Kolik je výživné na dítě (alimenty) 2022

V případě, že spolu rodiče nežijí, pak by se měli domluvit na péči o dítě a s tím souvisejících alimentech (výživném). Pokud rodiče nedospějí k dohodě, pak je možné obrátit se na soud

Rodiče dítěte mají zákonem stanovenu vyživovací povinnost vůči svému dítěti. Platí to ale i obráceně. I děti mají vyživovací povinnost vůči svým rodičům.

V případě, že spolu rodiče nežijí, pak by se měli domluvit na péči o dítě a s tím souvisejících alimentech (výživném).

Pokud rodiče nedospějí k dohodě, pak je možné obrátit se na soud, který rozhodne. O tom, kdo bude mít svěřené dítě do péče (otec dítěte, matka dítěte, společná péče). A také o tom, v jaké výši bude stanoveno výživné.

Pro výši výživného platí obecné doporučení zákona o rodině – paragraf 915

§ 915

(1) Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte.

A také paragraf 913:

§ 913

(1) Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného.

(2) Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že povinný o oprávněného osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost.

Obecně platí, že pro stanovení toho, kolik bude výživné, soud přihlíží k majetkovým poměrům jak u matky, tak i otce. Platí zde doporučená tabulka, v jaké výši by mělo být výživné podle věku dítěte:

Věk dítěte Díl z čistého příjmu připadající na výživné
0 – 5 let 11 – 15 %
6 – 9 let 13 – 17 %
10 – 14 let 15 – 19 %
15 – 17 let 16 – 22 %
18 a více let 19 – 25 %

Pokud rodič, který má povinnost platit alimenty nedoloží svůj příjem, pak se vychází ze životního minima. To se od 1. 7. 2022 zvýšilo. Pokud není znám příjem, tak se stanoví z 25 násobku životního minima. Tj. z částky 115 500 Kč.

Pokud soud nařídí jednomu z rodičů povinnost platit alimenty, a ten tak nebude činit, pak se jedná o trestný čin neplacení výživného. A za něj hrozí i trest odnětí svobody. Výživné je možné vymáhat i přes exekutora.