O kolik se zvýší mateřská (PPM) a rodičovská (rodičovský příspěvek) v roce 2024?

Od začátku roku 2024, se mění výpočet mateřské (zvyšují se redukční hranice). Pro některé těhotné maminky, to bude v roce 2024 znamenat zvýšení mateřské i o cca 1000 Kč měsíčně (než jakou by dostali v roce 2023). Zvýší se i maximální mateřská. Obdobně se pak od 1. 1. 2024 zvýší i maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku).
Od začátku roku 2024, se mění výpočet mateřské (zvyšují se redukční hranice). Pro některé těhotné maminky, to bude v roce 2024 znamenat zvýšení mateřské i o cca 1000 Kč měsíčně (než jakou by dostali v roce 2023). Zvýší se i maximální mateřská. Obdobně se pak od 1. 1. 2024 zvýší i maximální výše rodičovské (rodičovského příspěvku).

Od začátku roku 2024, začínají platit nové redukční hranice, které se používají pro výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství).

Díky zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2024, by tak část nastávajících maminek, mohla mít v roce 2024, nárok na  mateřskou, než jak by tomu bylo v roce 2023.

Zvýšení mateřské v roce 2024, může být i poměrně výrazné. Například u těhotné zaměstnankyně s průměrnou hrubou mzdou 45 000 Kč, by zvýšení představovalo asi 34 Kč za jeden kalendářní den. Tedy zvýšení o cca 1020 Kč  měsíčně navíc. Za celou dobu na mateřské dovolené, by to dělalo cca 6 664 nebo 8 806 Kč více (podle počtu narozených dětí). Viz konkrétní příklad výpočtu níže.

Výpočet mateřské dovolené v roce 2024

To, kolik bude vaše mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) od 1. 1. 2024 si můžete sami spočítat v této nové kalkulačce pro výpočet mateřské (PPM) v roce 2024. Kalkulačku pro výpočet mateřské u OSVČ v roce 2024, najdete zde.

Kalkulačka mateřská 2024
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jak se vypočítá mateřská (peněžitá pomoc v mateřství?

Na výpočet výše mateřské má hlavní vliv to, jaké jste měli příjmy v předchozím zaměstnání. Mateřská se počítá zpravidla z posledních 12 měsíců, z hrubé mzdy.

U podnikatelek (OSVČ) se vychází z vyměřovacího základu pro sociální pojištění (resp. z toho, jaké si platí nemocenské pojištění).

Na základě příjmů (hrubé mzdy), se spočítá denní vyměřovací základ (celkové hrubé příjmy se vydělí počtem dní). A tento denní vyměřovací základ, se pak „snižuje“ podle redukčních hranic.

Nové redukční hranice pro výpočet mateřské (PPM) v roce 2024

Od 1. 1. 2024 platí pro výpočet všech nemocenských dávek, kam spadá i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nové redukční hranice. Pro výpočet PPM pak platí:

 • Do částky 1466 Kč se započítá 100%
 • Do částky 2199 Kč se započítá 60%
 • Do částky 4397 Kč se započítá 30%

Mateřská (PPM), je ve výši 70% z takto vypočítaného denního redukovaného vyměřovacího základu.

Příklad zvýšení mateřské v roce 2024

Zvýšení mateřské v roce 2024, si můžeme ukázat na konkrétním příkladu:

Řekněme, že paní Nováková pracuje již několik roků u jednoho zaměstnavatele a její hrubá měsíční mzda je 45000 Kč. Pro zjednodušení budeme předpokládat, že p. Nováková nebyla v předchozích 12 měsících na neschopence, a ani nic podobného.

V následující tabulce můžete vidět, jak by vypadal výpočet mateřské u hrubé mzdy 45 000 Kč v roce 2023, a o kolik se zvýší mateřská v roce 2024.

Tabulka: Zvýšení peněžité pomoci v mateřství (PPM) v roce 2024

v roce 2023 v roce 2024 Zvýšení 2024
Průměrná hrubá mzda 45 000 Kč 45 000 Kč
Denní vyměřovací základ 1 479,45 Kč 1 479,45 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ 1 426 Kč 1 475 Kč +49 Kč
Mateřská na 1 kalendářní den 999 Kč 1 033 Kč + 34 Kč
Mateřská za 1 měsíc (30 dní) 29 970 Kč 30 990 Kč + 1 020 Kč
Mateřská na 1 dítě (28 týdnů) 195 804 Kč 202 468 Kč +6 664 Kč
Mateřská na dvojčata (37 týdnů) 258 741 Kč 267 547 Kč +8 806 Kč

Z tabulky jasně vyplývá, že zaměstnanec s  mírně nadprůměrně vysokou mzdou (aktuální průměrná mzda je v ČR ve výši cca 42 658 Kč), si polepší jen o cca 1020 Kč měsíčně (za celou dobu 28 týdnů – je to 6664 Kč).

U zaměstnanců s hrubou mzdou do cca 40 900 Kč v roce 2023, se zvýšení mateřské v roce 2024 nijak významně neprojeví. Tito zaměstnanci budou mít v roce 2024, zhruba stejně vysokou mateřskou (PPM), na jakou by měli nárok i v roce 2023.

Zvýšení maximální mateřské v roce 2024

Na zvýšení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství od 1. 1. 2024, je navázáno i zvýšení maximální mateřské.

Zatímco v roce 2023 byla maximální možná výše mateřské 1648 Kč na jeden den. V roce 2024 bude maximální mateřská ve výši 1 797 Kč na jeden den – viz následující tabulka.

Tabulka: Zvýšení maximální mateřské (PPM) v roce 2024

Maximální mateřská (PPM) v roce 2023 v roce 2024 zvýšení 2024
Maximální mateřská za 1 kalendářní den 1 648 Kč 1 797 Kč +149 Kč
Maximální mateřská za 1 měsíc (30 dní) 49 440 Kč 53 910 Kč +4 470 Kč
Maximální mateřská na jedno dítě (28 týdnů) 323 008 Kč 352 212 Kč +29 204 Kč
Maximální mateřská na dvojčata (37 týdnů) 426 832 Kč 465 423 Kč +38 591 Kč

Zvýšení maximální rodičovské (rodičovského příspěvku) v roce 2024

Rodičovský příspěvek se zvyšuje od začátku roku 2024. Zvýšení ale platí jenom pro některé maminky. Na zvýšení bude nárok, jenom u dětí, které se narodí v roce 2024.

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené od 1. 1. 2024:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 350 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata = 525 000 Kč
 • maximálně na 3 roky (do 3 narozenin)

Rodičovský příspěvek v roce 2024 pro děti narozené do 31. 12. 2023:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 300 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata = 450 000 Kč
 • maximálně na 4 roky (do 4 narozenin)

Kdo si může zvolit výši rodičovské a kolik maximálně měsíčně?

Každý rodič si pak může zvolit částku, kterou by chtěl měsíčně dostávat (a podle toho si i zvolit délku rodičovské – výplaty rodičovského příspěvku). Platí ale určitá omezení:

 • Ten, kdo neměl nárok na mateřskou (PPM), nebo ji měl jen nízkou, nebo není možné doložit dostatečně vysoký příjem druhého rodiče, si může zvolit rodičovský příspěvek maximálně do 13 000 Kč měsíčně (tj. rodičovskou by pak dostával cca 23 měsíců nebo 27 měsíců) nebo maximálně do 19 500 Kč (u dvojčat)
 • Ostatní si mohou zvolit maximální výši rodičovského příspěvku, až do částky, která odpovídá 30 násobku vyměřovacího základu pro PPM – v našem příkladu zaměstnankyně s hrubou mzdou 45 000 Kč, by tak mohl být rodičovský příspěvek maximálně 30 990 Kč (tj. celá rodičovská by byla vyplacena za cca 10 měsíců)
 • Maximální rodičovská (rodičovský příspěvek), na který je případně v roce 2024 nárok, odpovídá maximální výši PPM (za 30 dní), tedy částce 53 910 Kč měsíčně
 • Pokud by si někdo zvolil maximální výši rodičovského příspěvku, pak by celou částku (300 000 Kč/350 000) vyčerpal za cca 6 – 7 měsíců

Diskuse ( 5 )

 • Zuzana

  Dobrý den, je výše mateřské počítána z průměrné mzdy posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou, nebo posledního měsíce před nástupem na mateřskou?

  • kalkulacka-materska.cz

   Rozhodné období pro výpočet denního vyměřovacího základu, je zpravidla posledních 12 měsíců, před měsícem nástupu na PPM

 • Korbelářová

  dd, na koho se mám obrátit, když potřebuji poradit s plánováním rodičovského příspěvku….na sociálku?
  děkuji

  • kalkulacka-materska.cz

   Rodičovský příspěvek, se vyřizuje na Úřadu práce. Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) se vyřizuje na ČSSZ (resp. místní OSSZ).

 • Lucie

  Dobrý den, mohu se prosím zeptat, jak funguje určení výše vyplacení rodičovského příspěvku v našem aktuálním případě. Nikdy jsem nebyla zaměstnaná na hlavní pracovní poměr, po škole se mi narodila 1 dcera a výše RP byla určena dle manželova platu v ČR. Chtěli jsme čerpat rychleji než 4 roky. Od ledna 2021 manžel pracuje v UK. Většinu času však tráví s námi v ČR, kvůli covid nařízením, pracuje převážně na home office. Aktuálně je první dceři 16 měsíců a čekám druhé dítě, které se narodí v září 2022. Tedy děti od sebe budou 2 roky. Mám dotaz, jestli lze určovat výši příspěveku dle manželova platu z UK. Oba žijeme trvale v ČR, všichni 3 tu máme trvalé bydliště. S dcerou jsme pár týdnů v roce v UK na hotelu, jinak žijeme v ČR. Za mne i dceru platí zdravotní pojištění stát a manžel si zdravotní pojištění hradí sám, jelikož po brexitu je UK mimo EU a může si tedy platit zdravotní pojištění i v ČR. I ve druhém případě bych nechtěla čerpat příspěvek 4 roky. Mě nelze jakkoli vyměřit denní vyměřovací základ a manžel jak jsem již zmiňovala je od ledna 2021 zaměstnán v UK, takže by mě hl doložit jen smlouvu z Británie. Jak se v tomto případě postupuje.
  Děkuji předem za odpověď.

Přidejte komentář