Termín pro změnu zdravotní pojišťovny – jen do konce září nebo konce března!

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za rok (jednou za 12 měsíců). Termíny pro změnu jsou do konce září (změna proběhne od 1 ledna) a do konce března (změna proběhne od 1 července). Za změnu zdravotní pojišťovny (přeregistraci) se nic neplatí a dá se to vyřídit i online.
Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za rok (jednou za 12 měsíců). Termíny pro změnu jsou do konce září (změna proběhne od 1 ledna) a do konce března (změna proběhne od 1 července). Za změnu zdravotní pojišťovny (přeregistraci) se nic neplatí a dá se to vyřídit i online.

Zdravotní pojišťovnu, u které jste registrovaní, je možné změnit pouze jednou za rok. Pro změnu jsou k dispozici dva termíny.

1) Žádost o změnu, musí být podána nejpozději do konce září

  • Žádost nejpozději do 30 září
  • Zdravotní pojišťovna se změní od 1 ledna

2) Žádost o změnu, musí být podána nejpozději do konce března

  • Žádost nejpozději do 31 března
  • Zdravotní pojišťovna se změní od 1 července

Kdo může změnit zdravotní pojišťovnu?

O změnu zdravotní pojišťovny si může požádat každý – i důchodce, dítě (žádost vyřizují rodiče), studenti, nezaměstnaní, podnikatelé (OSVČ, živnostníci), …. prostě kdokoliv. I ten, kdo má u své zdravotní pojišťovny nějaký dluh. Za změnu zdravotní pojišťovny se nic neplatí.

Placení zdravotního pojištění je povinné ze zákona. Za někoho platí zdravotní pojištění stát. Za zaměstnance odvádí zdravotní zaměstnavatel. A podnikatelé (OSVČ) si musí platit zdravotní pojištění sami.

Změnou zdravotní pojišťovny, se ale povinné platby nijak nezmění. Žádná pojišťovna nemůže poskytnout slevu z pojištění (nejsou žádné podpultové nabídky, jako u mobilů, plynu nebo elektřiny,…).

Možnost svobodně si zvolit si zdravotní pojišťovnu, ale mají všichni. Pokud vám vaše aktuální zdravotní pojišťovna (u které jste registrovaní) nevyhovuje, nebo pokud má nějaká jiná zdravotní pojišťovna lepší nabídku (zajímavější benefity), pak je možná změna. Ale jenom jednou za rok.

Kdy je možné změnit zdravotní pojišťovnu – jaké jsou termíny?

I když jsou pro změnu dva termíny během roku, změnu můžete provést jenom jednou za rok (jednou za 12 měsíců).

Pro změnu (přihlášení k nové zdravotní pojišťovně), jsou během roku dva termíny:

Změna zdravotní pojišťovny Termín pro žádost Termín pro změnu
1 termín do 30 září od 1 ledna
2 termín do 31 března od 1 července

Kde se vyřizuje žádost o změnu zdravotní pojišťovny?

O změnu zdravotní pojišťovny se žádá u nové zdravotní pojišťovny. Vyplní se přihláška a to je skoro celé. Nová zdravotní pojišťovna, zařídí „odhlášení“ u původní pojišťovny.

Vy se pak už jen musíte postarat o to, abyste změnu oznámili na všech místech, kde to bude potřeba (u zaměstnavatele, na Úřadu práce, u svého lékaře, apod.).

Žádost o registraci – přihlášení k nové zdravotní pojišťovně

Žádost o registraci nového pojištěnce, je možné najít na webu každé zdravotní pojišťovny:

Zdravotní pojišťovna Zkratka Kód Žádost
1 Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP 111 https://moje.vzp.cz/prihlaska-pojistence/zadost
2 Vojenská zdravotní pojišťovna VOZP 201 https://www.vozp.cz/prihlaska-k-vozp
3 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna CZPZ 205 https://cpzp.cz/registrace
4 Oborová zdravotní pojišťovna OZP 207 https://www.ozp.cz/prihlaska-pojistence/hlavni/krok1/
5 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZPS 209 https://www.zpskoda.cz/registrace-k-zps
6 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ZPMV 211 https://eforms.zpmvcr.cz/ePrihlaska/
7 RBP zdravotní pojišťovna RBP 213 https://registrace.rbp213.cz/

Kam se přihlašuje miminko – přihlášení novorozence ke zdravotní pojišťovně

Při narození dítěte, není možné vybrat, u jaké zdravotní pojišťovny bude novorozenec registrovaný.

Dítě se přihlašuje ke stejné zdravotní pojišťovně, jakou má jeho matka v době porodu. Přihlášení novorozence je nutné nahlásit do 8 dní od porodu.

Volba jiné zdravotní pojišťovny (než má matka dítěte), je možná až v běžném termínu pro změnu zdravotní pojišťovny – do konce září, nebo do konce října.

Mohu změnit zdravotní pojišťovnu, i když mám dluh na zdravotním pojištění?

Zdravotní pojišťovnu může změnit i ten, kdo má u své zdravotní pojišťovny nějaký dluh. Změnou zdravotní pojišťovny, ale tento dluh nezanikne.

U nové pojišťovny sice nic dlužit nebudete, ale ta „stará“ po vás bude dlužnou částku stále vymáhat (při neplacení pojištění, naskakuje penále (úroky) za každý den zpoždění a může hrozit i exekuce).

Může zdravotní pojišťovnu změnit i důchodce?

Zdravotní pojišťovnu může změnit kdokoliv. Jak zaměstnanec, tak podnikatel nebo i ten, za koho platí zdravotní pojištění stát.

Za koho platí zdravotní pojištění stát?

Stát platí zdravotní pojištění za několik různých kategorií osob:

Změna zdravotní pojišťovny u OSVČ – placení záloh a podání přehledu o příjmech

Když se pro změnu zdravotní pojišťovny rozhodně podnikatel (OSVČ, živnostník), který si platí zdravotní pojištění sám, pak si musí pohlídat termíny pro placení záloh a také podání přehledu o příjmech.

Pokud by se OSVČ přihlásil k nové zdravotní pojišťovně do konce září (a změna tedy proběhne od 1 ledna), tak se v lednu platí záloha na zdravotní pojištění ještě u staré zdravotní pojištění (do 8. ledna je splatná záloha za prosinec).

U nové zdravotní pojišťovny, se bude záloha na zdravotní pojištění platit až od února (do 8. února je splatná záloha na zdravotní pojištění za leden).

Přehled o příjmech z podnikání, by se podával ještě u staré zdravotní pojišťovny (kde byl OSVČ registrovaný do konce roku).

Dá se změnou zdravotní pojišťovny ušetřit? Budu platit nižší platby?

Změnou zdravotní pojišťovny se nedá vůbec nic ušetřit (ve smyslu placení zdravotního pojištění). Výše minimálních plateb (u OBZP nebo OSVČ) je dána zákonem a dalšími právními předpisy. Žádná pojišťovna vám nemůže dát „slevu“.

Při změně zdravotní pojišťovny, je ale možné získat různé benefity. Každá zdravotní pojišťovna nabízí nějaké benefity – příspěvky na různé léky nebo vitamíny, příspěvky na lázně nebo jiné léčebné pobyty, příspěvky na zdravotní pomůcky nebo i různá preventivní vyšetření.

To vše může představovat i několik desítek tisíc korun, které je možné od zdravotní pojišťovny za rok čerpat. V tomto smyslu se dá na změně zdravotní pojišťovny „vydělat“.

Kam se musí hlásit změna zdravotní pojišťovny?

Podle toho, kdo si bude žádat o změnu zdravotní pojišťovny, je následně nutné tuto změnu i nahlásit. Obecně platí, že změna zdravotní pojišťovny by měla být nahlášena do 8 dní:

  • Změnu je nutné nahlásit zaměstnavateli (týká se i těch, kdo pracují jenom na nějaké brigádě DPP nebo DPČ)
  • Změnu je nutné nahlásit lékaři (do 8 dní, i když se na další pravidelnou návštěvu chystáte třeba až za půl roky; změnu potřebují vědět všichni lékaři – jak praktický doktor, tak i zubař, na očním, na gynekologii, a u všech možných specialistů)
  • OSVČ si musí pohlídat změnu trvalého příkazu (pokud platí zdravotní pojištění touto formou)
  • …apod.

Mohu se odhlásit od zdravotní pojišťovny (je možné zrušit placení zdravotního pojištění)?

Odhlášení od zdravotní pojišťovny (odhlášení od placení zdravotního pojištění) je možné jen ve specifických případech.

Odhlášení je možné jenom při dlouhodobějším pobytu v zahraničí (více než 6 měsíců), kdy je placeno zdravotní pojištění v místě pobytu.

Odhlášení (oznámení o dlouhodobém pobytu v zahraničí) je nutné provést písemně a předem. Po návratu zpět do ČR, bude nutné doložit, že po celou dobu pobytu v zahraničí existovalo zdravotní pojištění v místě pobytu (jinak by bylo nutné doplatit příslušnou dobu, kdy nebylo placeno pojištění v ČR).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář