Je nárok na rodičovský příspěvek a mateřskou současně?

Pokud se má narodit druhé dítě, ještě během rodičovské na první dítě, pak byste pravděpodobně měla mít nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Pokud se má narodit druhé dítě, ještě během rodičovské na první dítě, pak byste pravděpodobně měla mít nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Pokud jste měla nárok na mateřskou na první dítě a pokud se druhé dítě narodí do 4 roků toho prvního (a vy jste stále zaměstnána u stejného zaměstnavatele), pak máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství za stejných podmínek, jako u prvního dítěte.

Nárok na PPM vzniká už v době 6 – 8 týdnů před porodem. Jakmile začnete dostávat mateřskou, zaniká tím nárok na rodičovský příspěvek.

To samé platí i v případě, že nemáte nárok na mateřskou. Pak nárok na rodičovský příspěvek na první dítě zaniká ke konci kalendářního měsíce, předcházejícího měsíci, ve kterém se narodí druhé dítě.

Pokud vám tedy hrozí, že byste kvůli narození druhého dítěte nestihli včas vyčerpat celý rodičovský příspěvek, pak je nutné včas změnit výši měsíčního příspěvku. Nárok na to, co nestihnete vyčerpat do porodu nebo do začátku peněžité pomoci v mateřství, jinak zaniká.