Jednorázová výplata rodičovského příspěvku

Pokud jste u staršího dítěte, nestihli vyčerpat celý rodičovský příspěvek (aktuálně 300 000 Kč na jedno dítě, nebo 450 000 Kč na dvojčata), pak může být nárok, na jednorázové doplacení zbývající částky.

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, která je vyplácena pravidelně každý měsíc. A to až do doby, než má dítě 4 roky.

Nebo do doby, než je vyčerpána celá částka (300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata).

Případně do doby, než vám nárok na rodičovský příspěvek zanikne, z důvodu narození dalšího dítěte (nebo z důvodu vzniku nároku na „mateřskou“ (PPM) na další dítě, či jiného důvodu).

Jednorázové čerpání rodičovské

Rodičovský příspěvek, není možné čerpat jednorázově – je vyplácen pravidelně každý měsíc. Není tedy možné jednorázově získat celou částku (300 000 Kč), hned po narození dítěte.

Jedinou výjimkou je situace, kdy se vám narodí další dítě – pak může být nárok na nevyčerpanou část RP.

Pokud jste u staršího dítěte, nestihli vyčerpat celý rodičovský příspěvek (aktuálně 300 000 Kč na jedno dítě, nebo 450 000 Kč na dvojčata), pak může být nárok, na jednorázové doplacení zbývající částky.

Jednorázové doplacení zbytku rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte

Od července 2021, platí novela zákona, o státní sociální podpoře, která umožňuje vyplacení zbytku rodičovské, při narození dalšího dítěte.

Pokud se vám narodí další dítě, a vy jste nestihli včas vybrat celý příspěvek na první dítě, máte nově nárok na doplacení zbývající částky. Tu vám Úřad práce vyplatí, po nahlášení narození dalšího dítěte.

Nárok na jednorázový doplatek rodičovského příspěvku, mají ti, kdo jsou zaměstnání nebo podnikají jako OSVČ (je u nich možné stanovit vyměřovací základ – alespoň u jednoho z rodičů – k datu narození dalšího dítěte).

Ty rodiny, kde jsou ale například oba rodiče dlouhodobě nezaměstnaní (nemají příjmy ze zaměstnání, podnikání, apod.), ale na jednorázové doplacení zbytku rodičovské, nárok nemají.