Kdy má otec nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Otec dítěte může mít nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), pokud se na tom domluví s matkou dítěte.

Otec dítěte může mít nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), pokud se na tom domluví s matkou dítěte. Mohou se domluvit, že PPM bude čerpat muž. V takovém případě, může muž požádat od 7 týdne po porodu, o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství.

Aby měl muž nárok na mateřskou, musí splnit stejné podmínky jako žena:

  • Minimální doba nemocenského pojištění 270 dní za poslední dva roky (tedy být po tuto dobu zaměstnaný, nebo si jako OSVČ platit nemocenské pojištění)
  • V době vzniku nároku být zaměstnaný nebo podnikat (a platit si nemocenské pojištění pro OSVČ)
  • Nebo být v ochranné době 7 kalendářních dní od skončení zaměstnání/podnikání
  • OSVČ navíc musí splnit podmínku 180 dní nemocenského pojištění v posledním roce

Během čerpání peněžité pomoci v mateřství ale současně platí i některá omezení.

Muž, který je zaměstnanec, nemůže po dobu mateřské vykonávat svoje zaměstnání. Mohl by ale pracovat jinou formou – například na dohodu (DPP, dohoda o provedení práce).

Pokud je muž podnikatel (OSVČ), pak během čerpání peněžité pomoci v mateřství, nesmí osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost.