Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání 2024 (nárok je i po skončení mateřské)

Nárok na poměrnou část dovolené v zaměstnání, vzniká po 4 odpracovaných týdnech. Pro výpočet dovolené, se může zohlednit i doba na mateřské, rodičovské nebo na neschopence (musí být odpracováno minimálně 12 týdnů).
Nárok na poměrnou část dovolené v zaměstnání, vzniká po 4 odpracovaných týdnech. Pro výpočet dovolené, se může zohlednit i doba na mateřské, rodičovské nebo na neschopence (musí být odpracováno minimálně 12 týdnů).

Letité podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání, se změnily před třemi roky. Tehdy vstoupila v platnost novela zákoníku práce, která přinesla nový výpočet dovolené. Byla to velká změna (nový výpočet dovolené, dovolená se čerpá po hodinách, odlišné podmínky pro poměrnou část, apod.).

V aktuální kalkulačce, pro výpočet poměrné části dovolené, si můžete spočítat, na kolik hodin (dní) dovolené máte v roce 2024 nárok.

Na dovolenou je nárok, i po skončení mateřské dovolené. Pro výpočet poměrné části dovolené, se zohledňuje i doba na mateřské (nebo i doba rodičovské, či doba na neschopence – může to ale být jen z části).

Kalkulačka: Výpočet poměrné části dovolené 2024

Za každý „odpracovaný“ týden je nárok na 1/52 z celkové dovolené. Pro nárok na dovolenou, se počítá jak samotná práce, tak i některá doba, kdy jste v zaměstnání nebyli.

Pro dovolenou se započítá čerpání řádné dovolené, doba na mateřské (v plném rozsahu). Částečně (maximálně 20 týdnů za rok) se započítá i rodičovská nebo neschopenka (viz podmínky pro nárok na dovolenou dále).

Kalkulačka dovolená 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby. Řádná dovolená nebo mateřská dovolená, se započítají jako "odpracovaná doba" v plném rozsahu.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.

Výpočet dovolené 2024 – na kolik dní dovolené mám nárok?

Výpočet dovolené, není pro všechny zaměstnance stejný – roli hraje několik různých proměnných:

 • Počet týdnů dovolené v zaměstnání (4 – 8 týdnů)
 • Dodatková dovolená a dovolená „navíc“ od zaměstnavatele
 • Délka týdenní pracovní doby (37,5 hod/týden, 38,75 hod/týden, 40 hod/týden, jiná)
 • Počet odpracovaných týdnů
 • Počet týdnů „náhradní“ doby (neschopenka, rodičovská, mateřská, dovolená, apod.)
 • Typ úvazku (plný, poloviční, zkrácený, apod.)

Za každý „odpracovaný“ týden (násobek týdenní pracovní doby), vzniká nárok na 1/52 dovolené – viz názorný příklad:

 • Dovolená 4 týdny (40 hodin/týden) = za každý týden (40 „odpracovaných“ hodin) je nárok na 3,08 hodiny dovolené
 • Dovolená 5 týdnů (40 hodin/týden) = za každý týden (40 „odpracovaných“ hodin) je nárok na 3,85 hodiny dovolené
 • Dovolená 8 týdnů (40 hodin/týden) = za každý týden (40 „odpracovaných“ hodin) je nárok na 6,15 hodiny dovolené

Při jiné týdenní pracovní době (než 40 hodin/týden), nebo při jiné celkové výměře dovolené (než 4, 5 nebo 8 týdnů), by počet hodin dovolené za 1 odpracovaný týden vycházel jinak. Viz následující tabulka.

Pokud odpracujete více než 52 týdnů (více než 52 násobků týdenní pracovní doby), tak vám vznikne i nárok na dovolenou „navíc“. Za každý další „opracovaný“ týden, je nárok na další 1/52 dovolené navíc.

Tabulka: Výpočet nároku na dovolenou

Za každý „odpracovaný týden, je nárok na 1/52 z celkové dovolené. V tabulce níže je přehled, na kolik hodin je nárok, v závislosti na týdenní pracovní době a celkovém počtu týdnů dovolené. Celková doba dovolené, na kterou vznikl nárok, se následně zaokrouhluje směrem nahoru.

Týdny dovolené 40 hodin/týden 38,75 hodin/týden 37,5 hodin/týden
4 týdny 3,08 2,98 2,88
5 týdnů 3,85 3,73 3,61
8 týdnů 6,15 5,96 5,77

Poznámka: Pokud by byl nárok i na dodatkovou dovolenou, nebo pokud by vám zaměstnavatel poskytoval nějakou dovolenou navíc (více než stanovuje zákoník práce), pak by to vycházelo jinak (stejně jako při polovičním/zkráceném úvazku, nebo při jiné sjednané týdenní pracovní době)

Kdo má nárok na dovolenou v roce 2024?

Základní podmínkou pro nárok na dovolenou, je pracovat v nějakém zaměstnání, alespoň 4 týdny v jednom kalendářním roce (mít odpracovány alespoň 4 násobky běžné týdenní pracovní doby; při 40 hodin/týden to znamená alespoň 160 odpracovaných hodin).

Pochopitelně to ale nezaznamená, že hned od začátku 5 týdne v zaměstnání, můžete jít na dovolenou. Po 4 týdnech vám vzniká nárok na dovolenou (nárok je i ve zkušební době). O termínu čerpání dovolené, ale rozhoduje zaměstnavatel (viz dále).

Za každý odpracovaný týden (násobek běžné týdenní pracovní doby), vzniká nárok na 1/52 z celkové roční dovolené.

Na kolik dní dovolené je nárok v roce 2024?

Základní doba dovolené je stanovena zákoníkem práce v týdnech. Minimum jsou 4 týdny, ale může to být i více:

 • 4 týdny dovolené – minimální dovolená, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci
 • 5 týdnů dovolené – nárok mají státní zaměstnanci (zaměstnavatelem je stát, územní samosprávy, příspěvkové organizace, školská zařízení, apod.)
 • 8 týdnů dovolené – nárok mají učitelé (pedagogičtí a akademičtí pracovníci)
 • Může být nárok i na dodatkovou dovolenou (náročné profese)
 • Může být nárok i na další dovolenou nad rámec zákona (zaměstnavatel může poskytovat například 1 týden dovolené, nebo jen několik „dní“ navíc)

Termín čerpání dovolené – kdo rozhoduje o termínu?

O termínu čerpání dovolené, rozhoduje zaměstnavatel. Zaměstnanec sice může podat návrh na termín, ale finální slovo má zaměstnavatel. Ten má povinnost určit čerpání dovolené.

Pro zaměstnavatele ale platí několik podmínek a omezení, daných zákoníkem práce. Dovolená by se měla čerpat v daném kalendářním roce, nejméně 2 týdny dovolené by měly být čerpány v kuse.

Minimální doba dovolené, je stanovena na „půlden“ – tj. minimálně polovina jedné běžné směny (u osmi hodinové pracovní doby, je minimum pro dovolenou 4 hodiny).

Čerpání dovolené nesmí být určeno na dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, apod. Pokud by dovolená vycházela na státní svátek, pak se ten den nepočítá jako „dovolená“, atd.

Zaměstnavatel může (v oprávněných případech), dokonce i zrušit již schválený termín dovolené. Nebo může i zaměstnance odvolat z dovolené (pak mu ale vzniká povinnost uhradit náklady, které tím u zaměstnance vzniknou).

Jedinou výjimkou, kdy o termínu dovolené rozhoduje zaměstnanec, je čerpání dovolené ihned po skončené mateřské dovolené a před začátkem rodičovské dovolené. O čerpání dovolené po mateřské, není potřeba žádat, čerpání stačí pouze oznámit.

Nárok na dovolenou – neschopenka, mateřská nebo rodičovská

Nárok na dovolenou, ale nevzniká jenom za odpracovanou dobu, ale pro výpočet nároku na dovolenou se může zohlednit i doba, kdy nejste v zaměstnání:

Jako „odpracovaná“ doba, se započítá v plném rozsahu:

 • Pro nárok na dovolenou se započítá čerpání řádné dovolené v plném rozsahu
 • Pro nárok na dovolenou se započítá mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) v plném rozsahu

Jako „odpracovaná“ doba, se započítá maximálně 20 týdnů za rok:

 • Pro nárok na dovolenou se může započítat i doba nemocenské (neschopenka)
 • Pro nárok na dovolenou se může započítat i rodičovská dovolená
 • Pro nárok na dovolenou se může započítat i karanténa
 • Pro nárok na dovolenou se mohou započítat i další důležité osobní překážky

Aby se započítala neschopenka nebo třeba rodičovská, pro nárok na dovolenou, musí být ale „odpracováno“ alespoň 12 týdnů v daném roce (pozn. pokud je žena od začátku roku na mateřské, a pak má hned rodičovskou, pak se jí pro nárok na dovolenou počítá i rodičovská; mateřská dovolená se počítá pro nárok na dovolenou jako „odpracovaná“ doba).

Nárok na dovolenou při zkráceném úvazku

Nárok na dovolenou vzniká i při kratším úvazku (něco jiného je práce na dohodu DPP a DPČ – viz dále).

Při práci na poloviční úvazek, je také nárok na minimálně 4 týdny dovolené. Tyto 4 týdny dovolené, ale znamenají něco jiného, než 4 týdny dovolené u zaměstnanců s plným úvazkem:

 • 4 týdny dovolené, plný úvazek = 160 hodin dovolené (za předpokladu že týdenní pracovní doba je 40 hodin)
 • 4 týdny dovolené, poloviční úvazek = 80 hodin dovolené (za předpokladu že týdenní pracovní doba je 20 hodin)

Vzhledem k tomu, že se dovolená čerpá po hodinách, pak je jeden den dovolené

 • 1 den dovolené = 8 vyčerpaných hodin u plného úvazku (platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin).
 • 1 den dovolené = 4 vyčerpané hodiny u polovičního úvazku (platí pro týdenní pracovní dobu 20 hodin).

Nárok na dovolenou po skončení mateřské (před začátkem rodičovské)

Po skončení mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů), si může žena v zaměstnání nahlásit čerpání řádné dovolené. Vychází to asi výhodněji, než si nechat nevyčerpanou dovolenou převádět.

Pokud není dovolená čerpána ihned po skončení mateřské, pak nikam „nezmizí“ – zaměstnavatel ji převede, a může být čerpána po skončení rodičovské dovolené (nebo ji zaměstnavatel proplatí při ukončení pracovního poměru).

Pro nárok na dovolenou, se započítává jak doba na mateřské dovolené (celý rozsah 28 nebo 37 týdnů), tak případně i část z rodičovské dovolené (maximálně 20 týdnů).

Příklad 1: Žena je od začátku roku na mateřské dovolené, a po zbytek roku bude na rodičovské dovolené. Pro nárok na dovolenou se jí bude počítat minimálně 28 týdnů mateřské dovolené a maximálně 20 týdnů z rodičovské dovolené. Tj. bude mít nárok minimálně na 48/52 z celkové dovolené. Pokud má delší mateřskou dovolenou, nebo pokud bude čerpat řádnou dovolenou, pak to může být i více (může být nárok i na celou dovolenu).

Příklad 2: Žena je celý rok na rodičovské dovolené. Nárok na dovolenou v zaměstnání nevznikne vůbec. Mimo dobu rodičovské, totiž není žádná „odpracovaná“ doba. Pro zápočet rodičovské, je nutné mít alespoň 12 „odpracovaných“ týdnů.

Nárok na dovolenou ve zkušební době

Nárok na dovolenou vzniká i při zaměstnání ve zkušební době – pro nárok na dovolenou, stačí odpracovat alespoň 4 týdny. Není tedy pravda, že ve zkušební době není nárok na dovolenou.

O termínu dovolené, ale rozhoduje zaměstnavatel, který může trvat na tom, že čerpání dovolené umožní, až po skončení zkušební doby (pokud by zaměstnavatel ukončil pracovní poměr ještě během zkušební doby, pak by se nevyčerpané hodiny dovolené proplatily).

Nárok na proplacení dovolené

Zaměstnanec nemůže požadovat, aby mu zaměstnavatel dovolenou proplatil. Nejde to ani u mateřské a rodičovské. Zákoník práce, umožňuje proplacení dovolené, pouze v jednom jediném případě.

Proplacení dovolené, je možné jen při ukončení pracovního poměru. Pokud zaměstnanec nestihne vyčerpat dovolenou, před koncem zaměstnání, pak mu ji zaměstnavatel musí proplatit (společně s posledním výplatou a případným odstupným).

Nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ v roce 2024

Lidem, kteří pracují na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) a DPČ (dohoda o pracovní činnosti), vzniká nárok na dovolenou od 1. 1. 2024.

Pro nárok na dovolenou u DPP a DPČ bude nutné odpracovat alespoň 4 týdny (resp. 80 hodin) v jednom roce, aby vůbec vznikal nárok a dovolenou.

Pro výpočet dovolené, se bude používat fiktivní týdenní pracovní doba 20 hodin/týden. Za každých 20 odpracovaných hodin, tedy bude nárok na 1/52 z celkové roční dovolené.

Při práci na dohodu DPČ na „poloviční úvazek“ (tj. 20 hodin týdně), může být za rok nárok na 80 hodin dovolené. Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok na 1,54 hodiny dovolené.

Při práci na dohodu DPP, může být za 300 odpracovaných hodin (maximální limit u DPP), nárok 24 hodin dovolené.

Dovolenou si může dohodář vyčerpat během dohody (za čerpanou dovolenou je nárok na náhradu za dovolenou = je to placená dovolená). Nebo může být nevyčerpaná dovolená proplacena při ukončení dohody.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář