Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024 a kdo na ni má nárok?

Od 1. 1. 2024 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti (24 608 Kč) a i maximální podpora při rekvalifikaci (27 578 Kč). V roce 2024 se zvyšuje i minimální podpora, na kterou je nárok například po skončení rodičovské nebo dlouhodobé nemocenské. Minimální podpora je první dva měsíce 6 365 Kč měsíčně.
Od 1. 1. 2024 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti (24 608 Kč) a i maximální podpora při rekvalifikaci (27 578 Kč). V roce 2024 se zvyšuje i minimální podpora, na kterou je nárok například po skončení rodičovské nebo dlouhodobé nemocenské. Minimální podpora je první dva měsíce 6 365 Kč měsíčně.

Od začátku roku 2024, se zvyšuje maximální možná podpora v nezaměstnanosti (a i ta při rekvalifikaci). Zvyšuje se současně i „minimální“ podpora v nezaměstnanosti (například po skončení rodičovské).

Pokud by vás zajímalo, kolik by mohla být vaše podpora v nezaměstnanosti v roce 2024, tak si to můžete spočítat v následující kalkulačce.

V doprovodném textu se dozvíte, kolik je minimální podpora od Úřadu práce, například po skončení rodičovské nebo nemocenské.

Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2024

V této kalkulačce si můžete vypočítat, kolik je podpora pro nezaměstnané v roce 2024. Výpočet v kalkulačce je určen pro zaměstnance (nebo i pro ty, kdo pracovali na DPP či DPČ a splňují podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti).

Pro výpočet v kalkulačce, zadejte svoji průměrnou čistou mzdu v posledním zaměstnání (průměrný čistý výdělek, za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí).

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ (po ukončení nebo přerušení podnikání), se můžete podívat na tuto kalkulačku – Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro živnostníky (OSVČ – kalkulačka 2024).

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c)

Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.

Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti a z čeho se vypočítá?

Výpočet podpory v nezaměstnanosti (nebo i podpory při rekvalifikaci), se provádí z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání. Průměrný výdělek je něco trochu jiného než průměrná mzda.

Výpočet průměrného výdělku, je popsán v zákoníku práce (paragrafy 351 až 362). Rozdíl mezi průměrným výdělkem, a průměrnou mzdou může být několik desítek až několik stovek korun.

Průměrný výdělek pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, se počítá z posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí:

  • Pokud byste ukončili zaměstnání k 31. 12. 2023, pak se vám podpora v lednu 2024, bude počítat z průměrného výdělku za měsíce červenec až září 2023 (3 čtvrtletí)
  • Pokud byste ukončili zaměstnání k 1. 1. 2024, pak se vám podpora v lednu 2024, bude počítat z průměrného výdělku za měsíce říjen až prosinec 2023 (4 čtvrtletí)

Podpora v nezaměstnanosti je stanovena jako procento z průměrného čistého výdělku v posledním zaměstnání:

  • 65% první a druhý měsíc
  • 50% třetí a čtvrtý měsíc
  • 45% zbylé měsíce (délka podpory je celkem 5 až 11 měsíců)

Pokud je zaměstnání ukončeno ze strany zaměstnance bez vážného důvodu (vážné důvody pro ukončení zaměstnání viz paragraf 5c, zákon o zaměstnanosti), pak je podpora po celou dobu jen 45%.

V některých případech, pak na podporu není vůbec nárok – pokud není „odpracována“ dostatečně dlouhá doba, pokud jste na Úřadu práce podruhé krátce po sobě, pokud bylo poslední zaměstnání ukončeno z důvodu hrubého porušení povinností zaměstnance, apod.

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024?

Podpora v nezaměstnanosti (nebo podpora při rekvalifikaci), ale nemůže být neomezeně vysoká. Je stanovena maximální částka, kterou můžete od Úřadu práce dostat.

Od 1. 1. 2024 se tato maximální podpora zvyšuje:

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2024 = 24 608 Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci 2024 = 27 578 Kč

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024?

S výjimkou případů, kdy se podpora v nezaměstnanosti nepočítá z poslední výplaty (viz dále), není stanovena žádná minimální podpora.

Podpora nezaměstnanosti, se tak vždy vypočítá jako určité procento (65% – 45%), z vaší průměrné čisté mzdy. Pokud byl váš příjem v posledním zaměstnání jen nízký, pak je i následná podpora jen velmi nízká. Budete-li pracovat jen za minimální mzdu, pak se podpora vypočítá z minimální mzdy.

Na podporu v nezaměstnanosti, může být nárok například i při práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), pokud je sjednán příjem od 4000 Kč.

Pokud by měl někdo příjem z dohody jen zmíněné 4000 Kč, pak by se mu podpora počítala jen z této částky. A jednalo by se jen o nějaké 2600 Kč.

Minimální podpora skončení rodičovské nebo nemocenské v roce 2024

Jednou z hlavních podmínek, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je mít „odpracováno“ alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky. Nemusí se jednat jen dobu práce v zaměstnání – započítává se doba účasti na důchodovém pojištění (včetně náhradní doby).

Jako doba účasti na důchodovém pojištění (náhradní doba zaměstnání) se započítává například i péče o dítě do 4 roků (doba na mateřské nebo rodičovské), nebo i doba v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání (kdy byly čerpány nemocenské dávky), apod.

Na podporu v nezaměstnanosti, tak má nárok i žena, která poslední 2, 3, 4 roky nepracovala z důvodu péče o dítě (rodičovská). Nebo i ten, kdo byl třeba rok doma na neschopence, po skončení zaměstnání.

V těchto případech (kdy se pro nárok na podporu započítává náhradní doba zaměstnání) se ale podpora nedá spočítat z průměrné mzdy (z průměrného výdělku).

Kolik je minimální podpora od Úřadu práce po rodičovské nebo po nemocenské v roce 2024?

Po skončení rodičovské nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti, se podpora zpravidla stanovuje na základě průměrné mzdy v ČR (průměrná mzda v národním hospodářství za 1 až 3 čtvrtletí předchozího roku).

Pro rok 2024 se tato minimální podpora stanovuje z částky 42 427 Kč – výsledná částka není příliš vysoká:

  • První 2 měsíce je to 15% z průměrné mzdy = 6 635 Kč
  • Druhé 2 měsíce je to 12% z průměrné mzdy = 5 092 Kč
  • Zbytek doby (1 až 7 měsíců podle věku) je to 11% z průměrné mzdy = 4 667 Kč

Oproti předchozímu roku, se jedná o zvýšení o několik stovek korun, stále je ale tato podpora jen minimální.

V případě, že jste na Úřadu práce po skončení rodičovské nebo dlouhodobé neschopenky (nebo i v dalších případech), a máte jen tuto minimální podporu, může vám případně vznikat nárok i na další sociální dávky. Například na příspěvek na bydlení, nebo případně i na příspěvek na živobytí (a další dávky hmotné nouze).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář