Kolik je nemocenská během neschopenky při rizikovém těhotenství?

Nemocenské dávky jsou ve výši 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu). Při příjmu do cca 35 tisíc korun, se nemocenská počítá z 90% vaší průměrné hrubé mzdy.

Pokud je žena před porodem v pracovní neschopnosti (na neschopence), z důvodu rizikového těhotenství, pak má nárok na stejné nemocenské dávky, jako jakýkoliv jiný nemocný.

Nemocenská za prvních 14 dní rizikového těhotenství

Za prvních 14 dní pracovní neschopnosti dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele. Během prvních 14 dní tak máte zaplaceny jenom skutečně neodpracované směny (např. pracovní dny). Výše náhrady mzdy za prvních 14 dní je 60% z průměrné hodinové mzdy.

Pro výpočet se vychází z průměrného hodinového výdělku za poslední kalendářní čtvrtletí. V případě vyšší hodinové mzdy se pak uplatní redukce (vypočítá se redukovaný hodinový příjem).

Nemocenské dávky od 15 dne na rizikovém těhotenství

Vzhledem k tomu, že rizikové těhotenství trvá obvykle delší dobu, pak máte od 15 dne na neschopence, nárok na nemocenské dávky.

Ty jsou ve výši 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu). Při příjmu do cca 35 tisíc korun, se nemocenská počítá z 90% vaší průměrné hrubé mzdy.

Nemocenské dávky dostáváte za každý kalendářní den (včetně víkendů a státních svátků). Výše nemocenských dávek se postupně zvyšuje.

  • Od 15 do 30 dne je to 60%
  • Od 31 do 60 dne je to 66%
  • Od 61 dne je to 72%

Během pracovní neschopnosti, při rizikovém těhotenství, máte povinnost dodržovat všechny omezení, jako kterýkoliv jiný, práce neschopný člověk.

To, mino jiné znamená, i dodržovat vycházky. Ty můžete mít jen v době od 7:00 do 19:00 a maximálně na 6 hodin denně.