Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2022 a kdo na ni má nárok?

Od 1. 1. 2022 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti (21 488 Kč) a i maximální podpora při rekvalifikaci (24 081 Kč). V roce 2022 se zvyšuje i minimální podpora, na kterou je nárok například po skončení rodičovské nebo dlouhodobé nemocenské. Minimální podpora je první dva měsíce 5 558 Kč měsíčně.
Od 1. 1. 2022 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti (21 488 Kč) a i maximální podpora při rekvalifikaci (24 081 Kč). V roce 2022 se zvyšuje i minimální podpora, na kterou je nárok například po skončení rodičovské nebo dlouhodobé nemocenské. Minimální podpora je první dva měsíce 5 558 Kč měsíčně.

Od začátku roku 2022, se zvyšuje maximální možná podpora v nezaměstnanosti (a i ta při rekvalifikaci). Zvyšuje se současně i „minimální“ podpora v nezaměstnanosti (například po skončení rodičovské).

Pokud by vás zajímalo, kolik by mohla být vaše podpora v nezaměstnanosti v roce 2022, tak si to můžete spočítat v následující kalkulačce.

V doprovodném textu se dozvíte, kolik je minimální podpora od Úřadu práce, například po skončení rodičovské nebo nemocenské.

Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2022

V této kalkulačce si můžete vypočítat, kolik je podpora pro nezaměstnané v roce 2022. Výpočet v kalkulačce je určen pro zaměstnance (nebo i pro ty, kdo pracovali na DPP či DPČ a splňují podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti).

Pro výpočet v kalkulačce, zadejte svoji průměrnou čistou mzdu v posledním zaměstnání (průměrný čistý výdělek, za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí).

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ (po ukončení nebo přerušení podnikání), se můžete podívat na tuto kalkulačku – Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro živnostníky (OSVČ – kalkulačka 2022).

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2022
Kdo dal výpověď?
Odstupné od zaměstnavatele (počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c)

Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.

Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti a z čeho se vypočítá?

Výpočet podpory v nezaměstnanosti (nebo i podpory při rekvalifikaci), se provádí z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání. Průměrný výdělek je něco trochu jiného než průměrná mzda.

Výpočet průměrného výdělku, je popsán v zákoníku práce (paragrafy 351 až 362). Rozdíl mezi průměrným výdělkem, a průměrnou mzdou může být několik desítek až několik stovek korun.

Průměrný výdělek pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, se počítá z posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí:

  • Pokud byste ukončili zaměstnání k 31. 12. 2021, pak se vám podpora v lednu 2022, bude počítat z průměrného výdělku za měsíce červenec až září 2021 (3 čtvrtletí)
  • Pokud byste ukončili zaměstnání k 1. 1. 2022, pak se vám podpora v lednu 2022, bude počítat z průměrného výdělku za měsíce říjen až prosinec 202 (4 čtvrtletí)

Podpora v nezaměstnanosti je stanovena jako procento z průměrného čistého výdělku v posledním zaměstnání:

  • 65% první a druhý měsíc
  • 50% třetí a čtvrtý měsíc
  • 45% zbylé měsíce (délka podpory je celkem 5 až 11 měsíců)

Pokud při ukončení zaměstnání dostanete odstupné, tak se vám podpora začne vyplácet později. Při odstupném ve výši trojnásobku průměrného výdělku, dostáváte podporu od Úřadu práce až od 4 měsíce.

Pokud je zaměstnání ukončeno ze strany zaměstnance bez vážného důvodu (vážné důvody pro ukončení zaměstnání viz paragraf 5c, zákon o zaměstnanosti), pak je podpora po celou dobu jen 45%.

V některých případech, pak na podporu není vůbec nárok – pokud není „odpracována“ dostatečně dlouhá doba, pokud jste na Úřadu práce podruhé krátce po sobě, pokud bylo poslední zaměstnání ukončeno z důvodu hrubého porušení povinností zaměstnance, apod.

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2022?

Podpora v nezaměstnanosti (nebo podpora při rekvalifikaci), ale nemůže být neomezeně vysoká. Je stanovena maximální částka, kterou můžete od Úřadu práce dostat.

Od 1. 1. 2022 se tato maximální podpora, poměrně výrazně zvyšuje (o cca 1400 až 1600 Kč):

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2022 = 21 488 Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci 2022 = 24 081 Kč

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2022?

S výjimkou případů, kdy se podpora v nezaměstnanosti nepočítá z poslední výplaty (viz dále), není stanovena žádná minimální podpora.

Podpora nezaměstnanosti, se tak vždy vypočítá jako určité procento (65% – 45%), z vaší průměrné čisté mzdy. Pokud byl váš příjem v posledním zaměstnání jen nízký, pak je i následná podpora jen velmi nízká. Budete-li pracovat jen za minimální mzdu, pak se podpora vypočítá z minimální mzdy.

Na podporu v nezaměstnanosti, může být nárok například i při práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), pokud je sjednán příjem od 3500 Kč.

Pokud by měl někdo příjem z dohody jen zmíněných 3500 Kč, pak by se mu podpora počítala jen z této částky. A jednalo by se jen o nějaké 2000 Kč.

Minimální podpora skončení rodičovské nebo nemocenské v roce 2022

Jednou z hlavních podmínek, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je mít „odpracováno“ alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky. Nemusí se jednat jen dobu práce v zaměstnání – započítává se doba účasti na důchodovém pojištění (včetně náhradní doby).

Jako doba účasti na důchodovém pojištění (náhradní doba zaměstnání) se započítává například i péče o dítě do 4 roků (doba na mateřské nebo rodičovské), nebo i doba v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání (kdy byly čerpány nemocenské dávky), apod.

Na podporu v nezaměstnanosti, tak má nárok i žena, která poslední 2, 3, 4 roky nepracovala z důvodu péče o dítě (rodičovská). Nebo i ten, kdo byl třeba rok doma na neschopence, po skončení zaměstnání.

V těchto případech (kdy se pro nárok na podporu započítává náhradní doba zaměstnání) se ale podpora nedá spočítat z průměrné mzdy (z průměrného výdělku).

Kolik je minimální podpora od Úřadu práce po rodičovské nebo po nemocenské v roce 2022?

Po skončení rodičovské nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti, se podpora zpravidla stanovuje na základě průměrné mzdy v ČR (průměrná mzda v národním hospodářství za 1 až 3 čtvrtletí předchozího roku).

Pro rok 2022 se tato minimální podpora stanovuje z částky 37 047 Kč – výsledná částka není příliš vysoká:

  • První 2 měsíce je to 15% z průměrné mzdy = 5 558 Kč
  • Druhé 2 měsíce je to 12% z průměrné mzdy = 4 446 Kč
  • Zbytek doby (1 až 7 měsíců podle věku) je to 11% z průměrné mzdy = 4 076 Kč

Oproti předchozímu roku, se jedná o zvýšení o několik stovek korun, stále je ale tato podpora jen minimální.

V případě, že jste na Úřadu práce po skončení rodičovské nebo dlouhodobé neschopenky (nebo i v dalších případech), a máte jen tuto minimální podporu, může vám případně vznikat nárok i na další sociální dávky. Například na příspěvek na bydlení, nebo případně i na příspěvek na živobytí (a další dávky hmotné nouze).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář