O kolik se zvýší mateřská (PPM) a rodičovská (rodičovský příspěvek) v roce 2023?

Od začátku roku 2023, se mění výpočet mateřské (zvyšují se redukční hranice). Pro některé těhotné maminky, to bude v roce 2023 znamenat zvýšení mateřské i o cca 500 Kč měsíčně (než jakou by dostali v roce 2022). Zvýší se i maximální mateřská. Obdobně se pak od 1. 1. 2023 zvýší i maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku).
Od začátku roku 2023, se mění výpočet mateřské (zvyšují se redukční hranice). Pro některé těhotné maminky, to bude v roce 2023 znamenat zvýšení mateřské i o cca 500 Kč měsíčně (než jakou by dostali v roce 2022). Zvýší se i maximální mateřská. Obdobně se pak od 1. 1. 2023 zvýší i maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku).

Od začátku roku 2023, začínají platit nové redukční hranice, které se používají pro výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství).

Díky zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2023, by tak část nastávajících maminek, mohla mít v roce 2023, nárok na  mateřskou, než jak by tomu bylo v roce 2021.

Zvýšení mateřské v roce 2023, může být i poměrně výrazné. Například u těhotné zaměstnankyně s průměrnou hrubou mzdou 45 000 Kč, by zvýšení představovalo asi 14 Kč za jeden kalendářní den. Tedy zvýšení o cca 420 Kč  měsíčně navíc. Za celou dobu na mateřské dovolené, by to dělalo cca 2 744 až 3 626 Kč více (podle počtu narozených dětí). Viz konkrétní příklad výpočtu níže.

Kalkulačka mateřská – výpočet PPM 2024

Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet mateřské (PPM, peněžité pomoci v mateřství).

Některé maminky, mohou mít v roce 2024 nárok na vyšší mateřskou (zvýšení může být i 1000 Kč měsíčně).

Od 1. ledna 2024, by se měla zvýšit i rodičovská (rodičovský příspěvek se bude zvyšovat na 350 000 Kč, pouze ale u dětí narozených od 1. 1. 2024).

Výpočet mateřské dovolené v roce 2023

To, kolik bude vaše mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) od 1. 1. 20223 si můžete sami spočítat v této nové kalkulačce pro výpočet mateřské (PPM) v roce 2023. Kalkulačku pro výpočet mateřské u OSVČ v roce 2023, najdete zde.

Kalkulačka mateřská 2023
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jak se vypočítá mateřská (peněžitá pomoc v mateřství?

Na výpočet výše mateřské má hlavní vliv to, jaké jste měli příjmy v předchozím zaměstnání. Mateřská se počítá zpravidla z posledních 12 měsíců, z hrubé mzdy.

U podnikatelek (OSVČ) se vychází z vyměřovacího základu pro sociální pojištění (resp. z toho, jaké si platí nemocenské pojištění).

Na základě příjmů (hrubé mzdy), se spočítá denní vyměřovací základ (celkové hrubé příjmy se vydělí počtem dní). A tento denní vyměřovací základ, se pak „snižuje“ podle redukčních hranic.

Nové redukční hranice pro výpočet mateřské (PPM) v roce 2023

Od 1. 1. 2023 platí pro výpočet všech nemocenských dávek, kam spadá i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nové redukční hranice. Pro výpočet PPM pak platí:

 • Do částky 1345 Kč se započítá 100%
 • Do částky 2017 Kč se započítá 60%
 • Do částky 404 Kč se započítá 30%

Mateřská (PPM), je ve výši 70% z takto vypočítaného denního redukovaného vyměřovacího základu.

Příklad zvýšení mateřské v roce 2023

Zvýšení mateřské v roce 2023, si můžeme ukázat na konkrétním příkladu:

Řekněme, že paní Nováková pracuje již několik roků u jednoho zaměstnavatele a její hrubá měsíční mzda je 45000 Kč. Pro zjednodušení budeme předpokládat, že p. Nováková nebyla v předchozích 12 měsících na neschopence, a ani nic podobného.

V následující tabulce můžete vidět, jak by vypadal výpočet mateřské u hrubé mzdy 45 000 Kč v roce 2022, a o kolik se zvýší mateřská v roce 2023.

Tabulka: Zvýšení peněžité pomoci v mateřství (PPM) v roce 2023

v roce 2022 v roce 2023 Zvýšení 2023
Průměrná hrubá mzda 45 000 Kč 45 000 Kč
Denní vyměřovací základ 1 479,45 Kč 1 479,45 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ 1 407 Kč 1 426 Kč +19 Kč
Mateřská na 1 kalendářní den 985 Kč 999 Kč + 14 Kč
Mateřská za 1 měsíc (30 dní) 29 550 Kč 29 970 Kč + 420 Kč
Mateřská na 1 dítě (28 týdnů) 193 060 Kč 195 804 Kč +2 744 Kč
Mateřská na dvojčata (37 týdnů) 255 115 Kč 255 115 Kč +3 626 Kč

Z tabulky jasně vyplývá, že zaměstnanec s  mírně nadprůměrně vysokou mzdou (aktuální průměrná mzda je v ČR v roce 2020 ve výši cca 40 900 Kč), si polepší jen o cca 420 Kč měsíčně (za celou dobu 28 týdnů – je to 2744 Kč).

U zaměstnanců s hrubou mzdou do cca 40 900 Kč (resp. cca 39 500 Kč v roce 2022), se zvýšení mateřské v roce 2023 nijak významně neprojeví. Tito zaměstnanci budou mít v roce 2023, zhruba stejně vysokou mateřskou (PPM), na jakou by měli nárok i v roce 2022.

Zvýšení maximální mateřské v roce 2023

Na zvýšení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství od 1. 1. 2023, je navázáno i zvýšení maximální mateřské.

Zatímco v roce 2022 byla maximální možná výše mateřské 1590 Kč na jeden den. V roce 2023 bude maximální mateřská ve výši 1 648 Kč na jeden den – viz následující tabulka.

Tabulka: Zvýšení maximální mateřské (PPM) v roce 2023

Maximální mateřská (PPM) v roce 2022 v roce 2023 zvýšení 2023
Maximální mateřská za 1 kalendářní den 1 590 Kč 1 648 Kč +58 Kč
Maximální mateřská za 1 měsíc (30 dní) 47 700 Kč 49 440 Kč +1 740 Kč
Maximální mateřská na jedno dítě (28 týdnů) 311 640 Kč 323 008 Kč +11 368 Kč
Maximální mateřská na dvojčata (37 týdnů) 411 810 Kč 426 832 Kč +15 022 Kč

Zvýšení maximální rodičovské (rodičovského příspěvku) v roce 2023

Rodičovský příspěvek je v roce 2023 ve stejné celkové výši, jako v roce 2023:

 • 300 000 Kč na jedno dítě
 • 450 000 Kč na dvojčata (nebo trojčata atd.)

Rodičovský příspěvek se vyplácí v pravidelné měsíční dávce (maximálně do 4 roků dítěte, nebo maximálně do doby, než je vyčerpaná celá částka).

Vzhledem k vysoké inflaci, ale vláda zvažuje, že by se během roku 2023, zvýšila rodičovská. Ministr práce a sociálních věcí uvedl, že bude jednat o možném zvýšení ještě během roku 2023, nejpozději pak od 1. 1. 2024.

Jednou z možností, je zvýšení (valorizace) rodičovské o 15% (celková inflace za rok 2022, byla cca 15%). Pokud by bylo schváleno takové zvýšení, pak by to znamenalo, že rodičovský příspěvek by mohl nově být:

 • 345 000 Kč na jedno dítě
 • 517 500 Kč na dvojčata
 • toto zvýšení ale zatím není schválené

Kdo si může zvolit výši rodičovské a kolik maximálně měsíčně?

Každý rodič si pak může zvolit částku, kterou by chtěl měsíčně dostávat (a podle toho si i zvolit délku rodičovské – výplaty rodičovského příspěvku). Platí ale určitá omezení:

 • Ten, kdo neměl nárok na mateřskou (PPM), nebo ji měl jen nízkou, nebo není možné doložit dostatečně vysoký příjem druhého rodiče, si může zvolit rodičovský příspěvek maximálně do 13 000 Kč měsíčně (tj. rodičovskou by pak dostával cca 23 měsíců) nebo maximálně do 19 500 Kč (u dvojčat)
 • Ostatní si mohou zvolit maximální výši rodičovského příspěvku, až do částky, která odpovídá 30 násobku vyměřovacího základu pro PPM – v našem příkladu zaměstnankyně s hrubou mzdou 45 000 Kč, by tak mohl být rodičovský příspěvek maximálně 29 550 Kč (tj. celá rodičovská by byla vyplacena za cca 10 měsíců)
 • Maximální rodičovská (rodičovský příspěvek), na který je případně v roce 2023 nárok, odpovídá maximální výši PPM (za 30 dní), tedy částce 49 440 Kč měsíčně
 • Pokud by si někdo zvolil maximální výši rodičovského příspěvku, pak by celou částku (300 000 Kč) vyčerpal za cca 6 měsíců

Diskuse ( 5 )

 • Zuzana

  Dobrý den, je výše mateřské počítána z průměrné mzdy posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou, nebo posledního měsíce před nástupem na mateřskou?

  • kalkulacka-materska.cz

   Rozhodné období pro výpočet denního vyměřovacího základu, je zpravidla posledních 12 měsíců, před měsícem nástupu na PPM

 • Korbelářová

  dd, na koho se mám obrátit, když potřebuji poradit s plánováním rodičovského příspěvku….na sociálku?
  děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Rodičovský příspěvek, se vyřizuje na Úřadu práce. Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) se vyřizuje na ČSSZ (resp. místní OSSZ).

 • Lucie

  Dobrý den, mohu se prosím zeptat, jak funguje určení výše vyplacení rodičovského příspěvku v našem aktuálním případě. Nikdy jsem nebyla zaměstnaná na hlavní pracovní poměr, po škole se mi narodila 1 dcera a výše RP byla určena dle manželova platu v ČR. Chtěli jsme čerpat rychleji než 4 roky. Od ledna 2021 manžel pracuje v UK. Většinu času však tráví s námi v ČR, kvůli covid nařízením, pracuje převážně na home office. Aktuálně je první dceři 16 měsíců a čekám druhé dítě, které se narodí v září 2022. Tedy děti od sebe budou 2 roky. Mám dotaz, jestli lze určovat výši příspěveku dle manželova platu z UK. Oba žijeme trvale v ČR, všichni 3 tu máme trvalé bydliště. S dcerou jsme pár týdnů v roce v UK na hotelu, jinak žijeme v ČR. Za mne i dceru platí zdravotní pojištění stát a manžel si zdravotní pojištění hradí sám, jelikož po brexitu je UK mimo EU a může si tedy platit zdravotní pojištění i v ČR. I ve druhém případě bych nechtěla čerpat příspěvek 4 roky. Mě nelze jakkoli vyměřit denní vyměřovací základ a manžel jak jsem již zmiňovala je od ledna 2021 zaměstnán v UK, takže by mě hl doložit jen smlouvu z Británie. Jak se v tomto případě postupuje.
  Děkuji předem za odpověď.

Přidejte komentář