Žena v domácnosti – osoba pečující o dítě do 7 roků (zdravotní pojištění)

Po skončení rodičovské dovolené, si můžete v zaměstnání požádat o neplacené volno. Nebo můžete být osobou pečující o dítě (pak zdravotní pojištění platí stát). Osoba pečující o dítě do 7 roků, nemůže mít zdanitelné příjmy (příjem ze zaměstnání nebo z podnikání). Jsou i další podmínky.
Po skončení rodičovské dovolené, si můžete v zaměstnání požádat o neplacené volno. Nebo můžete být osobou pečující o dítě (pak zdravotní pojištění platí stát). Osoba pečující o dítě do 7 roků, nemůže mít zdanitelné příjmy (příjem ze zaměstnání nebo z podnikání). Jsou i další podmínky.

Jak je to s placením zdravotního (a sociálního) pojištění po skončení rodičovské dovolené, pokud chce žena zůstat v domácnosti a pečovat dále o dítě? Jak se stát „osobou pečující o dítě do 7 roků“, jaké to má podmínky a jaké s tím jsou spojeny povinnosti?

Péče o dítě: Mateřská a rodičovská dovolená, neplacené volno v zaměstnání

Při narození dítěte, mohou mít ženy nárok na mateřskou dovolenou. Ta se týká zaměstnaných žen, a jedná se o 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata či vícerčata).

Po skončení mateřské dovolené, může být čerpána řádná dovolená v zaměstnání, a následně i rodičovská dovolená.

Na rodičovskou dovolenou, může mít nárok jak žena, tak případně i muž. Rodičovská dovolená, může být až do 3 roků dítěte (končí v den 3 narozenin dítěte).

Po skončení rodičovské dovolené, následuje návrat do zaměstnání. Nebo je možné, domluvit si neplacené volno (na neplacené volno není automatický nárok, rozhoduje zaměstnavatel, roli hraje více faktorů).

Sociální a zdravotní pojištění během rodičovské

Během rodičovské dovolené (nebo v době pobírání rodičovského příspěvek), platí zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění za osoby na rodičovské dovolené nikdo neplatí (ani stát, ani zaměstnavatel).

Doba péče o dítě (až případně do jeho 4 roků) se ale započítá, jako náhradní doba důchodového pojištění (započítá se do „minimální odpracované doby“ pro nárok na důchod – aktuálně minimálně 35 roků).

Žena v domácnosti: Co dělat po skončení rodičovské dovolené?

Ne každý, se ale chce po skončení rodičovské dovolené, vracet ihned do zaměstnání. Třeba z důvodu, že dítě potřebuje zvýšenou péči. Nebo se nedostalo do školky. Nebo třeba i z důvodu plánování dalšího těhotenství. Nebo i z jakýchkoliv jiných důvodů.

Jedna z možností, co dělat po skončení rodičovské dovolené, je žádost o neplacené volno v zaměstnání. S tím zaměstnavatel může, ale také nemusí souhlasit.

Maminky, kterým skončil rodičovský příspěvek, a jsou bez zaměstnání, pak mohou jít na Úřad práce, a bude jim vznikat nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské 2024

Na podporu, je nárok i po skončení rodičovské. Podpora ale může být jen velmi nízká.

Pokud se nejedná o výpočet podpory na základě posledního zaměstnání, ale poslední ukončenou činností byla jen rodičovská, pak podpora vychází v roce 2024 na cca 6 400 Kč měsíčně (první dva měsíce, a pak je ještě nižší).

Podpora po rodičovské 2024:

 • První dva měsíce je to 15% z průměrné mzdy v ČR = 6 365 Kč
 • Druhé dva měsíce je to 12% z průměrné mzdy v ČR = 5 092 Kč
 • Zbytek doby (celkem 5 – 11 měsíců) je to 11% = 4 667 Kč

S evidencí na Úřadu práce, je ale spojena i řada povinností. Pokud žena nehledá nové zaměstnání, ale plánuje být nějakou dobu v domácnosti, a pečovat o dítě, pak je zde možnost stát se „osobou pečující o dítě do 7 roků“.

Osoba pečující o dítě do 7 roků (nebo o dvě děti do 15 roků) – zdravotní pojištění

Stát se osobou pečující o dítě do 7 roků, má praktický význam pouze ve vztahu k placení zdravotního pojištění.

Placení zdravotního pojištění je povinné ze zákona. Pokud ho neplatí zaměstnavatel (během zaměstnání), nebo stát (například během rodičovské dovolené nebo v době, kdy je pobírán rodičovský příspěvek), pak si ho musí každý platit sám.

Minimální zdravotní pojištění 2024

Minimální zdravotní pojištění je stanoveno jako 13,5% z minimální mzdy (v roce 2024 je to 18 900 Kč). Proto se tato částka skoro každý rok zvyšuje (posledních několik roků, se vždy v lednu zvyšuje minimální mzda).

 • Minimální zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, je v roce 2024 částka 2 552 Kč

Ten, kdo neplánuje pracovat, chce být v domácnosti, a pečovat o dítě, může své zdravotní pojišťovně nahlásit, že je osobou pečující o dítě do 7 roků, a pak si nemusí sám platit zdravotní pojištění (platí ho stát).

Jak se stát osobou pečující o dítě do 7 let?

Stát se osobou pečující o dítě do 7 roků, není nijak složité. Stačí tuto skutečnost oznámit své zdravotní pojišťovně.

Nejpozději do 8 dnů, od skončení zaměstnání, nebo od skončení rodičovského příspěvku (a v dalších podobných případech, kdy přestane být plátcem pojištění zaměstnavatel nebo stát), byste měli své zdravotní pojišťovně oznámit, že jste nyní osobou pečující o dítě.

Obvykle by mělo stačit vyplnit jednoduchý formulář na webu vaší pojišťovny. Není potřeba žádné potvrzení, postačuje jen čestné prohlášení.

Postup, jak tuto změnu nahlásit zdravotní pojišťovně, se může lišit – záleží na konkrétní pojišťovně. Viz například informace na webu VZP zde (u jiných zdravotních pojišťoven to bude obdobné).

Osoba pečující o dítě – podmínky a omezení

K tomu, abyste se stali osobou pečující o dítě, stačí jen vaše čestné prohlášení, že osobně celodenně pečujete o jedno dítě do 7 roků, nebo o dvě děti do 15 roků.

Současně je s tím spojeno i několik omezení:

 • Musí být splněna podmínka řádné celodenní péče o dítě
 • Nesmíte mít zdanitelné příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání
 • Nesmíte podnikat jako OSVČ (vůbec)
 • Nemůžete pracovat v klasickém zaměstnání (ani na zkrácený úvazek)
 • Podle aktuálních podmínek může být příjem z brigády – dohoda DPP do 10 000 Kč měsíčně, apod.
 • Dítě nesmí chodit do školky (jeslí, dětské skupiny, apod.), na dobu delší než 4 hodiny za den
 • Dítě nesmí chodit do školy na dobu delší, než rozsah běžné výuky (tj. nemělo by chodit například do družiny)
 • Během letních prázdnin (nebo i jindy během roku) nesmíte dát dítě na celý kalendářní měsíc k babičce (na část měsíce ano)

Osoba pečující o dítě do 7 roků – sociální pojištění

Stát se osobou pečují o dítě, znamená pouze vyřešení zdravotního pojištění. Sociální (důchodové) pojištění to ale nijak neřeší.

Péče o dítě do 4 roků, se započítá jako náhradní doba důchodového pojištění (započítá se do minimální doby důchodového pojištění, pro nárok na starobní důchod – aktuálně je to minimálně 35 roků).

U dětí nad 4 roky, se už ale péče o dítě nezapočítává pro nárok na důchod. Vzhledem k tomu, že během péče o dítě do 7 roků (nebo o dvě děti do 15 roků), není možné mít ani zdanitelné příjmy, pak sociální pojištění neplatí ani zaměstnavatel.

Jednou z možností, jak řešit sociální (důchodové) pojištění, během péče o dítě do 7 roků, je placení dobrovolného důchodového pojištění.

Dobrovolné důchodové pojištění 2024

K účasti na dobrovolném důchodovém pojištění, se můžete přihlásit u ČSSZ (resp. na místní OSSZ). Podrobné informace je možné najít na webu ČSSZ zde.

 • Minimální měsíční platba je u dobrovolného důchodového pojištění v roce 2024 částka 3 078 Kč

Určuje se jako 28% z jedné čtvrtiny průměrné mzdy. V podstatě každý rok, se to od ledna o něco málo zvyšuje.

Žena v domácnosti – péče o dítě – nárok na sociální dávky?

Pokud budete ženou v domácnosti (osobou pečující o jedno dítě do 7 roků, nebo o dvě děti do 15 roků), pak vám tím ale nevzniká nárok na nějaké speciální sociální dávky.

Do 4 roků dítěte, je případně možné dobírat rodičovský příspěvek. Následně už může být nárok, jen na běžné sociální dávky.

Mohou to být například přídavky na dítě. Na ty je nárok, pokud je v rodině průměrný čistý měsíční příjem do 3,4 násobku životního minima. Přídavky na dítě jsou od 1330 do 1580 Kč (podle věku dítěte).

Může být nárok i na příspěvek na bydlení. U něj záleží na tom, jaké jsou celkové náklady na bydlení, jaké jsou průměrné čisté příjmy všech osob v rodině (ve společné domácnosti). Roli hraje i velikost města (obce), nebo forma bydlení (nájem, podnájem, vlastní bydlení, družstevní byt, atd.).

Podmínky pro přídavky na bydlení se v poslední době několikrát měnily – nárok může mít poměrně hodně domácností.

Při péči o dítě, pokud byste byli zcela bez příjmů, nebo pokud by v rodině byly jen velmi nízké příjmy, může být případně nárok i na dávky hmotné nouze. Jedná se především o příspěvek na živobytí („doplatek do životního minima“).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář