Jaké jsou podmínky pro nárok na mateřskou u OSVČ

Pokud chce mít OSVČ vyšší mateřskou, musí platit vyšší nemocenské pojištění.

Základní podmínky, aby měla podnikatelka (OSVČ) nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), jsou podobné jako u zaměstnanců:

  • Minimální doba účasti na nemocenském pojištění 270 kalendářních dní za poslední dva roky
  • V době vzniku nároku (6 – 8 týdnů před porodem) být účastníkem nemocenského pojištění

Pro OSVČ pak platí dvě další doplňující podmínky:

  • V posledním roce musí být účast na nemocenském pojištění minimálně 180 dní
  • Během čerpání mateřské nesmí OSVČ osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost

Placení nemocenského pojištění je pro OSVČ dobrovolné. Pokud si podnikatelka neplatí pojištění, pak nemá nárok na nemocenské dávky (nejenom tedy na mateřskou, ale ani na nemocenskou při pracovní neschopnosti nebo jiné nemocenské dávky).

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je v roce 2022 ve výši 168 Kč (zvyšovalo se od 1. 1. 2023, v předchozím roce to bylo jen 147 Kč). V takovém případě je ale mateřská jen velmi nízká (její výše je stejná, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 8000 Kč měsíčně).

Pokud chce mít OSVČ vyšší mateřskou, musí platit vyšší nemocenské pojištění. Maximální možná výše pojištění je ale limitována tím, jak vysoké příjmy (zisk) má OSVČ v daňovém přiznání.