Kolik je minimální mateřská v roce 2022

U zaměstnanců se mateřská vypočítá na základě jejich hrubé mzdy v zaměstnání.

Pro mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) není stanovena žádná minimální zaručená výše. To, jak budete mít vysokou mateřskou, tedy závisí na tom, jaké jsou vaše příjmy.

U zaměstnanců se mateřská vypočítá na základě jejich hrubé mzdy v zaměstnání. Pokud by se jednalo o zaměstnance, který pracuje za minimální mzdu (což je v roce 2022 částka 16 200 Kč měsíčně), pak by měl mateřskou ve výši:

  • Mateřská při minimální mzdě (jedno dítě) = 73 304 Kč za 28 týdnů (tj. 374 Kč za jeden kalendářní den)
  • Mateřská při minimální mzdě (dvojčata) = 96 886 Kč za 37 týdnů (tj. 374 Kč za jeden kalendářní den)

Pokud byste ale pracovali za méně, než minimální mzdu (třeba při zkráceném úvazku), pak může být vaše mateřská i nižší.  Není žádná minimální hranice.

U OSVČ se výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství) odvíjí od vyměřovacího základu, resp. od toho, jak vysoké nemocenské pojištění si OSVČ platí.

Pokud by si OSVČ platil jen minimální nemocenské pojištění (což je v roce 2022 částka 147 Kč měsíčně), pak bude mít hodně nízkou mateřskou:

  • Minimální mateřská pro OSVČ (jedno dítě) = 31 752 Kč za 28 týdnů (162 Kč za jeden kalendářní den)
  • Minimální mateřská pro OSVČ (dvojčata) = 41 958 Kč za 37 týdnů (162 Kč za jeden kalendářní den)

Z výše uvedeného vyplývá, že pro OSVČ je mateřská opravdu velmi nízká (při minimální měsíční platbě na nemocenské pojištění).