Kdo má nárok na otcovskou dovolenou

Délka otcovské dovolené je 7 kalendářních dní. Otec dítěte dostává 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

Na placené volno při narození dítěte (otcovskou dovolenou) mají nárok jak zaměstnanci, tak i OSVČ. Musí ale splňovat základní podmínky:

  • Účast na nemocenském pojištění (za zaměstnance platí zaměstnavatel)
  • U OSVČ je podmínka, aby si nemocenské pojištění platil alespoň 3 měsíce
  • Otec dítěte musí být zapsán v rodném listě

Na otcovskou dovolenou je nárok po narození dítěte. A to jenom v době prvních 6 týdnů. Později už nárok není. Délka otcovské dovolené je 7 kalendářních dní. Otec dítěte dostává 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

Na otcovskou dovolenou (placené volno) nemá nárok nezaměstnaný (není tedy nárok po skončení zaměstnání nebo při ukončení/přerušení podnikání). Nárok nemá ani student, nebo ten kdo pracuje na dohodu.