O kolik se zvýší mateřská (PPM) a rodičovská (rodičovský příspěvek) v roce 2022?

Od začátku roku 2022, se mění výpočet mateřské (zvyšují se redukční hranice). Pro některé těhotné maminky, to bude v roce 2022 znamenat zvýšení mateřské i o 1000 Kč měsíčně (než jakou by dostali v roce 2021). Zvýší se i maximální mateřská. Obdobně se pak od 1. 1. 2022 zvýší i maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku).
Od začátku roku 2022, se mění výpočet mateřské (zvyšují se redukční hranice). Pro některé těhotné maminky, to bude v roce 2022 znamenat zvýšení mateřské i o 1000 Kč měsíčně (než jakou by dostali v roce 2021). Zvýší se i maximální mateřská. Obdobně se pak od 1. 1. 2022 zvýší i maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku).

Od začátku roku 2022, začínají platit nové redukční hranice, které se používají pro výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství).

Díky zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2022, by tak část nastávajících maminek, mohla mít v roce 2022, nárok na  mateřskou, než jak by tomu bylo v roce 2021.

Zvýšení mateřské v roce 2022, může být i poměrně výrazné. Například u těhotné zaměstnankyně s průměrnou hrubou mzdou 45 000 Kč, by zvýšení představovalo asi 32 Kč za jeden kalendářní den. Tedy zvýšení o cca 1000 Kč  měsíčně navíc. Za celou dobu na mateřské dovolené, by to dělalo cca 6 200 až 8 200 Kč více (podle počtu narozených dětí). Viz konkrétní příklad výpočtu níže.

Výpočet mateřské dovolené v roce 2022

To, kolik bude vaše mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) od 1. 1. 2022, si můžete sami spočítat v této nové kalkulačce pro výpočet mateřské (PPM) v roce 2022. Kalkulačku pro výpočet mateřské u OSVČ v roce 2022, najdete zde.

Kalkulačka mateřská 2022
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jak se vypočítá mateřská (peněžitá pomoc v mateřství?

Na výpočet výše mateřské má hlavní vliv to, jaké jste měli příjmy v předchozím zaměstnání. Mateřská se počítá zpravidla z posledních 12 měsíců, z hrubé mzdy.

U podnikatelek (OSVČ) se vychází z vyměřovacího základu pro sociální pojištění (resp. z toho, jaké si platí nemocenské pojištění).

Na základě příjmů (hrubé mzdy), se spočítá denní vyměřovací základ (celkové hrubé příjmy se vydělí počtem dní). A tento denní vyměřovací základ, se pak „snižuje“ podle redukčních hranic.

Nové redukční hranice pro výpočet mateřské (PPM) v roce 2022

Od 1. 1. 2022 platí pro výpočet všech nemocenských dávek, kam spadá i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nové redukční hranice. Pro výpočet PPM pak platí:

 • Do částky 1298 Kč se započítá 100%
 • Do částky 1946 Kč se započítá 60%
 • Do částky 3892 Kč se započítá 30%

Mateřská (PPM), je ve výši 70% z takto vypočítaného denního redukovaného vyměřovacího základu.

Příklad zvýšení mateřské v roce 2022

Zvýšení mateřské v roce 2022, si můžeme ukázat na konkrétním příkladu:

Řekněme, že paní Nováková pracuje již několik roků u jednoho zaměstnavatele a její hrubá měsíční mzda je 45000 Kč. Pro zjednodušení budeme předpokládat, že p. Nováková nebyla v předchozích 12 měsících na neschopence, a ani nic podobného.

V následující tabulce můžete vidět, jak by vypadal výpočet mateřské u hrubé mzdy 45 000 Kč v roce 2021, a o kolik se zvýší mateřská v roce 2022.

Tabulka: Zvýšení peněžité pomoci v mateřství (PPM) v roce 2022

v roce 2021 v roce 2022 Zvýšení 2022
Průměrná hrubá mzda 45 000 Kč 45 000 Kč
Denní vyměřovací základ 1 479,45 Kč 1 479,45 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ 1 361 Kč 1 407 Kč
Mateřská na 1 kalendářní den 953 Kč 985 Kč 32 Kč
Mateřská za 1 měsíc (30 dní) 28 590 Kč 29 550 Kč 960 Kč
Mateřská na 1 dítě (28 týdnů) 186 788 Kč 193 060 Kč 6 272 Kč
Mateřská na dvojčata (37 týdnů) 246 827 Kč 255 115 Kč 8 288 Kč

Z tabulky jasně vyplývá, že zaměstnanec s nadprůměrně vysokou mzdou (aktuální průměrná mzda je v ČR v roce 2020 ve výši cca 39 500 Kč), si polepší jen o cca 1000 Kč měsíčně (za celou dobu 28 týdnů – je to 6 272 Kč).

U zaměstnanců s hrubou mzdou do cca 39 500 Kč (resp. cca 39 900 Kč v roce 2021), se zvýšení mateřské v roce 2022 nijak významně neprojeví. Tito zaměstnanci budou mít v roce 2022, zhruba stejně vysokou mateřskou (PPM), na jakou by měli nárok i v roce 2021.

Zvýšení maximální mateřské v roce 2022

Na zvýšení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství od 1. 1. 2022, je navázáno i zvýšení maximální mateřské.

Zatímco v roce 2021 byla maximální možná výše mateřské 1449 Kč na jeden den. V roce 2022 bude maximální mateřská ve výši 1590 Kč na jeden den – viz následující tabulka.

Tabulka: Zvýšení maximální mateřské (PPM) v roce 2022

Maximální mateřská (PPM) v roce 2021 v roce 2022 zvýšení 2022
Maximální mateřská za 1 kalendářní den 1 449 Kč 1 590 Kč +141 Kč
Maximální mateřská za 1 měsíc (30 dní) 43 470 Kč 47 700 Kč +4 230 Kč
Maximální mateřská na jedno dítě (28 týdnů) 284 004 Kč 311 640 Kč +27 636 Kč
Maximální mateřská na dvojčata (37 týdnů) 375 291 Kč 411 810 Kč +36 519 Kč

Zvýšení maximální rodičovské (rodičovského příspěvku) v roce 2022

Rodičovský příspěvek je v roce 2022 ve stejné celkové výši, jako v roce 2021:

 • 300 000 Kč na jedno dítě
 • 450 000 Kč na dvojčata (nebo trojčata atd.)

Rodičovský příspěvek se vyplácí v pravidelné měsíční dávce (maximálně do 4 roků dítěte, nebo maximálně do doby, než je vyčerpaná celá částka).

Vzhledem k vysoké inflaci, ale vláda zvažuje, že by se během roku 2022, zvýšila rodičovská až o 15%. Pokud by bylo schváleno takové zvýšení, pak by to znamenalo, že rodičovský příspěvek by mohl nově být:

 • 345 000 Kč na jedno dítě
 • 517 500 Kč na dvojčata
 • toto zvýšení ale zatím není schválené

Vláda zatím pouze avizovala, že by se od cca poloviny roku 2022, zvýšil limit pro čerpání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční částka, je aktuálně 10 000 Kč (resp. 15 000 Kč na dvojčata) – netýká se těch kdo mají vyšší vyměřovací základ/měl nárok na PPM.

Tato maximální měsíční částka, by se mohla během roku zvýšit na 13 000 Kč (resp. na 19 500 Kč u dvojčat). Ani toto zvýšení, zatím není finálně schválené.

Kdo si může zvolit výši rodičovské a kolik maximálně měsíčně?

Každý rodič si pak může zvolit částku, kterou by chtěl měsíčně dostávat (a podle toho si i zvolit délku rodičovské – výplaty rodičovského příspěvku). Platí ale určitá omezení:

 • Ten, kdo neměl nárok na mateřskou (PPM), nebo ji měl jen nízkou, nebo není možné doložit dostatečně vysoký příjem druhého rodiče, si může zvolit rodičovský příspěvek maximálně do 10 000 Kč měsíčně (tj. rodičovskou by pak dostával 30 měsíců)
 • Ostatní si mohou zvolit maximální výši rodičovského příspěvku, až do částky, která odpovídá 30 násobku vyměřovacího základu pro PPM – v našem příkladu zaměstnankyně s hrubou mzdou 45 000 Kč, by tak mohl být rodičovský příspěvek maximálně 29 550 Kč (tj. celá rodičovská by byla vyplacena za cca 10 měsíců)
 • Maximální rodičovská (rodičovský příspěvek), na který je případně v roce 2022 nárok, odpovídá maximální výši PPM (za 30 dní), tedy částce 47 700 Kč měsíčně
 • Pokud by si někdo zvolil maximální výši rodičovského příspěvku, pak by celou částku (300 000 Kč) vyčerpal za cca 6 měsíců

Diskuse ( 5 )

 • Zuzana

  Dobrý den, je výše mateřské počítána z průměrné mzdy posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou, nebo posledního měsíce před nástupem na mateřskou?

  • kalkulacka-materska.cz

   Rozhodné období pro výpočet denního vyměřovacího základu, je zpravidla posledních 12 měsíců, před měsícem nástupu na PPM

 • Korbelářová

  dd, na koho se mám obrátit, když potřebuji poradit s plánováním rodičovského příspěvku….na sociálku?
  děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Rodičovský příspěvek, se vyřizuje na Úřadu práce. Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) se vyřizuje na ČSSZ (resp. místní OSSZ).

 • Lucie

  Dobrý den, mohu se prosím zeptat, jak funguje určení výše vyplacení rodičovského příspěvku v našem aktuálním případě. Nikdy jsem nebyla zaměstnaná na hlavní pracovní poměr, po škole se mi narodila 1 dcera a výše RP byla určena dle manželova platu v ČR. Chtěli jsme čerpat rychleji než 4 roky. Od ledna 2021 manžel pracuje v UK. Většinu času však tráví s námi v ČR, kvůli covid nařízením, pracuje převážně na home office. Aktuálně je první dceři 16 měsíců a čekám druhé dítě, které se narodí v září 2022. Tedy děti od sebe budou 2 roky. Mám dotaz, jestli lze určovat výši příspěveku dle manželova platu z UK. Oba žijeme trvale v ČR, všichni 3 tu máme trvalé bydliště. S dcerou jsme pár týdnů v roce v UK na hotelu, jinak žijeme v ČR. Za mne i dceru platí zdravotní pojištění stát a manžel si zdravotní pojištění hradí sám, jelikož po brexitu je UK mimo EU a může si tedy platit zdravotní pojištění i v ČR. I ve druhém případě bych nechtěla čerpat příspěvek 4 roky. Mě nelze jakkoli vyměřit denní vyměřovací základ a manžel jak jsem již zmiňovala je od ledna 2021 zaměstnán v UK, takže by mě hl doložit jen smlouvu z Británie. Jak se v tomto případě postupuje.
  Děkuji předem za odpověď.

Přidejte komentář