Kalkulačka OČR: Výpočet ošetřovné na dítě v roce 2024

V roce 2024, by měly pro ošetřovné platit jen běžné podmínky. Na rozdíl od předchozích "COVID roků 2020 - 2022", se neplánuje žádné prodlužování doby OČR nebo zvyšování ošetřovného. Ošetřovné je 60% po dobu maximálně 9 nebo 16 kalendářních dní.
V roce 2024, by měly pro ošetřovné platit jen běžné podmínky. Na rozdíl od předchozích „COVID roků 2020 – 2022“, se neplánuje žádné prodlužování doby OČR nebo zvyšování ošetřovného. Ošetřovné je 60% po dobu maximálně 9 nebo 16 kalendářních dní.

V roce 2024, by měly pro ošetřovné platit jen běžné podmínky. Na rozdíl od  předchozích „COVID roků 2020 – 2022“, se neplánuje žádné prodlužování doby OČR nebo zvyšování ošetřovného.

K posledním větším změnám došlo v roce 2022 (na OČR mají nově nárok i další osoby – členové širší rodiny, i bez toho že by museli s ošetřovanou osobou sdílet společnou domácnost).

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024), začne také platit pravidelná valorizace redukčních hranic (které se používají pro výpočet všech nemocenských dávek). Část zaměstnanců tak může mít nárok na o něco málo vyšší ošetřovné, než v předchozím roce.

Kalkulačka OČR – výpočet ošetřovného v roce 2024

Od začátku roku 2024, se opět mírně zvyšují redukční hranice pro výpočet ošetřovného (a i dalších nemocenských dávek, nebo i pro výpočet mateřské).

Základní podmínky pro nárok na OČR se v roce 2024 nijak nemění. MPSV připravuje změnu zákona – na ošetřovné bude nárok i u dohody DPP a DPČ, nebo budou mít nárok i OSVČ. Ale až od 1. 1. 2025.

Kalkulačku pro výpočet ošetřovného v roce 2024 najdete zde

Kalkulačka OČR: Výpočet, kolik je ošetřovné v roce 2024

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je ošetřovné v roce 2024. Na rozdíl od předchozích roků, je letos ošetřovné pouze v základní výši:

  • Běžné ošetřovné 60% – nárok je podle standardních podmínek (viz zákon o nemocenském pojištění), maximálně 9 dní (nebo 16 dní pro samoživitele/samoživitelky)
  • Na OČR je nárok jen u dětí do 10 roků (mladších než 10 roků, v den začátku OČR, 10 narozeniny během OČR nevadí), nebo případně i u starších dětí/jiných osob, které jsou nemocné a vyžadují ošetřování jinou osobou. Nebo i v dalších případech (viz dále).
Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování:*

Hrubá mzda

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny. Za běžných podmínek je ošetřovné 9 dní (nebo 16 dní pro samoživitele).
Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)

Zvýšení ošetřovného od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice pro výpočet všech nemocenských dávek (týká se to jak ošetřovného, tak i nemocenských dávek, otcovské, nebo mateřské – peněžité pomoci v mateřství).

Díky zvýšení redukčních hranic, se některým zaměstnancům může zvýšit ošetřovné (nebo nemocenská či mateřská). Případné zvýšení, se ale týká spíše jen zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou. Ti, kdo mají jen průměrnou mzdu, žádné zvýšení nepocítí.

Redukční hranice pro výpočet OČR od 1. 1. 2024

  • 1 redukční hranice (započítá se 90%) = 1 466Kč
  • 2 redukční hranice (započítá se 60%) = 2 199 Kč
  • 3 redukční hranice (započítá se 30%) = 4 397 Kč

Na ošetřovné bude mít v roce 2024 nárok více osob

Podmínky, pro nárok na ošetřovné, se ale v roce 2024, nijak významně nemění. Zásadní změny probíhaly v předchozích letech.

V roce 2022 začala platit novela zákona o nemocenském pojištění. Ta přinesla řadu změn (například prodloužení otcovské na 14 dní). Některé změny, se týkaly i ošetřovného (OČR).

Od začátku roku 2022, má na ošetřovné nárok více osob. Členové širší rodiny (babičky, dědečkové, sourozenci, vnukové, vnučky, rodiče manžela/manželky, registrovaného partnera/partnery, …atd.), mají nárok na ošetřovné, i když s ošetřovanou osobou nesdílí společnou domácnost.

Dříve to fungovalo tak, že například babička, si mohla vzít OČR na vnuka/vnučku, jen v případě, že s dítětem sdílela společnou domácnost. Od roku 2022 se tato podmínka zrušila.

Viz nové znění odstavce 2, paragraf 39, zákon o nemocenském pojištění (číslo 187/2006 Sb.):

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.

Ošetřovné při práci na DPP nebo DPČ

Lidé, kteří pracují na dohodu (DPP – dohoda o provedení práce nebo DPČ – dohoda o pracovní činnosti), nemají nárok na ošetřovné.

„Dohodáři“ měli nárok na „krizové“ ošetřovné, během „COVID roků 2020 – 2022“. Toto „krizové“ ošetřovné mělo zvláštní podmínky, a nárok mohl být i pro zaměstnance na DPP nebo DPČ.

V roce 2024, ale platí jen standardní podmínky a lidé s dohodou nárok na ošetřovné aktuálně nemají. Plánuje se ale změna. Během roku 2024, se bude projednávat novela zákona o nemocenském pojištění, která mimo jiné přinese nárok na OČR i pro DPP a DPČ. U dohody ale bude nárok na ošetřovné až od začátku roku 2025

Ošetřovné pro OSVČ v roce 2024

Na ošetřovné, mají nárok jenom zaměstnanci. Podnikatelé (OSVČ, živnostníci) nemají nárok ani na běžné ošetřovné.

A neměli na něj nárok ani v době epidemie COVID. V roce 2020, a také i v roce 2021, byla pro OSVČ, zřízena speciální dotace „Ošetřovné pro OSVČ“, kterou poskytovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Aktuálně ale už nic takového není.

I pro OSVČ se ale plánuje změna (jako pro dohodáře). Novela zákona o nemocenském pojištění (která se bude řešit během roku 2024), se bude týkat i podnikatelů. I oni budou mít od 1. 1. 2025 nárok na ošetřovné. Podmínky budou podobné, jako u nároku na nemocenskou. I pro nárok na OČR bude u OSVČ nutné placení dobrovolného nemocenského pojištění.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář