Ošetřovné na dítě během podzimu 2020 – nárok při zavření školy a zvýšení na 70%

Během podzimu 2020 platí jen běžné podmínky pro ošetřovné (OČR). Změny, které platily na jaře, skončily 30. 6. 2020. Ve chvíli plošného uzavření škol od 14. 10. 2020 tedy nejsou u ošetřovného schválené žádné výjimky. Vláda připravila návrh na změny (prodloužení ošetřovného), ale změny musí schválit parlament (nejdříve 21. 10. 2020).
Během podzimu 2020 platí jen běžné podmínky pro ošetřovné (OČR). Změny, které platily na jaře, skončily 30. 6. 2020. Ve chvíli plošného uzavření škol od 14. 10. 2020 tedy nejsou u ošetřovného schválené žádné výjimky. Vláda připravila návrh na změny (prodloužení ošetřovného), ale změny musí schválit parlament (nejdříve 21. 10. 2020).

Během září a především pak na začátku října, došlo k výraznému nárůstu počtu lidí, kteří se nakazili koronavirem (COVID-19). Vzhledem k tomu, že počty nových nemocných rostou exponenciálním tempem, přistoupila vláda k zavádění mimořádných plošných opatření (podobně, jako tomu bylo během jarní části epidemie).

Zvýšené ošetřovné na 80%

Parlament 2. prosince 2021 schválil zvýšení ošetřovného během epidemie koronaviru COVID-19, a to zpětně od listopadu 2021 (od 28. 2. 2022). Ošetřovné by se mělo zvýšit na 80% – viz aktuální kalkulačku pro výpočet OČR 2021/2022 najdete zde.

Ošetřovné na dítě a zavřená škola

Uzavírání škol začalo probíhat postupně. Nejprve byla omezena výuka na vysokých a středních školách. Následně došlo k částečnému omezení výuky na druhém stupni základních škol. Od středy 14. 10. 2020 má dojít k plošnému omezení výuky i na prvním stupni základních školy.

Všechny školy (s výjimkou některých specifických případů) budou až do 2. listopadu uzavřeny (možná i déle).

Část z této doby bude fungovat distanční výuka, část doby budou mít děti podzimní prázdniny (ty byly nařízením vlády prodlouženy na celý týden, tedy od 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020 – poslední týden v říjnu výuka neprobíhá).

V souvislosti s uzavřením škol na prvním stupni základních škol je zde opět otázka nároku na ošetřovné.

Během jarních měsíců se podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR) několikrát měnily. Platnost těchto změn byla ale jen dočasná. Všechny změny platily jen do konce školního roku, do 30. 6. 2020.

Podmínky pro nárok na OČR během podzimu 2020

Během letních prázdnin a na začátku podzimu 2020, tak pro ošetřovné (OČR) platí jen běžné podmínky.

Ty mimo jiné zahrnují i to, že nárok na ošetřovné je jen u zdravých dětí do 10 roků (dítě musí být mladší než 10 roků), pokud je z důvodu epidemie nebo karantény uzavřená škola/školka.

Nebo je nárok případně i u starších dětí (nebo jiných členů rodiny), ale pouze za předpokladu, že jejich zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby (tj. u dětí 10 roků a více aktuálně na ošetřovné při zavřené škole nárok není.

Platí i další podmínky, jako že na ošetřovné je nárok jen 9 dní (nebo 16 dní u samoživitelů). Na ošetřovné aktuálně nemají nárok ani OSVČ, ti kdo pracují na DPČ nebo DPP.

Jak se změní podmínky pro nárok na ošetřovné v říjnu 2020?

Vláda už ale oznámila, že se podmínky pro ošetřovné změní. Aktuální návrh vlády navrhuje tyto změny:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o

  • dítě mladší 10 let,
  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).

Výše ošetřovného činí 70 % denního vyměřovacího základu.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021

Tyto změny ale musí nejprve schválit parlament a senát. Parlament by měl o vládním návrhu jednat 21. října 2020 (tj. cca 1 týden po tom co se školy zavřou).

Kolik bude ošetřovné (OČR) od 14. 10. 2020?

Při vyhlašování, že od 14. 10. 2020 se uzavřou všechny školy (zatím údajně jen do 1. 11. 2020), prohlásil premiér Babiš, že ošetřovné bude ve výši 60% s tím, že to bude minimálně 400 Kč denně. Opět se jedná o něco, co zatím nebylo schváleno v parlamentu.

Během schvalování v parlamentu, byl odhlasován návrh, aby se ošetřovné zvýšilo na 70%.

V této kalkulačce si můžete spočítat výši ošetřovného – tj. 70%, do výpočtu je pak zahrnuto i minimální denní ošetřovné 400 Kč (výpočet tedy platí pro případ, kdy budou schváleny vládní změny)

Kalkulačka ošetřovné 70% - podzim 2020
Počet kalendářních dnů ošetřování:

Hrubá mzda

Za běžných podmínek je ošetřovné 9 dní (nebo 16 dní pro samoživitele).
Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. prměrná hrubá mzda za poslednáích 12 měsíců)

Bude nárok na ošetřovné u DPP nebo DPČ?

Podle toho, co zveřejnila vláda (viz návrh změny podmínek u OČR, který je výše), by měli mít na ošetřovné nárok i ti kdo pracují na DPP (dohodu o provedení práce) nebo ti kdo pracují na DPČ (dohoda o pracovní činnosti). Pouze ale za předpokladu, že je při dané práci placeno sociální pojištění.

Sociální pojištění hradí zaměstnavatel, pokud je příjem z DPP v jednom měsíci vyšší než 10 000 Kč, nebo pokud je u DPČ příjem vyšší než 3000 Kč.

Pokud bude změna navržená vládou schválena (parlament ji může změnit, nebo úplně zamítnout), pak by měli na OČR nárok i zaměstnanci na DPP nebo DPČ (pokud změna schválena nebude, pak nárok nemají).

Bude nárok na ošetřovné i pro OSVČ?

OSVČ za běžných podmínek nemají nárok na ošetřovné na dítě. Neměli ho ani během jarní části epidemie koronaviru.

Na jaře sice živnostníci dostávali „ošetřovné“, nejednalo se ale o dávku nemocenského pojištění, na kterou mají nárok zaměstnanci. V případě OSVČ to byla speciální dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „ošetřovné“.

Vláda oznámila, že během podzimu se obnoví i ošetřovné pro OSVČ. Opět se bude jednat o speicální dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 400 Kč na den. Podmínky budou podobné, jako u OČR pro zaměstnance (tj. také jen u dětí do 10 roků atd.).

Kde najít aktuální informace o ošetřovném?

Vzhledem k tomu, že se dá očekávat, že okolo ošetřovného bude v nejbližších dnech ještě řada nových informací. Aktuální informace je možné najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci Krizové ošetřovné podzim 2020.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář