Nový mateřský příspěvek – náhradní mateřská pro ženy bez nároku na PPM

Vláda bude projednávat návrh nového zákona, který chce přinést novou „náhradní mateřskou“ pro ženy, které nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Mateřský příspěvek, by mohl být 12 – 13 tisíc korun měsíčně. Vyplácel by se 28 nebo 37 týdnů. Nárok by mohl být už od roku 2024.
Vláda bude projednávat návrh nového zákona, který chce přinést novou „náhradní mateřskou“ pro ženy, které nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Mateřský příspěvek, by mohl být 12 – 13 tisíc korun měsíčně. Vyplácel by se 28 nebo 37 týdnů. Nárok by mohl být už od roku 2024.

Skupina poslanců (Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Patrik Nacher a další), předložila návrh zákona, který by do systému státní sociální podpory, zavedl novou sociální dávku – mateřský příspěvek.

Kromě klasické „mateřské (peněžité pomoci v mateřství), rodičovské (rodičovský příspěvek), nebo sociálních dávek jako je porodné a přídavky na dítě, by od roku 2024, mohl být nárok i na nový mateřský příspěvek (pro těhotné ženy před porodem a pro maminky po porodu).

Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Viz: Kalkulačka rodičovský příspěvek 2024 – kdo má nárok na zvýšenou rodičovskou?

Vláda se současně rozhodla nepodpořit zavedení nové sociální dávkymateřský příspěvek (pro ženy, kterým nevznikne nárok na PPM – viz informace v článku. O návrhu zákona, se ale bude dále jednat.

Nový mateřský příspěvek pro těhotné ženy od roku 2024

Nový mateřský příspěvek, by byla jakási „náhradní mateřská“. Měly by na ni nárok ženy, které nesplňují podmínky pro nárok na klasickou „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství).

Jedná se například o studentky, některé podnikatelky (OSVČ), nebo nezaměstnané ženy. Ty nedostávají klasickou „mateřskou“ (PPM), a mají nárok jenom na rodičovský příspěvek.

Nový mateřský příspěvek, by mohl být cca 12 – 13 tisíc korun měsíčně, a vyplácel by se podobně, jako mateřská. Výpočet „náhradní mateřské“ by vycházel z minimální mzdy.

Nárok by byl prvních 28 týdnů (nebo 37 týdnů u dvojčat). Začátek mateřského příspěvku, by byl 6 – 8 týdnů před porodem (stejně jako u peněžité pomoci v mateřství). Po skončení mateřského příspěvku, by byl standardní nárok na rodičovskou (rodičovský příspěvek).

Pokud bude návrh nového zákona schválen, pak by mohl platit už od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024).

Jaké je šance na schválení nové podpory pro těhotné a maminky po porodu?

Nyní tento návrh čeká na vyjádření vlády (aktuální stav schvalování viz zde). Následně by se jím případně mohla zabývat i poslanecká sněmovna.

Je otázkou, jaká je šance na schválení nové sociální dávky, když se vláda nyní snaží usilovně šetřit (konsolidační balíček, důchodová reforma, reforma daní, a další úsporná opatření).

V roce 2023, je navíc už v první polovině roku velmi vysoký schodek státního rozpočtu, takže vláda nemusí chtít podpořit další zvyšování výdajů.

Důvody pro novou sociální dávku mateřský příspěvek

V důvodové zprávě k návrhu nového zákona se uvádí:

Z důvodu nesplnění podmínek pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění „peněžitá pomoc v mateřství“ (PPM) v roce 2021 nepobíralo PPM 27 tisíc žen, z čehož cca 18 tisíc ji nepobíralo přesto, že tyto ženy byly ekonomicky aktivní coby OSVČ, svobodná povolání, studentky, doktorandky a ženy, které se v rámci rodiny aktivně podílejí na ekonomické činnosti partnera, otce očekávaného dítěte. Hlavním důvodem bylo nesplnění podmínky platby nemocenského pojištění po dobu 270 dní.

Nový mateřský příspěvek, by umožnil, aby zmíněných cca 18 tisíc těhotných žen, dostávalo alespoň nějakou „minimální“ mateřskou.

Jedná se o ženy, které sice nesplňují podmínky pro klasickou mateřskou, jsou ale ekonomicky aktivní (zaměstnání nebo podnikání). Měly by tedy mít nárok na nějakou podporu od státu.

Kdo má nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)?

Těhotné ženy (a v některých případech i muži – tatínkové/manželé), mohou mít nárok na „mateřskou“ peněžitou pomoc v mateřství.

PPM je dávka, vyplácená na základě nemocenské pojištění (nárok mají především zaměstnanci, nebo podnikatelky – OSVČ, které si platí dobrovolné nemocenské pojištění).

Mezi základní podmínky pro nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), patří minimální doba účasti na nemocenském pojištění, alespoň 270 dní za poslední 2 roky (tj. minimální doba v zaměstnání, kde je odváděno nemocenské pojištění, nebo minimální doba placení dobrovolného nemocenské pojištění během podnikání jako OSVČ).

Kromě toho jsou i další podmínky, pro nárok na mateřskou. V době termínu nástupu na mateřskou (6 – 8 týdnů před porodem, musí být těhotná žena zaměstnaná (účastník nemocenského pojištění), nebo být alespoň v ochranné době, která je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání.

Kdo nemá nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)?

Některé ženy, ale před porodem nesplňují podmínky pro nárok na PPM:

 • například pokud jim skončí pracovní poměr v době před porodem, a ony už v době nástupu na mateřskou, nejsou ani v ochranné lhůtě (až 180 dní)
 • nebo pokud v posledních 2 letech, neodpracovali dostatečnou minimální dobu (270 dní)
 • nebo pokud si jako podnikatelky nezačaly s dostatečným předstihem platit nemocenské pojištění (minimálně 270 dní za poslední dva roky, a současně minimálně 180 dní za poslední rok)
 • na mateřskou zpravidla nemají nárok ani studentky střední nebo vysoké školy (u studentky může být nárok jen po skončení studia)
 • a v některých dalších případech

Na co je nárok, když nemám nárok na mateřskou?

Pokud nejsou u těhotné ženy splněny podmínky pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), tak může být nárok na neschopenku a nemocenské dávky:

 • v době 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu, může být vystavena neschopenka, a vyplácena nemocenská (nemocenská v souvislosti s porodem)
 • týká se to ale jen těch těhotných žen, které jsou zaměstnané, nebo podnikají jako OSVČ (splňují podmínky pro nárok na nemocenskou)
 • nezaměstnané ženy nebo studentky, nemohou mít nárok na placenou neschopenku

Pokud není nárok na mateřskou u matky dítěte, může si případně o PPM požádat otec dítěte (resp. manžel těhotné ženy). U muže je nárok na mateřskou až po porodu, od začátku 7 týdne po porodu. Nárok je po dobu 22 týdnů, podmínky jsou stejné jako pro ženu.

Pokud nebyl nárok na mateřskou (PPM), tak je ale obvykle nárok na rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek, je v takovém případě až 13 000 Kč měsíčně (celková částka je 300 000 Kč na jedno dítě, nebo 450 000 Kč na dvojčata).

Na rodičovskou je nárok, buď ihned po porodu (když nebyl nárok na PPM), nebo po skončení mateřské (po prvních 28 nebo 37 týdnech). Na rodičovský příspěvek je nárok do vyčerpání celé částky (300 000 Kč) nebo maximálně do 4 roků dítěte.

Nový mateřský příspěvek pro těhotné ženy bez nároku na klasickou mateřskou

Pokud bude schválen návrh nového zákona, pak by od roku 2024 (od 1. 1. 2024), mohl být nárok na nový mateřský příspěvek.

Jednalo by se o novou sociální dávku (stejně jako rodičovský příspěvek, porodné, nebo přídavky na dítě, a další).

Na mateřský příspěvek by mohly mít nárok ženy, které nesplní všechny podmínky pro nárok na klasickou mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Kolik bude mateřský příspěvek („náhradní mateřská“) v roce 2024?

Podle návrhu, by se mateřský příspěvek vypočítal na základě aktuální minimální mzdy:

 • mateřský příspěvek by byl 70% z minimální mzdy
 • v roce 2023 by to vycházelo na 12 110 Kč
 • v roce 2024 by to mohlo být více – pokud by se minimální mzda zvýšila např. na 18 000 Kč, pak by mateřský příspěvek vycházel na 12 600 Kč měsíčně

Jak dlouho by se vyplácel mateřský příspěvek („náhradní mateřská“)

Podmínky pro výplatu mateřského příspěvku, by byly podobné, jako u klasické mateřské (peněžité pomoci v mateřství):

 • začátek výplaty mateřského příspěvku by byl 6 – 8 týdnů před porodem (stejné jako termín nástupu na mateřskou dovolenou)
 • u jednoho dítěte by se mateřský příspěvek vyplácel 28 týdnů
 • u dvojčat (nebo více dětí) by byl mateřský příspěvek 37 týdnů

Termín nástupu na mateřský příspěvek, by si určovala žena sama, v době 6 – 8 týdnů před porodem (stejně jako je tomu u peněžité pomoci v mateřství).

Jaké budou podmínky pro nový mateřský příspěvek?

V návrhu nového zákona o mateřském příspěvku se mluví o tom, že na tuto novou sociální dávku, by měly nárok ženy, které jsou zaměstnané nebo které podnikají jako OSVČ. Nebo pokud podmínky nesplní těhotná žena, tak by stačilo, že je splňuje otec dítěte.

Na mateřský příspěvek by měly nárok:

 • těhotné ženy, u kterých je možné stanovit vyměřovací základ (které jsou zaměstnané v pracovním nebo služebním poměru, nebo pracují například na dohodu DPČ, u které jim vzniká účast na nemocenském pojištění)
 • nárok by měli i ženy, které ke dni nástupu na mateřskou, podnikají jako OSVČ (jsou osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou, nárok by tedy byl i u spolupracující osoby)
 • pokud by výše uvedené podmínky nesplňovala žena, pak by stačilo, že je splňuje otec dítěte (postačí, když podmínky splní alespoň jeden z rodičů dítěte)

Na nový mateřský příspěvek, by tedy mohly mít nárok i ženy, které pracují jen krátkou dobu v zaměstnání, nebo které v nedávné době zahájili podnikání (nebo které si během podnikání neplatí nemocenské pojištění), a i v dalších případech.

Nárok by měly i spolupracující osoby (případy, kdy žena sama přímo nepodniká, ale je spolupracující osobou, u podnikajícího manžela).

Nárok by mohly mít i nezaměstnané ženy, nebo studentky, pokud by příslušné podmínky splnil otec dítěte.

Za ženy, kterým vznikl nárok na mateřský příspěvek, by zdravotní pojištění platil stát (stejně, jako je tomu nyní u rodičovského příspěvku).

Nový mateřský příspěvek – vyřízení na Úřadu práce

Mateřský příspěvek, by spadal pod sociální dávky. Vyřizoval by se na Úřadu práce. Pro vyřízení žádosti o „náhradní mateřskou“ by mělo být potřeba doložit:

 • těhotenský průkaz
 • doklad o nároku na PPM nebo na nemocenské v souvislosti s porodem
 • doklad o tom, že jeden z rodičů je OSVČ
 • osobní doklady
 • případně i další dokumenty

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář