Kalkulačka: Příspěvek na bydlení 2024

Příspěvek na bydlení je sociální dávka pro ty, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké/nižší příjmy. Přídavky na bydlení je možné získat na byt v osobním vlastnictví, družstevní byt nebo při bydlení v nájmu či při podnájmu (podnájemní smlouva na celý byt).
Příspěvek na bydlení je sociální dávka pro ty, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké/nižší příjmy. Přídavky na bydlení je možné získat na byt v osobním vlastnictví, družstevní byt nebo při bydlení v nájmu či při podnájmu (podnájemní smlouva na celý byt).

Příspěvek na bydlení je jednou z hlavních sociálních dávek na bydlení. Kromě příspěvku na bydlení existuje ještě dávka hmotné nouze – doplatek na bydlení (ta je určena pro osoby ve hmotné nouzi, jako druhá, doplňující sociální dávka na bydlení).

Příspěvek na bydlení je určen všem, kdo mají vysoké náklady na bydlení a současně nižší příjmy. U příspěvku na bydlení, musí být splněna řada podmínek, o kterých si povíme dále. Připravili jsme pro vás kalkulačku pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024.

Změna podmínek u příspěvku na bydlení v roce 2024

Od začátku roku 2024 se mění některé podmínky pro nárok a výpočet přídavků na bydlení (změny se reálně projeví v únoru 2024, kdy je vyplácen příspěvek na bydlení za leden 2024; v lednu 2024 je vyplácen příspěvek na bydlení za prosinec, kde platí ještě původní podmínky z předchozího roku).

Na konci roku 2023, byla schválena změna zákona o státní sociální podpoře. Mezi schválené změny, patří mimo jiné i zvýšení rodičovské o 50 000 Kč (viz zde).

Některé změny se týkají i sociálních dávek na bydlení:

1) V roce 2024 se nebudou valorizovat normativní náklady na bydlení, náklady srovnatelné s nájemným nebo náklady na pevná paliva (v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, budou platit stejné údaje, jako v roce 2023).

2) Od 1. 1. 2024, se ruší paragraf 26a, který platil poslední 2 roky (v letech 2022 a 2023), a díky kterému byl nárok na mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (zvýšení o 1400 až 2800 Kč). Normativní náklady na bydlení, pro výpočet příspěvku v roce 2024, tedy budou od ledna snížené o 1400 až 2800 Kč.

3) Mění se i některé další podmínky – úřad práce má nově možnost získávat více informací (informace o nákladech za plyn nebo elektřinu od dodavatele energie, informace o příjmech od zaměstnavatele, informace o finanční situaci od banky – týká se především dávek hmotné nouze, u příspěvku na bydlení se zůstatek na účtu neposuzuje, a další).

Změna u normativních nákladů na bydlení (nebude už nárok na mimořádné zvýšení), může mít dopad na posuzování nároku na tuto sociální dávku a na výpočet příspěvku.

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024

Výpočet v kalkulačce zahrnuje všechny změny, které platí od 1. 1. 2024 (změny normativních nákladů, a další změny pro rok 2024).

Kalkulačka přídavky na bydlení 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024

U sociální dávky příspěvek na bydlení se sledují dvě základní kritéria – výše příjmu a výše nákladů na bydlení:

 • Náklady na bydlení musí být vyšší než 30% čistého příjmu žadatele/rodiny  = cílem této podmínky je to, aby na přídavky měli nárok především ti, u kterých náklady na bydlení tvoří velkou část jejich příjmu
 • Příjem – resp. 30% čistého příjmu nesmí být vyšší než normativní náklady na bydlení = cílem této druhé podmínky je to, aby si o příspěvku žádali především lidé s nízkým/nižším příjmem

Jaké jsou podmínky pro nárok na přídavky na bydlení?

Kromě výše příjmů a nákladů na bydlení musí být splněny i některé další podmínky:

 • Nájemní smlouva = nárok na příspěvek na bydlení je jen v bytě, kde máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu (u podnájmu jen nárok na přídavky, jen pokud se jedná o podnájem celého bytu, viz: přídavky na bydlení a podnájem).
 • Podnájemní smlouva = nárok je ale jen při podnájmu celého bytu (pokud by se jednalo o podnájem jen části bytu, pak nárok na příspěvek na bydlení není)
 • Byt v osobním vlastnictví = nárok na příspěvek na bydlení je i v bytě/domě, který máte v osobním vlastnictví.
 • Věcné břemeno = pro užívání bytu/domu na základě služebnosti („věcné břemeno“), platí stejné podmínky, jako osobní vlastnictví
 • Družstevní byt = nárok na příspěvek může být i v družstevním bytě (nárok má jak „majitel“ bytu – člen družstva, tak i případně ten, kdo si družstevní byt pronajímá – má podnájemní smlouvu).
 • Doložení nákladů na bydlení – u příspěvku na bydlení musí být doloženy náklady na bydlení  (průměr za poslední 3 měsíce – poslední kalendářní čtvrtletí)
 • Doložení příjmů – příjmy se dokládají vždy 2x za rok (průměr za poslední 3 měsíce – předchozí kalendářní čtvrtletí). Dokládají se čisté příjmy všech osob, které mají v bytě skutečně bydlí (výjimkou jsou například příjmy dětí z brigády, placené praxe, nebo jiného zaměstnání)

Jak se posuzují příjmy u přídavků na bydlení?

Pro nárok na příspěvek na bydlení, je potřeba 2x za rok doložit příjem (zpravidla v červenci a v lednu). Pro výpočet příspěvku je rozhodující průměrný měsíční příjem (čistý) .

Do průměrného příjmu se zahrnují příjmy všech osob, které v bytě skutečně bydlí (to, kde mají případně trvalé bydliště, nehraje tak  velkou roli, jako to, kde skutečně bydlí)

Mezi příjmy, které se zahrnují pro výpočet této sociální dávky, patří především: čistá výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, nemocenské dávky, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), rodičovský příspěvek (rodičovská), přídavky na dítě, důchod (starobní, invalidní), další sociální dávky a pravidelné příjmy.

Zahrnují se i příjmy z podnikání OSVČ. U OSVČ se dokládá buď skutečný příjem na základě daňového přiznání, nebo se započítá minimálně 50% z průměrné mzdy v ČR v předchozím roce – viz: Jak se dokládá příjem u OSVČ pro sociální dávky.

Jak se posuzují náklady na bydlení u příspěvku na bydlení?

U přídavků na bydlení se musí 2x za rok doložit skutečné náklady na bydlení (zpravidla v červenci a v lednu). Vždy průměr za předchozí kalendářní čtvrtletí. Dokládají se pouze skutečně zaplacené náklady – musíte být schopni případně doložit zaplacené složenky, faktury, SIPO, nebo třeba výpis z účtu, kde bude možné identifikovat konkrétní platby.

Co patří mezi náklady na bydlení:

 • Zaplacené nájemné (u bytů v osobním vlastnictví nebo u družstevních bytů se místo toho započítá paušální částka)
 • Náklady na energie – elektřina, voda, plyn, teplá voda, dálkové vytápění apod.
 • Náklady na služby – úklid společných prostor, provoz výtahu, osvětlení společných prostor, odvoz odpadu, poplatek za společnou televizní anténu apod.
 • Náklady na topení pevnými palivy (dřevo, uhlí, peletky, …) se nemusí dokládat, započítají se jako paušální částka
 • A jiné …

Co nepatří mezi náklady na bydlení:

 • Platba do fondu oprav
 • Platba za kauci u nájemního bydlení
 • Poplatky za pevnou telefonní linku, internet apod.
 • Splátky hypotéky
 • A jiné …

Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2024

Výše příspěvku na bydlení je rozdíl mezi skutečně zaplacenou částkou, od které se odečítá 30% čistého (rozhodného příjmu). Tj. skutečné náklady – 30% z příjmu = příspěvek na bydlení.

Pokud by byly skutečné náklady vyšší, než stanovený normativ (pro daný počet osob, lokalitu a typ bydlení), pak je výše příspěvku na bydlení stanovena, jako rozdíl mezi normativními náklady, od kterých se odečte 30% čistého (rozhodného příjmu). Tj. normativní náklady na bydlení – 30% z příjmu = příspěvek na bydlení.

Více viz normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2024

Příspěvek na bydlení a vrácení přeplatku za elektřinu, vodu, plyn apod.

V případě, že vám při ročním vyúčtování u některé služby vznikne přeplatek, který vám dodavatel dané služby/energie vrátí, pak se to v daném čtvrtletí zahrnuje mezi příjmy. Pokud vám tedy například v květnu dodavatel elektřiny vrátí přeplatek 6000 Kč, pak se to v červenci (kdy dokládáte příjem za duben až červen), zahrne mezi příjmy. Tím se vám průměrný měsíční příjem navýší o 2000 Kč měsíčně.

Kde se vyřizuje příspěvek na bydlení?

Podobně, jako i další sociální dávky, se příspěvek na bydlení vyřizuje na místním Úřadu práce. O příspěvek na bydlení je možné požádat kdykoliv (při nastěhování do nového bytu, při změně nákladů na bydlení nebo při změně příjmů).

Žádost se podává pouze jednou, a následně se každé 3 měsíce dokládá výše příjmu a nákladů na bydlení (v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu).

Příspěvek na bydlení je možné vyřídit při osobní návštěvě Úřadu práce, nebo je možné žádost podat i elektronicky (přes datovou schránku, emailem s elektronickým podpisem). Kromě samotné žádosti o přídavky na bydlení je potřeba i řada dalších formulářů.

Potřebujete doklad o výši čtvrtletního příjmy (pro všechny osoby, které mají v bytě skutečně bydlí). U dětí se dokládá potvrzení o studiu nebo případně o neschopnosti přípravy na budoucí povolání ze zdravotních důvodů nebo potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce.

Také je potřeba doložit čtvrtletní náklady na bydlení. Potřebujete i osobní doklady všech osob (občanský průkaz nebo rodný list).

Zjednodušená žádost o přídavky na bydlení – rychlejší a snadnější vyřízení přes internet (JENDA)

Nově je možné vyřizovat příspěvek na bydlení i pouze přes internet. Na konci minulého roku, spustilo MPSV možnost vyřízení příspěvku na bydlení před Jednotný dávkový systém (JENDA).

Prostřednictvím online aplikace je nyní možné vyřídit přídavky na bydlení (včetně všech změn, nebo pravidelného doložení příjmů a nákladů), nebo i přídavky na dítě a rodičovský příspěvek.

Prostřednictvím této nové žádosti, je možné vše potřebné vyřídit jen přes internet, i bez osobní návštěvy na ÚP. Dokonce by ani nemělo být potřeba dokládat nějaké papírové dokumenty (dokládají se jen v případě nějakých pochybností).

Pro možnost vyřízení sociálních dávek online, je ale potřeba mít datovou schránku (slouží jenom pro přihlášení do aplikace JENDA), nebo použít některou z dalších možností přihlášení, jako je Bankovní identita (nabízí skoro všechny české banky), přihlášení přes MojeID (úroveň značná), eObčanka, Mobilní klíč eGovernmentu, nebo i jiné.

Diskuse ( 1 )

 • Dagmar Matějková

  Dobrý den,od ledna jsem v pracovní neschopnosti,bydlím sama v pronájmu,platím měsíčně 15500kc, myslíte,že mám nárok na příspěvek na bydlení? I zpětně? Děkuji Matějková

Přidejte komentář