Poslanci schválili příspěvek 5 tisíc na dítě – nárok bude u dětí do 18 roků

V Parlamentu byl 14. 6. 2022 schválen mimořádný příspěvek 5 tisíc korun na dítě. Na peníze mají nárok děti do 18 roků. Nebo ty které se narodí do konce roku 2022. Peníze se budou vyplácet automaticky na účet v bance nebo složenkou na poštu do konce srpna 2022. Část rodin bude muset podat online žádost. Nárok bude při příjmu do 1 miliónu korun hrubého.
V Parlamentu byl 14. 6. 2022 schválen mimořádný příspěvek 5 tisíc korun na dítě. Na peníze mají nárok děti do 18 roků. Nebo ty které se narodí do konce roku 2022. Peníze se budou vyplácet automaticky na účet v bance nebo složenkou na poštu do konce srpna 2022. Část rodin bude muset podat online žádost. Nárok bude při příjmu do 1 miliónu korun hrubého.

V úterý 14. června 2022, schválila poslanecká sněmovna mimořádný příspěvek na dítě. Skoro všechny děti do 18 roků (včetně těch, které se narodí do konce roku 2022), by měli do konce prázdnin, dostat příspěvek 5000 Kč. Třeba na školní potřeby, které budou potřebovat od září. Nebo na cokoliv jiného.

K tomu, aby začaly Úřady práce posílat peníze na účet nebo složenkou na poštu, už chybí jenom souhlas Senátu a podpis prezidenta. Neočekává se, že by Senát nebo prezident byli proti. Příspěvek by se tak měl vyplácet nejpozději do konce srpna.

Které děti budou mít nárok na příspěvek 5 tisíc korun v roce 2022?

Původní návrh vlády, se v zásadě nijak nezměnil. Část poslanců sice požadovala, aby na příspěvek 5 tisíc korun, měli nárok všechny děti, bez ohledu na výši příjmu.

Nebo aby na těchto mimořádných 5000 Kč, měli nárok i studenti vysokých škol (obecně nezaopatřené děti do 26 roků). Objevil se dokonce i návrh, aby děti dostávali 5 tisíc korun každý měsíc, až do konce roku.

Tyto pozměňovací návrhy ale nebyly schváleny. Nárok tedy bude pouze u dětí do 18 roků:

 • Pro příspěvek je rozhodující datum 1. 8. 2022
 • Na příspěvek nemá nárok dítě, které má v tento den 18 narozeniny, nebo je mělo před tímto datem,
 • Na příspěvek budou mít nárok i děti, které se narodí až po tomto datu (od 2. 8. 2022 do 31. 12. 2022)
 • Děti, které dostávají pravidelný příspěvek na dítě, dostanou peníze automaticky
 • Zbytek rodin bude muset podat žádost, nárok bude při příjmu do 1 miliónu korun hrubého

Jak to bude s příjmy pro nárok na příspěvek 5 tisíc korun?

Aby se zjednodušilo vyplácení mimořádného příspěvku, bylo schváleno, že poměrně hodně dětí dostane peníze automaticky. Nebudou muset o nic žádat. Peníze by jim měly přijít do konce měsíce srpna 2022 na účet v bance, nebo složenkou na poštu (podle toho, jak mají nastavenu výplatu sociálních dávek)

Automatická výplata, se týká dětí z rodin, kde mají nárok na pravidelné přídavky na dítě (sociální dávka od Úřadu práce, na kterou je nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima).

V ostatních rodinách (kde neberou sociální dávky), bude nárok na 5000 Kč, pokud je příjem v rodině za rok 2021, do 1 miliónu korun „hrubého“.

Budou se posuzovat příjmy rodičů a dalších osob

Pro nárok na příspěvek 5 tisíc korun na dítě, se budou posuzovat příjmy za rok 2021. Budou to příjmy obou rodičů (nebo rodiče, se kterým dítě v době podání žádosti žije – sdílí společnou domácnost).

Kromě rodičů, se ale budou počítat i příjmy dalších osob v rodině (ve společné domácnosti):

 • osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů;
 • manžel nebo partner rodiče či pěstouna
 • vdovec nebo vdova po rodiči či pěstounovi
 • druh nebo družka rodiče či pěstouna, pokud společně žijí alespoň po dobu 3 měsíců

Budou se posuzovat všechny příjmy za rok 2021

V aktuálně schváleném návrhu zákona, došlo k upřesnění toho, jaké příjmy se budou posuzovat u žádosti o příspěvek 5000 Kč.

Bude se jednat o všechny příjmy za rok 2021, kromě několika málo výjimek.

Jedná se především o tyto příjmy

 • příjem ze zaměstnání (hrubá výplata, včetně příjmů z DPP nebo DPČ)
 • příjmy z podnikání (dílčí základ daně, tj. příjmy z podnikání po odečtení výdajů)
 • u OSVČ v režimu paušální daně, by se jako příjem mělo počítat 18 900 Kč za měsíc (50% průměrné mzdy v národním hospodářství)
 • příjmy z nájmu (podle zákona o dani z příjmů)
 • ostatní příjmy (podle zákona o dani z příjmů)
 • výživné (alimenty) na dítě (nebo na rozvedenou manželku či matku dítěte)
 • výsluhový příspěvek
 • nemocenské dávky (nemocenská, mateřská, ošetřovné, atd.)
 • důchodové dávky (starobní penze, invalidní důchody, pozůstalostní důchody (vdovské, vdovecké, sirotčí))
 • podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
 • náhradní výživné na dítě
 • rodičovský příspěvek

Mezi příjmy, se tak nebudou počítat například jen některé sociální dávky (dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení, atp.). Výjimku mají také výhry z hazardních her či výhry z reklamních soutěží, atp.

Kdy bude možné podat žádost o příspěvek 5 tisíc korun na dítě?

Příspěvek 5 tisíc korun na dítě, se bude vyřizovat prostřednictvím Úřadu práce. Velká část dětí dostane peníze automaticky, o nic nebudou muset žádat.

Zbytek rodin, si bude muset vyplnit online žádost. Ta by měla být zveřejněna během letních prázdnin tak, aby o peníze bylo možné žádat nejpozději během srpna 2022.

Pro vyřízení žádosti o 5 tisíc korun, nebudou potřeba žádné „papíry“. Bude stačit vyplnit jednoduchou online žádost. Výše příjmu, se bude dokládat jen čestným prohlášením (Úřad práce si to pak sám prověří v různých databázích).

Do kdy je nutné podat žádost o příspěvek 5 tisíc korun?

Pro vyřízení žádosti o příspěvek 5000 Kč na dítě, je stanovena lhůta 12 měsíců. Na podání žádosti, je tedy dostatek času. O peníze bude možné žádat, až do poloviny roku 2023.

Kdy dostanu příspěvek 5 tisíc korun na dítě?

V zákoně je jasně uvedeno, že děti, které mají nárok na automatickou výplatu příspěvku, by měly dostat peníze nejpozději do konce srpna 2022.

Pro ostatní děti, které si budou muset podávat žádost, je stanovena lhůta pro výplatu peněz, do konce následujícího měsíce, po schválení žádosti.

Diskuse ( 2 )

Přidejte komentář