Kalkulačka OČR: Výpočet ošetřovné na dítě v roce 2022

Na začátku roku 2022, by měl být nárok na zvýšené krizové ošetřovné – 80% (minimálně 400 Kč), v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19. Nárok by měl být do konce února 2022 (do 28. 2. 2022). Od 1. 1. 2022 se mění i některé podmínky pro běžné ošetřovné (na které je nárok mimo dobu epidemie).
Na začátku roku 2022, by měl být nárok na zvýšené krizové ošetřovné – 80% (minimálně 400 Kč), v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19. Nárok by měl být do konce února 2022 (do 28. 2. 2022). Od 1. 1. 2022 se mění i některé podmínky pro běžné ošetřovné (na které je nárok mimo dobu epidemie).

V roce 2022, bude ošetřovné podléhat různým změnám (především v souvislosti s nekončící epidemií COVID-19). Na začátku roku, by měly platit odlišné podmínky pro ošetřovné (krizové ošetřovné), než během zbytku roku. Od 1. 1. 2022, také začíná platit několik změn, které mění i běžné ošetřovné (i mimo dobu epidemie).

Hlavní změny OČR (ošetřovné) v roce 2022

  • Na začátku roku 2022 (minimálně do konce února 2022), bude nárok na „krizové“ ošetřovné – zvýšení na 80% (minimálně 400 Kč/den), po celou dobu (karantény, izolace, zavřené třídy, školy, školky), nárok mají i DPP a DPČ
  • Od 1. 1. 2022 se zvyšují redukční hranice – pro část zaměstnanců to znamená vyšší ošetřovné
  • Od 1. 1. 2022 začíná platit novela zákona o nemocenském pojištění, na ošetřovné budou mít nárok i členové širší rodiny, bez nutnosti sdílet s ošetřovnou osobou společnou domácnost (nárok budou mít i babičky, tety, atp.)
  • V návaznosti na vývoj epidemie COVID-19, se podmínky pro OČR mohou měnit i během roku 2022

Kalkulačka OČR: Výpočet, kolik je ošetřovné v roce 2022

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je ošetřovné v roce 2022. V kalkulačce máte na výběr dva výpočty:

  • Běžné ošetřovné 60% – nárok je v případech nesouvisejících s epidemií COVID, nebo mimo dobu platnosti krizového ošetřovného, maximálně 9 dní (nebo 16 dní pro samoživitele/samoživitelky)
  • Krizové ošetřovné 80% – nárok je od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 (může být prodlouženo), ošetřovné je zvýšené na 80% (minimálně 400 Kč/den), neplatí časové omezení, nárok mají i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ

V obou případech je na OČR nárok jen u dětí do 10 roků (mladších než 10 roků, v den začátku OČR, 10 narozeniny během OČR nevadí), nebo případně i u starších dětí/jiných osob, které jsou nemocné a vyžadují ošetřování jinou osobou. Nebo i v dalších případech (viz dále).

Kalkulačka ošetřovné 2022
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování:*

Hrubá mzda

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny. Za běžných podmínek je ošetřovné 9 dní (nebo 16 dní pro samoživitele).
Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)

Zvýšené krizové ošetřovné během epidemie COVID-19 v roce 2022

Na konci roku 2021, bylo schváleno, opětovné zavedení krizového ošetřovného (stejně, jako tomu bylo skoro celý školní rok 2020/2021).

Ošetřovné by se opět mělo zvýšit na 80%, z redukovaného vyměřovacího základu (u hrubé mzdy do cca 39,5 tisíc korun je to 80% z 90% z hrubé mzdy, tj. cca 72% hrubé mzdy). Minimální částka OČR na jeden den, bude 400 Kč.

Na ošetřovné v souvislosti s epidemií COVID-19 (karanténa v rodině, karanténa u dítěte, omezená výuka ve třídě, škole, školce, atd.), bude po celou dobu karantény/omezení výuky (není limit 9/16 dní).

Na ošetřovné mají nárok i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ. Nárok na OČR je u dětí do 10 roků, nebo u i u starších dětí či jiných osob, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I., mají speciální vzdělávací potřeby, apod.

Na zvýšené, krizové ošetřovné, by měl být nárok zpětně, od začátku listopadu 2021 až do konce února 2022 (do 28. 2. 2022). Není ale vyloučeno, že se krizové ošetřovné prodlouží na celý zbývající školní rok.

Zvýšení ošetřovného od 1. 1. 2022

Když pomineme zavedení krizového ošetřovného na přelomu roku 2021/2022, tak by se od 1. 1. 2022, mělo ošetřovné zvýšit, díky zvýšení redukčních hranic.

Od 1. 1. 2022, se zvyšují redukční hranice pro výpočet všech nemocenských dávek (týká se to jak ošetřovného, tak i nemocenských dávek, otcovské, nebo mateřské – peněžité pomoci v mateřství).

Díky zvýšení redukčních hranic, se některým zaměstnancům může zvýšit ošetřovné (nebo nemocenská či mateřská). Případné zvýšení, se ale týká spíše jen zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou. Ti, kdo mají jen průměrnou mzdu, žádné zvýšení nepocítí.

Redukční hranice pro výpočet OČR od 1. 1. 2022

  • 1 redukční hranice (započítá se 90%) = 1 298 Kč
  • 2 redukční hranice (započítá se 60%) = 1 946 Kč
  • 3 redukční hranice (započítá se 30%) = 3 892 Kč

Na ošetřovné bude mít v roce 2022 nárok více osob

Od 1. 1. 2022, začne platit novela zákona o nemocenském pojištění. Ta přináší řadu změn (například prodloužení otcovské na 14 dní). Některé změny, se týkají i ošetřovného (OČR).

Od začátku roku 2022, bude mít na ošetřovné nárok více osob. Členové širší rodiny (babičky, dědečkové, tety, strýcové, sourozenci, vnukové, vnučky, rodiče manžela/manželky, registrovaného partnera/partnery, …atd.), budou mít nárok na ošetřovné, i když s ošetřovanou osobou nesdílí společnou domácnost.

Doposud to fungovalo tak, že například babička, si mohla vzít OČR na vnuka/vnučku, jen v případě, že s dítětem sdílela společnou domácnost. Od 1. 1. 2022 se tato podmínka ruší.

Viz nové znění odstavce 2, paragraf 39, zákon o nemocenském pojištění (číslo 187/2006 Sb.):

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.

Ostatní podmínky, pro nárok na ošetřovné, se ale v roce 2022, už nijak zásadně nemění (tedy pokud pomineme zavedení krizového ošetřovného na začátku roku 2022).

Ošetřovné pro OSVČ v roce 2022

Na ošetřovné, mají nárok jenom zaměstnanci. Na krizové ošetřovné (od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022), mohou mít nárok i ti, kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Podnikatelé (OSVČ, živnostníci) nemají nárok ani na běžné ošetřovné, ani na to „krizové“. V roce 2020, a také i v roce 2021, byla pro OSVČ, zřízena speciální dotace „Ošetřovné pro OSVČ“, kterou poskytovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Aktuálně ale na toto „ošetřovné pro OSVČ“, není nárok.

OSVČ, může mít nárok na kompenzační bonus (přelom roku 2021/2022), pokud mu z důvodu nutnosti pečovat o dítě, poklesly příjmy (tržby), alespoň o 30%. Pak může být nárok na kompenzaci až 1000 Kč za jeden kalendářní den.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář