Příspěvek na bydlení 2024 – až 20% domácností bude mít nižší dávky, část o ně přijde úplně

Od ledna 2024 se mění podmínky pro výpočet příspěvku na bydlení. Pro 20% rodin to znamená snížení dávek na bydlení (asi 1% ze současných příjemců této sociální dávky o ni úplně přijde). Další změny se plánují od 1. 1. 2025 – příspěvek na bydlení se zruší a bude nová sociální „super“ dávka.
Od ledna 2024 se mění podmínky pro výpočet příspěvku na bydlení. Pro 20% rodin to znamená snížení dávek na bydlení (asi 1% ze současných příjemců této sociální dávky o ni úplně přijde). Další změny se plánují od 1. 1. 2025 – příspěvek na bydlení se zruší a bude nová sociální „super“ dávka.

Na konci minulého roku, vláda velmi „potichu“ prosadila radikální snížení sociálních dávek na bydlení.

Podle odhadů, bude asi jedna pětina domácností (cca 20%) dostávat v roce 2024 nižší příspěvek na bydlení. Asi 1% domácností (cca 2 tisíce rodin) o dávky na bydlení přijde úplně.

O tom, že se v roce 2024, budou razantně snižovat dávky na bydlení, se vláda raději nikde nešířila. Většina rodin, to navíc zjistí až během února.

V lednu 2024, totiž ještě chodí příspěvek na bydlení za prosinec, kde platí původní podmínky. Změna se projeví až v únoru, kdy začne chodit příspěvek na bydlení za leden.

Kolik budou přídavky na bydlení v roce 2024 – snížení dávek

Jak se přesně projeví změny ve výpočtu příspěvku na bydlení, se nedá přesně odhadnout.

Přídavky na bydlení, totiž nejsou nějaká pevná částka – příspěvek se vypočítá individuálně pro každou domácnost, na základě toho, kolik jsou skutečné náklady, a jaké jsou průměrné příjmy.

Pro řadu rodin, v roce 2024 nemusí dojít k žádné změně. Na přídavky budou mít i nadále nárok, a budou dostávat +/- stejnou částku, jako v minulém roce.

Podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí ale necelé 1% domácností o dávky na bydlení přijde úplně. A u jedné pětiny domácností (cca 20%) dojde ke snížení vyplácených dávek.

Snížení příspěvku na bydlení může být až o necelé 3 tisíce korun měsíčně (cca 1400 – 2800 Kč měsíčně – podle počtu osob a druhu bydlení).

Zvýšení příspěvku na bydlení pro některé rodiny 2024

Pro další domácnosti, se ale mohou přídavky na bydlení zvýšit – to v případě, že se v rodině sníží poměrný příjem. Nebo když se zvýší skutečné náklady na bydlení.

A zvýšení nákladů na bydlení v roce 2024 reálně hrozí – bude se zdražovat elektřina a plyn, v některých městech se zvyšuje vodné a stočené, poplatky za teplo nebo za odvoz opadu, často se od 1. 1. 2024 zvyšují nájmy – jak v obecních bytech, tak i komerční pronájmy, atd.

Při zvýšení plateb za energie, služby nebo nájemné, může dojít i ke zvýšení příspěvku na bydlení.

Kalkulačka: Výpočet, kolik budou přídavky na bydlení v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jak vychází přídavky na bydlení v roce 2024.

Pro výpočet je nutné zadat několik údajů – rozhodují především skutečné náklady na bydlení (platby za služby, energie nebo nájemné).

Velkou roli hrají i průměrné příjmy (započítá se jak čistá výplata v zaměstnání, tak i další příjmy).

Kalkulačka přídavky na bydlení 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.

Kolik je průměrná částka – sociální dávky na bydlení

Na konci minulého roku, pobíralo přídavky na bydlení cca 215 tisíc rodin, průměrná částka byla 6 244 Kč (údaje za listopad 2023, novější data zatím nejsou).

Některé rodiny (s velmi nízkými příjmy), ale mohu mít kromě příspěvku na bydlení, nárok i na doplatek na bydlení. To je dávka hmotné nouze, nárok mají jenom opravdu „chudé“ domácnosti.

Proč se mění výpočet dávek na bydlení v roce 2024?

Pro výpočet příspěvku na bydlení, jsou velmi důležité normativní náklady na bydlení (viz tabulky níže).

 • Aby byl nárok na příspěvek na bydlení, tak 30% příjmu nesmí být více, než normativ pro daný počet osob, lokalitu a druh bydlení
 • Maximální výše příspěvku na bydlení je určena tím, kolik je normativ pro daný počet osob, lokalitu a druh bydlení

Od 1. 1. 2024, platí novela zákona o státní sociální podpoře. Když ji vláda nechala schválit v Parlamentu a v Senátu, tak se chlubila tím, že konečně prosadila zvýšení rodičovské (což byla jedna ze schválených změn). Už se ale zapomněla zmínit, o některých dalších změnách:

 • V roce 2024 nedochází k valorizaci normativních nákladů na bydlení
 • Budou platit stejné hodnoty jako v minulém roce (a to i přes to, že se od ledna má zdražovat elektřina, plyn, vodné a stočné, teplo, poplatky za odvoz odpadu, ….)
 • Od 1. 1. 2024 je zrušený paragraf 26a (ten byl schválen v roce 2022, a zajišťoval mimořádné zvýšení normativů o 1400 – 2800 Kč)

Tyto změny ve výsledku znamenají, že příspěvek na bydlení, se od ledna může snížit až o 2800 Kč, nebo na něj nemusí být nárok vůbec.

Jaké jsou podmínky pro nárok na přídavky na bydlení 2024?

Základní podmínky, pro nárok na příspěvek na bydlení, se v roce 2024 příliš nemění. I nadále platí, že o tuto sociální dávku si žádá asi jen třetina domácností z těch, které by mohly mít nárok.

Základní podmínky:

 • Skutečně placené náklady na bydlení musí být vyšší než 30% průměrného čistého příjmu
 • Nárok je při bydlení v nájmu nebo podnájmu (celý byt)
 • Nárok je při bydlení ve vlastním bytě nebo domě (včetně věcného břemene)
 • Nárok je při bydlení v družstevním bytě
 • I v roce 2024 platí, že nárok může být i při bydlení na chatě nebo chalupě (obecně v rekreačním objektu určeném k trvalému bydlení)
 • 2x za rok se musí dokládat náklady na bydlení (platby za energie, nájem nebo služby)
 • 2x za rok se musí dokládat příjmy (průměrný čistý měsíční příjem – zůstatek na účtu nebo celková majetková situace se nesleduje)

Nová online žádost – jednodušší vyřízení příspěvku na bydlení v aplikaci Jenda

V závěru minulého roku, zpřístupnilo MPSV novou online žádost. V nové online aplikaci Jenda (jednotný systém pro sociální dávky), je nyní možné vyřizovat rodičovský příspěvek, přídavky na bydlení a přídavky na dítě.

Podle tvrzení ministerstva, je nově vyřízení příspěvku na bydlení asi na 20 kliknutí. Neměly by být potřeba žádná papírové dokumenty (pouze velmi výjimečně, pokud budou nějaké nejasnosti).

O dávky si může přes internet požádat jak běžná rodina, tak i starobní nebo invalidní důchodce, samoživitelka, nebo i podnikatel (živnostník).

Zrušení příspěvku na bydlení od 1. 1. 2025 – sloučení sociálních dávek

Od začátku roku 2025, se ale plánuje zrušení příspěvku na bydlení. Tato změna, má být součástí větší reformy sociálních dávek, která se bude řešit během roku 2024.

MPSV plánuje, že od 1. 1. 2025 budou zrušeny některé sociální dávky – resp. dojde k jejich sloučení jenom do jednoho příspěvku. Změna by se měla týkat těchto dávek:

 • Příspěvek na bydlení
 • Dětské přídavky
 • Příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima)
 • Doplatek na bydlení

Podmínky pro novou „super“ dávku, by ale zřejmě byly přísnější. Přesné podmínky zatím nejsou známy, ale údajně se má sledovat i celková majetková situace (například úspory na bankovním účtu).

Bude se také sledovat, zda žadatel nevlastní nějakou jinou nemovitost, kterou by mohl použít k bydlení (nebo dokonce prodat). Nebo jestli vlastní například auto.

U nové sociální dávky, se má také přísněji posuzovat, zda se žadatel o dávku, snaží o zlepšení své ekonomické situace (bez práce nebo bez hledání práce, budou údajně dávky nižší).

Jak to ale přesně bude s rušením příspěvku na bydlení, a jaké budou přesné podmínky pro novou sociální „multi“ dávku, bude jasnější až během roku 2024 (i když MPSV už plánuje, že změna bude platit od 1. 1. 2025).

Kolik jsou normativní náklady na bydlení v roce 2024

Pro výpočet příspěvku na bydlení se používají následující tabulky:

Normativní náklady na bydlení pro nájem nebo byty v osobním vlastnictví, určují maximální částku, kterou je možné dostat od Úřadu práce.

Srovnatelné náklady (pro družstevní byty a byty v osobním vlastnictví) se při výpočtu příspěvku započítají automaticky (namísto nájemného, které se v těchto bytech neplatí)

Při topení uhlím, dřevem, peletkami, se nepočítají skutečné platby za paliva, ale paušální částka – viz tabulka níže.

Tabulka: Normativní náklady bydlení v nájmu a v podnájmu od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Počet osob v rodině Praha a Brno od 70000 ob. do 69999 ob.
jedna nebo dvě 16 729 Kč 14 197 Kč 13 737 Kč
tři 19 212 Kč 15 900 Kč 15 299 Kč
čtyři a více 23 195 Kč 19 202 Kč 18 477 Kč

Tabulka: Normativní náklady na bydlení – osobní vlastnictví a družstevní byty 2024

Počet osob v rodině 2024
jedna nebo dvě 8 932 Kč
tři 11 161 Kč
čtyři a více 13 568 Kč

Tabulka: Srovnatelné náklady pro družstevní byty a osobní vlastnictví 2024

Počet osob v rodině 2024
jedna nebo dvě 3 571 Kč
tři 4 669 Kč
čtyři a více 5 632 Kč

Tabulka: Paušální náklady na pevná paliva od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Počet osob v rodině 2024
jedna nebo dvě 1 843 Kč
tři 2 411 Kč
čtyři a více 2 979 Kč

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář