Kalkulačka: Příspěvek na bydlení 2022

Příspěvek na bydlení je sociální dávka pro ty, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké/nižší příjmy. Přídavky na bydlení je možné získat na byt v osobním vlastnictví, družstevní byt nebo při bydlení v nájmu či při podnájmu (podnájemní smlouva na celý byt).
Příspěvek na bydlení je sociální dávka pro ty, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké/nižší příjmy. Přídavky na bydlení je možné získat na byt v osobním vlastnictví, družstevní byt nebo při bydlení v nájmu či při podnájmu (podnájemní smlouva na celý byt).

Příspěvek na bydlení je jednou z hlavních sociálních dávek na bydlení. Kromě příspěvku na bydlení existuje ještě dávka hmotné nouze – doplatek na bydlení (ta je určena pro osoby ve hmotné nouzi, jako druhá, doplňující sociální dávka na bydlení).

Příspěvek na bydlení je určen všem, kdo mají vysoké náklady na bydlení a současně nízké příjmy. U příspěvku na bydlení, musí být splněna řada podmínek, o kterých si povíme dále. Připravili jsme pro vás kalkulačku pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2022.

Mimořádné zvýšení a změna podmínek u příspěvku na bydlení v roce 2022

Od 1. 1. 2022, dochází k „běžnému“ zvýšení těchto tabulek (zvyšuje se o cca 2 – 3%). Kromě toho ale vláda připravila změnu zákona, která by pro rok 2022, umožnila další, mimořádné zvýšení.

Vláda v novém zákonu navrhuje, aby se v roce 2022, zvýšily normativní náklady o 1120 až 2147 Kč (podle počtu osob a formy bydlení). Hlavním důvodem je vysoká inflace a také prudké zdražování cen elektřiny a plynu.

Tato změna byla finálně schválena na konci ledna 2022, a platí zpětně od 1. 1. 2022. Součástí této změny je i to, že nově je nárok na příspěvek na bydlení, i při podnájemní smlouvě (například u družstevního bytu). Dříve se muselo jednat o nájemní smlouvu nebo osobní vlastnictví.

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení v roce 2022

Výpočet v kalkulačce zahrnuje pouze běžné zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2022 i další, mimořádné zvýšení, které bylo schváleno na konci ledna 2022 a platí zpětně, od začátku roku.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 7. 2022
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem (průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení (průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2022

U sociální dávky příspěvek na bydlení se sledují dvě základní kritéria – výše příjmu a výše nákladů na bydlení:

 • Náklady na bydlení musí být vyšší než 30% čistého příjmu žadatele/rodiny (v Praze je to 35% čistého příjmu) = cílem této podmínky je to, aby na přídavky měli nárok především ti, u kterých náklady na bydlení tvoří velkou část jejich příjmu
 • Příjem – resp. 30% čistého příjmu (v Praze 35% čistého příjmu) nesmí být vyšší než normativní náklady na bydlení = cílem této druhé podmínky je to, aby si o příspěvku žádali především lidé s nízkým/nižším příjmem

Jaké jsou podmínky pro nárok na přídavky na bydlení?

Kromě výše příjmů a nákladů na bydlení musí být splněny i další podmínky:

 • Nájemní smlouva = nárok na příspěvek na bydlení je jen v bytě, kde máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu (tedy u podnájmu nárok na přídavky není, viz: přídavky na bydlení a podnájem).
 • Podnájemní smlouva = nárok na příspěvek u podnájemní smlouvy je novinka, nárok je ale jen při podnájmu celého bytu (pokud by se jednalo o podnájem jen části bytu, pak nárok na příspěvek na bydlení není)
 • Byt v osobním vlastnictví = nárok na příspěvek na bydlení je i v bytě/domě, který máte v osobním vlastnictví.
 • Družstevní byt = nárok na příspěvek může být i v družstevním bytě (nárok má jak „majitel“ bytu – člen družstva, tak i případně ten, kdo si družstevní byt pronajímá – má podnájemní smlouvu).
 • Doložení nákladů na bydlení – u příspěvku na bydlení musí být doloženy náklady na bydlení za poslední 3 měsíce (poslední kalendářní čtvrtletí), nárok tedy nevzniká ihned po nastěhování do nového bytu, ale ve chvíli, kdy můžete doložit skutečně zaplacené náklady na bydlení.
 • Doložení příjmů – příjmy se dokládají vždy jednou za 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí). Dokládají se čisté příjmy všech osob, které mají v bytě skutečně bydlí.

Jak se posuzují příjmy u přídavků na bydlení?

Pro nárok na příspěvek na bydlení, je potřeba jednou za 3 měsíce doložit příjem (to se od července 2022 mění, nově se bude dokládat už jen 2x za rok, v červenci a v lednu). Pro výpočet příspěvku je rozhodující průměrný měsíční příjem (čistý) .

Do průměrného příjmu se zahrnují příjmy všech osob, které v bytě skutečně bydlí (to, kde mají případně trvalé bydliště, nehraje tak  velkou roli, jako to, kde skutečně bydlí)

Mezi příjmy, které se zahrnují pro výpočet této sociální dávky, patří především: čistá výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, nemocenské dávky, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), rodičovský příspěvek (rodičovská), přídavky na dítě, důchod (starobní, invalidní), další sociální dávky a pravidelné příjmy.

Zahrnují se i příjmy z podnikání OSVČ. U OSVČ se dokládá buď skutečný příjem na základě daňového přiznání, nebo se započítá minimálně 50% z průměrné mzdy v ČR v předchozím roce – viz: Jak se dokládá příjem u OSVČ pro sociální dávky.

Příspěvek na bydlení a životní minimum v roce 2022

Pokud má někdo jen velmi nízké příjmy, nebo vůbec žádné příjmy, tak se při výpočtu příspěvku na bydlení, započítá jako příjem, částka životního minima (jednotlivce nebo rodiny). Životní minimum se zvýšilo od 1. 4. 2022. Podruhé se životní minimum zvyšuje od začátku července (od 1. 7. 2022 se zvyšuje o 8,8%).

Jak se posuzují náklady na bydlení u příspěvku na bydlení?

U přídavků na bydlení se musí jednou za 3 měsíce doložit skutečné náklady na bydlení (od července 2022, to už bude jen 2x za rok, v červenci a v lednu). Vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Dokládají se pouze skutečně zaplacené náklady – musíte být schopni případně doložit zaplacené složenky, faktury, SIPO, nebo třeba výpis z účtu, kde bude možné identifikovat konkrétní platby.

Co patří mezi náklady na bydlení:

 • Zaplacené nájemné (nebo srovnatelné platby u bytů v osobním vlastnictví)
 • Náklady na energie – elektřina, voda, plyn, teplá voda, dálkové vytápění apod.
 • Náklady na služby – úklid společných prostor, provoz výtahu, osvětlení společných prostor, odvoz odpadu, poplatek za společnou televizní anténu apod.
 • A jiné …

Co nepatří mezi náklady na bydlení:

 • Platba do fondu oprav
 • Platba za kauci u nájemního bydlení
 • Poplatky za pevnou telefonní linku, internet apod.
 • A jiné …

Všechny náklady na bydlení musí být rozepsány na jednotlivé položky. Nestačí vám v žádosti o příspěvek uvést, že platíte např. 10 000 Kč měsíčně. Je nutné uvést, co z toho je samotné nájemné, co je platba za vodu, elektřinu atd.

Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2022

Pro výpočet příspěvku na bydlení, jsou rozhodující normativní náklady na bydlení. To jsou tabulky stanovené ministerstvem, které určují výši nákladů na bydlení podle typu bydlení (nájem x osobní vlastnictvím družstevní byt), podle počtu osob a podle velikosti městě.

Výše příspěvku na bydlení, se vyplácí buď do výše skutečně zaplacených nákladů, nebo – pokud by skutečně zaplacené náklady byly vyšší –  pak maximálně do výše nákladů na bydlení.

Vůči normativním nákladům na bydlení se posuzuje i výše příjmu. 30% vašeho čistého příjmu (nebo 35% čistého příjmu v Praze), by nemělo být vyšší než normativní náklady na bydlení.

Více viz normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2022

Příspěvek na bydlení a vrácení přeplatku za elektřinu, vodu, plyn apod.

V případě, že vám při ročním vyúčtování u některé služby vznikne přeplatek, který vám dodavatel dané služby/energie vrátí, pak se to v daném čtvrtletí zahrnuje mezi příjmy. Pokud vám tedy například v květnu dodavatel elektřiny vrátí přeplatek 6000 Kč, pak se to v červenci (kdy dokládáte příjem za duben až červen), zahrne mezi příjmy. Tím se vám průměrný měsíční příjem navýší o 2000 Kč měsíčně.

Kde se vyřizuje příspěvek na bydlení?

Podobně, jako i další sociální dávky, se příspěvek na bydlení vyřizuje na místním Úřadu práce. O příspěvek na bydlení je možné požádat kdykoliv (při nastěhování do nového bytu, při změně nákladů na bydlení nebo při změně příjmů).

Žádost se podává pouze jednou, a následně se každé 3 měsíce dokládá výše příjmu a nákladů na bydlení (v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu).

Příspěvek na bydlení je možné vyřídit při osobní návštěvě Úřadu práce, nebo je možné žádost podat i elektronicky (přes datovou schránku, emailem s elektronickým podpisem). Kromě samotné žádosti o přídavky na bydlení je potřeba i řada dalších formulářů.

Potřebujete doklad o výši čtvrtletního příjmy (pro všechny osoby, které mají v bytě skutečně bydlí). U dětí se dokládá potvrzení o studiu nebo případně o neschopnosti přípravy na budoucí povolání ze zdravotních důvodů nebo potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce.

Také je potřeba doložit čtvrtletní náklady na bydlení. Potřebujete i osobní doklady všech osob (občanský průkaz nebo rodný list).

Diskuse ( 1 )

 • Dagmar Matějková

  Dobrý den,od ledna jsem v pracovní neschopnosti,bydlím sama v pronájmu,platím měsíčně 15500kc, myslíte,že mám nárok na příspěvek na bydlení? I zpětně? Děkuji Matějková

Přidejte komentář