Nemocenská kalkulačka 2020 – výpočet neschopenky

Spočítejte si, kolik dostanete během pracovní neschopnosti na neschopence. Prvních 14 dní máte nárok na náhradu mzdy. Od 15 dne dostáváte nemocenské dávky. Nemocenské dávky během rizikového těhotenství jsou stejné, jako při běžné neschopence.
Spočítejte si, kolik dostanete během pracovní neschopnosti na neschopence. Prvních 14 dní máte nárok na náhradu mzdy. Od 15 dne dostáváte nemocenské dávky. Nemocenské dávky během rizikového těhotenství jsou stejné, jako při běžné neschopence.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik byste dostali na neschopence (v pracovní neschopnosti) v roce 2020. Pokud jste zaměstnaní, pak máte při nemoci nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele, za prvních 14 dní pracovní neschopnosti. Od 15 dne na neschopence pak máte nárok na nemocenské dávky. Ty se s délkou neschopenky postupně zvyšují.

Výpočet neschopenky – nemocenské dávky 2020

Při výpočtu v kalkulačce jsou podstatné dva údaje:

 • Průměrná hrubá mzda za poslední 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí) = náhrada mzdy za nemoc za prvních 14 dní se vypočítává na základě průměrného hodinového výdělku. Tedy na základě příjmu za poslední 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí)
 • Průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců v zaměstnání = nemocenské dávky od 15 dne se počítají na základě průměrné hrubé mzdy (obvykle průměr za posledních 12 měsíců v posledním zaměstnání, pokud poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, pak je to průměr za tuto kratší dobu)
Kalkulačka nemocenská 2020
Měsíční hrubá mzda (průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda (průměr za předchozí čtvrtletí)

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od počtu pracovních hodin v předchozím kalendářním čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Na co mám nárok během pracovní neschopnosti (neschopenky)

Pokud jste v pracovní neschopnosti (na neschopence), pak máte nárok na dvě různé dávky:

 • Náhrada mzdy od zaměstnavatele za prvních 14 dní pracovní neschopnosti (neschopenky)
 • Nemocenské dávky – nárok je od 15 dne pracovní neschopnosti (neschopenky)

Kolik je nemocenská za prvních 14 dní v roce 2020

Během prvních 14 dní na neschopence, vyplácí zaměstnavatel svým zaměstnancům náhradu mzdy:

 • Nemocenská se platí již od prvního dne (dříve to bývalo až od 3 dne pracovní neschopnosti)
 • Proplácí se pouze skutečně neodpracované směny (pracovní dny)
 • Náhrada mzdy za prvních 14 dní je 60% z redukovaného hodinového výdělku
 • Hodinový výdělek se stanovuje na základě příjmu v předchozím kalendářním čtvrtletí
 • Na náhradu mzdy je nárok pouze v době, kdy jste zaměstnaní, pokud onemocníte po skončení zaměstnání, nárok na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemáte

Náhrada mzdy se vyplácí za skutečně neodpracované směny. Při rovnoměrném rozložení pracovní doby, je to tedy obvykle jen za pracovní dny. Jsou ale i jiné možnosti.

Náhrada mzdy za prvních 14 dní na neschopence se vypočítává na základě průměrné hodinové mzdy. Průměrná hodinová mzda se stanovuje vždy na základě předchozího kalendářního čtvrtletí.

Kolik je nemocenská při neschopence 2020

Od 15 dne pracovní neschopnosti, máte nárok na nemocenské dávky:

 • Nemocenské dávky od 15 dne se vyplácí za každý kalendářní den
 • Na nemocenské dávky je nárok i po skončení zaměstnání (pokud nemoc začala během zaměstnání nebo do 7 dní od skončení zaměstnání)
 • Nemocenské dávky jsou 60% z hrubé mzdy (redukovaného vyměřovacího základu) a postupně se zvyšují (až na 72%)
 • Maximální délka nemocenské je obvykle 380 dní (je možnost prodloužení o dalších 350 dní)
 • Na nemocenské dávky mají nárok i OSVČ

Nemocenské dávky vám už nevyplácí zaměstnavatel, ale ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení). Obvykle ale všechny papíry i nadále řešíte se svým zaměstnavatelem (který si to pak sám dořeší s ČSSZ).

Nemocenské dávky se vypočítávají na základě hrubé mzdy. Vypočítává se tzv. denní vyměřovací základ. To je zjednodušeně řečeno průměr hrubého příjmu za posledních 12 měsíců. Pokud u současného zaměstnavatele pracujete kratší dobu, pak se to počítá z kratší doby.

Výpočet denního vyměřovacího základu a následného redukovaného vyměřovacího základu je podobný, jako při výpočtu mateřské. Výpočtu denního vyměřovacího základu jsme se podrobněji věnovali zde.

Nemocenské dávky se postupně zvyšují:

 • Od 15 do 30 dne je to 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu)
 • Od 31 do 60 dne je to 66% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu)
 • Od 61 je to 72% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu)

Rizikové těhotenství a neschopenka

Řada žen je před nástupem na mateřskou na rizikovém těhotenství. Důvody, pro rizikové těhotenství, mohou být různé. Rozhoduje o nich váš gynekolog. Důvodem pro rizikové těhotenství mohou být různé rizikové faktory v anamnéze ženy. Některé mohou být „celoživotní/dlouhodobé“, jiné se mohou objevit až v průběhu těhotenství.

Častým, byť oficiálně moc nepřiznávaným důvodem pro rizikové těhotenství, mohou být i „sociální důvody“. Někdy těhotné ženě hrozí, že bude před porodem nezaměstnaná a bez příjmu. Tak jde raději a neschopenku. A je až do porodu doma na nemocenské.

Rizikové těhotenství a pracovní poměr na dobu určitou

Během těhotenství sice zaměstnavatel nemůže dát těhotné ženě výpověď. Pokud má ale těhotná žena pracovní poměr na dobu určitou, pak zaměstnavatel obvykle nemá zájem o prodloužení pracovní smlouvy.

V takovém případě je „výhodné“, před koncem pracovního poměru, nastoupit na neschopenku z důvodu rizikového těhotenství. Protože na nemocenské dávky je nárok i po skončení zaměstnání.

Pracovní neschopnost při rizikovém těhotenství

Z pohledu nároku na nemocenské dávky se rizikové těhotenství nijak neliší od běžné pracovní neschopnosti. Výpočet a výše nemocenských dávek je při rizikovém těhotenství identická, jako při jakékoliv jiné neschopence.

Během pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství také platí všechna omezení, která jsou spojená s neschopenkou. To se týká i vycházek. Ani při rizikovém těhotenství, kdy je nastávající maminka často vlastně „zdravá“, nemůže ošetřující lékař napsat jiné vycházky, než při jakékoliv jiné nemoci.

Maximální vycházky během pracovní neschopnosti (neschopenky)

 • Vycházky mohou být jen v době od 7:00 do 19:00
 • Maximální délka vycházky při nemocenské je 6 hodin
 • Vycházky mohou být rozděleny (např. 3 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne)

I během neschopenky z důvodu rizikového těhotenství, může přijít standardní kontrola. Prvních 14 dní může kontrolu poslat i zaměstnavatel. Od 15 dne provádí kontroly na nemocenské pouze ČSSZ. Nevyplatí se tedy riskovat ztrátu nároku na nemocenské dávky tím, že byste nedodržovali povolenou dobu vycházek.

Ovlivňuje nemocenská při rizikovém těhotenští výpočet mateřské?

To, že je žena před porodem několik týdnů (nebo měsíců), v pracovní neschopnosti (kdy dostává jen nemocenské dávky), nemá vliv na výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství). Příjem během nemocenské (nemocenské dávky nebo náhrada mzdy za nemoc), ani dny, kdy je žena v pracovní neschopnosti, se do výpočtu mateřské nezahrnují.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář