Nárok na ošetřovné během rodičovského příspěvku

Pokud je žena doma s dítětem na rodičovské dovolené (není zaměstnána), pak jí na ošetřovné na dítě nárok nevznikne. Ošetřovné na dítě nemůže dostat ani otec dítěte.
Pokud je žena doma s dítětem na rodičovské dovolené (není zaměstnána), pak jí na ošetřovné na dítě nárok nevznikne. Ošetřovné na dítě nemůže dostat ani otec dítěte.

Jak je to s nárokem na ošetřovné, pokud vám onemocní dítě? Máte nárok na ošetřovné na dítě, pokud na dítě dostáváte rodičovský příspěvek? Může na toto dítě dostat ošetřovné třeba tatínek (otec dítěte?). Podívejte se na to, jestli máte nárok na ošetřovné na dítě, při rodičovském příspěvku.

Kolik je ošetřovné v roce 2024?

Nárok na nemocenské dávky během rodičovské dovolené

Ženy, které jsou doma s dítětem, mohou spadat do jedné ze dvou kategorií.

  • Buď jsou zaměstnané (jejich pracovní poměr během mateřské/rodičovské neskončil) a ony jsou na rodičovské dovolené. V takovém případě ale nemají nárok na nemocenské dávky (kam spadá i ošetřovné). Během rodičovské dovolené není nárok na nemocenskou nebo ošetřovné.
  • Nebo se jedná o ženy, které jsou nezaměstnané (byly bez zaměstnání již před porodem, nebo byl pracovní poměr ukončen během mateřské/rodičovské). A jsou „pouze“ doma s dítětem a čerpají rodičovský příspěvek. Pak také nemají nárok na nemocenské dávky (a tedy ani na ošetřovné). Na nemocenské dávky nemají nárok lidé bez zaměstnání.

Další možností by byla situace, kdy již žena není doma a pracuje (a stále dostává rodičovský příspěvek). Pak by mohl vznikat nárok na nemocenské dávky.

Ošetřovné na dítě a rodičovský příspěvek

Podle zákona o nemocenském pojištění – zákon číslo 187/2006, paragraf 39, není na ošetřené na dítě nárok, pokud na něj současně jiná osoba čerpá rodičovský příspěvek. Vychází se z toho, že rodičovský příspěvek slouží jako určitá finanční kompenzace těm, kdo se starají o dítě. Existují ale výjimky:

zákon číslo 187/2006, paragraf 39:

(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo z důvodu péče o dítě podle odstavce 1 písm. b), jestliže jiný pojištěnec má z důvodu poskytování dlouhodobé péče osobě uvedené v odstavci 1 nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

Je nárok na ošetřovné během rodičovské dovolené?

Pokud je žena doma s dítětem na rodičovské dovolené (není zaměstnána), pak jí na ošetřovné na dítě nárok nevznikne. Ošetřovné na dítě nemůže dostat ani otec dítěte – v případě, že je na dítě ještě vyplácen rodičovský příspěvek (nebo peněžitá pomoc v mateřství), není možné dostat současně i ošetřovné.

Výjimkou by byla situace, kdy by žena již pracovala (chodila do zaměstnání)

Kdy je nárok na ošetřovné a rodičovský příspěvek současně?

V případě, že by žena (která dostává rodičovský příspěvek na dítě), pracovala v zaměstnání a dítě onemocnělo, pak může mít nárok na ošetřovné.

V tomto případě vzniká nárok díky tomu, že žena pracuje a je účastníkem nemocenského pojištění. To, že současně na dítě ještě dostává rodičovský příspěvek, pak nevadí.

Je nárok na ošetřovné při narození druhého dítěte?

Další situace, kdy je možné dostat ošetřovné na dítě, i když je na něj stále vyplácen rodičovský příspěvek, je situace, kdyby žena porodila druhé dítě.

Nárok na ošetřovné během doby, co je žena v porodnici

Pokud by byla žena v porodnici a narodilo se jí druhé dítě, pak může muž (otec dítěte) čerpat ošetřovné na první dítě, pokud by s ním musel zůstat doma. Při starání se o dítě, když je žena v porodnici, tedy může vznikat nárok a ošetřovné na dítě, i když je současně čerpán rodičovský příspěvek.

Další podobnou situací by bylo, pokud by matka dítěte onemocněla, a musela být hospitalizována v nemocnici. Ten kdo by se mezi tím staral o dítě (například tatínek dítěte) by měl nárok na ošetřovné i přes to, že je pobírán rodičovský příspěvek.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář