Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají jak zaměstnanci (po skončení pracovního poměru), tak i případně OSVČ, kteří ukončí nebo přeruší podnikání.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají jak zaměstnanci (po skončení pracovního poměru), tak i případně OSVČ, kteří ukončí nebo přeruší podnikání.

U podpory v nezaměstnanosti musí být splněna hlavní podmínka. A to minimální doba účasti na důchodovém pojištění 12 měsíců za poslední dva roky.

To reálně znamená, že jste museli v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců pracovat, nebo si po stejnou dobu platit sociální pojištění jako OSVČ.

Existuje ještě možnost, že jste ani nepracovali, ani nepodnikali, ale že se vám započítá tzv. náhradní doba důchodového pojištění. To může být třeba mateřská a rodičovská dovolená. I ta se z pohledu nároku na podporu v nezaměstnanosti počítá jako „zaměstnání“.

Nárok může mít také pouze ten, kdo ukončil zaměstnání nějakým „běžným“ způsobem. Pokud je zaměstnání ukončeno výpovědí od zaměstnavatele pro hrubé poručení pracovní kázně, pak není nárok na podporu.