nárok na rodičovský příspěvek.

Pokud by žena čerpala nemocenské dávky v souvislosti s porodem, pak jí na rodičovský příspěvek vzniká nárok po ukončení této dočasné pracovní neschopnosti.

Rodičovský příspěvek je v celkové výši 300 000 Kč (na jedno dítě) nebo 450 000 Kč (na dvojčata). Pokud žena neměla nárok na PPM, pak si může zvolit rodičovský příspěvek do výše 10 000 Kč měsíčně (u dvojčat do 15 000 Kč měsíčně). Viz: kalkulačka rodičovský příspěvek během rodičovské dovolené.

Rodičovský příspěvek se vyplácí zpětně. Pokud vám na rodičovský příspěvek vznikne nárok v červnu, peníze na účet dostanete až v červenci. Proto je určitě dobré vyřídit žádost o rodičovský příspěvek co nejdříve po porodu.

Další informace:

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář