Zdravotní pojištění po skončení školy (SŠ, VOŠ nebo VŠ) – do kdy platí pojištění stát?

Během studia platí za studenty zdravotní pojištění stát (na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole). Po ukončení studia střední školy, platí stát zdravotní pojištění ještě o prázdninách (maximálně 3 měsíce). Po ukončení vysoké školy, platí stát zdravotní pojištění ještě jeden měsíc.
Během studia platí za studenty zdravotní pojištění stát (na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole). Po ukončení studia střední školy, platí stát zdravotní pojištění ještě o prázdninách (maximálně 3 měsíce). Po ukončení vysoké školy, platí stát zdravotní pojištění ještě jeden měsíc.

Za studenty platí zdravotní pojištění stát. A to nejenom během školního roku, ale i o prázdninách (mezi jednotlivými ročníky). Nebo i nějakou dobu po skončení studia (například na střední škole), pokud po prázdninách následuje další studium (na vysoké či vyšší odborné škole, apod.).

Po ukončení školy, nebo i po přerušení školy (pokud nenásleduje další studium), ale stát přestává zdravotní pojištění platit (viz dále).

Pokud student není evidován na Úřadu práce, nebo pokud nenastoupí do nějakého zaměstnání, pak mu vzniká povinnost, aby si začal platit zdravotní pojištění sám.

Kdy přestává platit zdravotní pojištění stát, a od kdy si ho musí studenti (bývalí), začít platit sami?

Zdravotní pojištění po skončení střední školy

Po ukončení základní nebo i střední školy, může stát platit zdravotní pojištění i o následujících letních prázdninách. To v případě, že bude student pokračovat v nějakém dalším studiu.

Stát bude platit zdravotní pojištění až do doby, kdy student nastoupí na jinou střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu (nebo případně bude pokračovat ve studiu i na stejné škole).

Po skončení střední školy, platí stát za studenty zdravotní pojištění, i když nebudou pokračovat v dalším studiu – nejdéle ale 3 měsíce, od skončení střední školy.

Zdravotní pojištění po skončení vysoké školy

Při ukončení vysoké školy, je to se zdravotním pojištěním trochu jinak, než po skončení střední školy.

Po skončení vysoké školy, bude platit stát zdravotní pojištění, už jenom jeden měsíc (ten následující).

Za vysokoškoláky, platí stát zdravotní pojištění, ještě následující kalendářní měsíc, po měsíci ve kterém byla vykonána státní závěrečná zkouška. A pouze za předpokladu, že bývalý student VŠ, nenastupuje do zaměstnání, nebo nezahájí podnikání.

Zdravotní pojištění a přerušení střední nebo vysoké školy

Pokud se nejedná o ukončení studia, ale student přeruší studium, pak je to s placením zdravotního pojištění jinak.

Při přerušení studia (na střední, vyšší odborné, nebo vysoké škole), stát přestává platit zdravotní pojištění „ihned“.

Pokud by student nenastoupil do nějakého zaměstnání, nebyl vedený v evidenci Úřadu práce, a byl celý následující kalendářní měsíc „jen doma“, pak by mu vznikala povinnost, začít si platit zdravotní pojištění.

Výjimkou je situace, kdy dojde k přerušení studia ze zdravotních důvodů (úraz, dlouhodobější nemoc, apod.). V takovém případě je nutné zdravotní pojišťovně doložit potvrzení od lékaře, že student nemůže studovat kvůli vážné nemoci/úrazu.

Kolik je minimální zdravotní pojištění v roce 2024

Pokud za studenty (bývalé), už neplatí zdravotní pojištění stát, a pokud nejsou vedeni v evidenci Úřadu práce, nebo nemají nějaké zaměstnání (kde by platil zdravotní pojištění zaměstnavatel), pak mají povinnost platit si sami minimální zdravotní pojištění.

Minimální zdravotní pojištění je v roce 2024 ve výši 2 552 Kč (jedná se o 13,5% z minimální mzdy; minimální mzda se od 1. 1. 2024 zvýšila na 18 900 Kč; při dalším zvýšení minimální mzdy se adekvátně zvýší i minimální zdravotní pojištění).

Pokud by ale student po skončení školy začal podnikat, pak je to s placením zdravotního pojištění jiné. Podnikatelé (OSVČ), musí platit minimální zdravotní pojištění ve výši 2 968 Kč (minimální zdravotní pojištění se neplatí v prvním roce podnikání, pokud je to jen vedlejší činnost).

Je povinné placení zdravotního pojištění?

Placení zdravotního pojištění je povinné ze zákona:

  • zdravotní pojištění platí stát (za děti, studenty, resp. za nezaopatřené děti, za důchodce, za osoby na mateřské/rodičovské, za nezaměstnané na Úřadu práce, za dlouhodobě nemocné, za invalidy, apod.)
  • zdravotní pojištění platí zaměstnavatel (výjimkou je práce na DPP s příjmem do 10 000 Kč, nebo práce na DPČ s příjmem do 4000 Kč, apod.)
  • V ostatních případech je povinnost, platit si zdravotní pojištění sám (jako OSVČ, nebo jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů)

Výjimkou, může být situace, kdy někdo vycestuje na dlouhodobý pobyt mimo ČR. Pak je možné odhlášení ze zdravotního pojištěná v ČR (za předpokladu, že bude zdravotní pojištění placeno v jiné zemi).

Neplacení zdravotního pojištění se nevyplácí

Ignorovat povinnost placení zdravotního pojištění, se příliš nevyplácí. Zdravotní pojišťovny, si evidují, kdo má a nemá povinnost placení pojištění (resp. za koho platí/neplatí pojištění zaměstnavatel/stát).

Z nezaplaceného pojištění, se stává nedoplatek, ke kterému navíc za každý den přibývají úroky (penále). Aktuálně je penále u dluhu na zdravotním pojištění ve výši 0,0411% za každý den (odvíjí se od repo sazby ČNB, průběžně se mění).

Za několik měsíců neplacení zdravotního pojištění, tak může vzniknout dluh i ve výši několika desítek tisíc korun.

Zdravotní pojišťovny tyto dluhy následně vymáhají (jedná se o přednostní pohledávky, kdy je možné v exekuci zabavit více peněz, než u jiných „běžných“ dluhů).

Je povinné placení sociálního (důchodového) pojištění?

Placení sociálního (důchodového) pojištění, ale takto „povinné“ není. Sociální pojištění odvádí zaměstnavatel, nebo si jej musí platit podnikatelé sami.

V ostatních případech (děti, studenti, nezaměstnaní, OBZP, apod.), není žádná povinnost, platit nějaké minimální sociální pojištění.

Existuje možnost placení dobrovolného důchodového pojištění. V takovém případě, se pak doba placení pojištění, započítává pro nárok na budoucí důchod.

Minimální dobrovolné důchodové pojištění, je v roce 2024 částka 3 078 Kč měsíčně.

Status studenta 2024 – Kdy končí studium?

Placení zdravotního pojištění za studenty, a status studenta (na který mohou být navázány různé slevy, studentské výhody, apod.), jsou ale dvě rozdílné věci.

Stejně tak je něco jiného, případný nárok na sociální dávky (jako jsou například přídavky na dítě, kde je nárok z titulu nezaopatřeného dítěte). A ještě něco úplně jiného, je případný nárok na výživné (alimenty), kde věk nebo studium na nějaké škole, nehraje až tak zásadní roli.

Je také rozdíl v tom, zda se jedná o ukončení studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole. Roli hraje i to, zda se jedná o řádné ukončení školy, nebo jestli je to přerušení či je to „vyhazov“ kvůli neplnění studijních povinností.

Kdy končí studium na střední škole?

Studentem střední školy přestáváte být následující den, po úspěšném vykonání maturitní zkoušky.

Pokud se vám nepovede složit maturitu v řádném termínu, pak studium střední školy končí 30. června 2024.

Status studenta – opravný termín maturity

I v případě, že budete maturitu opakovat v opravném termínu, jste studentem školy jen do 30. 6. 2024

Z pohledu placení zdravotního pojištění, jste ale „studentem“ i dále, až do složení zkoušky (maximálně 3 měsíce – viz výše).

Kdy končí studium na vyšší odborné škole?

Studentem vyšší odborné školy (VOŠ), přestáváte být následující den, po úspěšném složení závěrečné zkoušky (absolutorium).

Pokud závěrečná zkouška na VOŠ nebyla vykonána v řádném termínu, pak studium na vyšší odborné škole v 3 letém programu končí nejpozději 30. 6. 2024, u 3,5 letého programu končí nejpozději 31. 1. 2025.

Kdy končí studium na vysoké škole?

Studentem vysoké školy (VŠ), přestáváte být následující den, po vykonání státní závěrečné zkoušky (resp. po vykonání její poslední části).

Za studenty vysoké školy, platí stát zdravotní pojištění nejdéle do jejich 26 roků (do 26 narozenin). Výjimkou jsou studenti, kteří studují v doktorském studijním programu, kde bude stát platit zdravotní pojištění i po 26 narozeninách.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář