O kolik se zvýší mateřská (PPM) a rodičovská (rodičovský příspěvek) v roce 2021?

Od začátku roku 2021, se mění výpočet mateřské (zvyšují se redukční hranice). Pro některé těhotné maminky, to bude v roce 2021 znamenat o něco málo vyšší mateřskou (než jakou by dostali v roce 2020). Zvýší se i maximální mateřská. Obdobně se pak od 1. 1. 2021 zvýší i maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku).
Od začátku roku 2021, se mění výpočet mateřské (zvyšují se redukční hranice). Pro některé těhotné maminky, to bude v roce 2021 znamenat o něco málo vyšší mateřskou (než jakou by dostali v roce 2020). Zvýší se i maximální mateřská. Obdobně se pak od 1. 1. 2021 zvýší i maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku).

Od začátku roku 2021, začínají platit nové redukční hranice, které se používají pro výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství).

Díky zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2021, by tak část nastávajících maminek, mohla mít v roce 2021, nárok na o něco málo vyšší mateřskou, než jak by tomu bylo v roce 2020.

Zvýšení mateřské v roce 2021, je ale pouze poměrně malé. Například u těhotné zaměstnankyně s průměrnou hrubou mzdou 45 000 Kč, by zvýšení představovalo asi 5 Kč za jeden kalendářní den. Tedy cca 1000 Kč navíc, za celou dobu na mateřské dovolené (28 týdnů). Viz konkrétní příklad výpočtu níže.

Výpočet mateřské dovolené v roce 2021

To, kolik bude vaše mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) od 1. 1. 2021, si můžete sami spočítat v této nové kalkulačce pro výpočet mateřské (PPM) v roce 2021.

Kalkulačka mateřská 2021
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jak se vypočítá mateřská (peněžitá pomoc v mateřství?

Na výpočet výše mateřské má hlavní vliv to, jaké jste měli příjmy v předchozím zaměstnání. Mateřská se počítá zpravidla z posledních 12 měsíců, z hrubé mzdy.

U podnikatelek (OSVČ) se vychází z vyměřovacího základu pro sociální pojištění (resp. z toho, jaké si platí nemocenské pojištění).

Na základě příjmů (hrubé mzdy), se spočítá denní vyměřovací základ (celkové hrubé příjmy se vydělí počtem dní). A tento denní vyměřovací základ, se pak „snižuje“ podle redukčních hranic.

Nové redukční hranice pro výpočet mateřské (PPM) v roce 2020

Od 1. 1. 2021 platí pro výpočet všech nemocenských dávek, kam spadá i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nové redukční hranice. Pro výpočet PPM pak platí:

 • Do částky 1182 Kč se započítá 100%
 • Do částky 1773 Kč se započítá 60%
 • Do částky 3545 Kč se započítá 30%

Mateřská (PPM), je ve výši 70% z takto vypočítaného denního redukovaného vyměřovacího základu.

Příklad zvýšení mateřské v roce 2021

Zvýšení mateřské v roce 2021, si můžeme ukázat na konkrétním příkladu:

Řekněme, že paní Nováková pracuje již několik roků u jednoho zaměstnavatele a její hrubá měsíční mzda je 45000 Kč. Pro zjednodušení budeme předpokládat, že p. Nováková nebyla v předchozích 12 měsících na neschopence, a ani nic podobného.

V následující tabulce můžete vidět, jak by vypadal výpočet mateřské u hrubé mzdy 45 000 Kč v roce 2020, a o kolik se zvýší mateřská v roce 2021.

Tabulka: Zvýšení peněžité pomoci v mateřství (PPM) v roce 2021

v roce 2020 v roce 2021 Zvýšení 2021
Průměrná hrubá mzda 45 000 Kč 45 000 Kč
Denní vyměřovací základ 1 479,45 Kč 1 479,45 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ 1 353 Kč 1 361 Kč
Mateřská na 1 kalendářní den 948 Kč 953 Kč 5 Kč
Mateřská za 1 měsíc (30 dní) 28 440 Kč 28 590 Kč 150 Kč
Mateřská na 1 dítě (28 týdnů) 185 808 Kč 186 788 Kč 980 Kč
Mateřská na dvojčata (37 týdnů) 245 532 Kč 246 827 Kč 1 295 Kč

Z tabulky jasně vyplývá, že i zaměstnanec s nadprůměrně vysokou mzdou (aktuální průměrná mzda je v ČR v roce 2020 ve výši cca 34 200 Kč), si polepší jen o cca 1000 Kč (za celou dobu 28 týdnů – což je mateřská na jedno dítě).

U zaměstnanců s hrubou mzdou do cca 36 000 Kč (resp. cca 35400 Kč v roce 2020), se tedy zvýšení mateřské v roce 2021 nijak významně neprojeví. Tito zaměstnanci budou mít v roce 2021 stejně vysokou mateřskou (PPM), na jakou by měli nárok i v roce 2020.

Zvýšení maximální mateřské v roce 2021

Na zvýšení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství od 1. 1. 2021, je navázáno i zvýšení maximální mateřské.

Zatímco v roce 2020 byla maximální možná výše mateřské 1424 Kč na jeden den. V roce 2021 bude maximální mateřská ve výši 1449 Kč na jeden den – viz následující tabulka.

Tabulka: Zvýšení maximální mateřské (PPM) v roce 2021

Maximální mateřská (PPM) v roce 2020 v roce 2021 zvýšení
Maximální mateřská za 1 kalendářní den 1 424 Kč 1 449 Kč 25 Kč
Maximální mateřská za 1 měsíc (30 dní) 42 720 Kč 43 470 Kč 750 Kč
Maximální mateřská na jedno dítě (28 týdnů) 279 104 Kč 284 004 Kč 4 900 Kč
Maximální mateřská na dvojčata (37 týdnů) 368 816 Kč 375 291 Kč 6 475 Kč

Zvýšení maximální rodičovské (rodičovského příspěvku) v roce 2021

Rodičovský příspěvek je v roce 2021 ve stejné celkové výši, jako v roce 2020:

 • 300 000 Kč na jedno dítě
 • 450 000 Kč na dvojčata (nebo trojčata atd.)

Rodičovský příspěvek se vyplácí v pravidelné měsíční dávce (maximálně do 4 roků dítěte, nebo maximálně do doby, než je vyčerpaná celá částka).

Kdo si může zvolit výši rodičovské a kolik maximálně měsíčně?

Každý rodič si pak může zvolit částku, kterou by chtěl měsíčně dostávat (a podle toho si i zvolit délku rodičovské – výplaty rodičovského příspěvku). Platí ale určitá omezení:

 • Ten, kdo neměl nárok na mateřskou (PPM), nebo ji měl jen nízkou, nebo není možné doložit dostatečně vysoký příjem druhého rodiče, si může zvolit rodičovský příspěvek maximálně do 10 000 Kč měsíčně (tj. rodičovskou by pak dostával 30 měsíců)
 • Ostatní si mohou zvolit maximální výši rodičovského příspěvku, až do částky, která odpovídá 30 násobku vyměřovacího základu pro PPM – v našem příkladu zaměstnankyně s hrubou mzdou 45 000 Kč, by tak mohl být rodičovský příspěvek maximálně 28 590 Kč (tj. celá rodičovská by byla vyplacena za cca 11 měsíců)
 • Maximální rodičovská (rodičovský příspěvek), na který je případně v roce 2021 nárok, odpovídá maximální výši PPM (za 30 dní), tedy částce 43 470 Kč měsíčně
 • Pokud by si někdo zvolil maximální výši rodičovského příspěvku, pak by celou částku (300 000 Kč) vyčerpal za 7 měsíců

Diskuse ( 2 )

 • Zuzana

  Dobrý den, je výše mateřské počítána z průměrné mzdy posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou, nebo posledního měsíce před nástupem na mateřskou?

  • kalkulacka-materska.cz

   Rozhodné období pro výpočet denního vyměřovacího základu, je zpravidla posledních 12 měsíců, před měsícem nástupu na PPM

Přidejte komentář