Nárok na ošetřovné když je žena v porodnici

V době, kdy žena očekává narození druhého (nebo dalšího dítěte) a je v porodnici, tak může mít otec dítěte nárok na ošetřovné, aby se mohl postarat o první dítě.

V době, kdy žena očekává narození druhého (nebo dalšího dítěte) a je v porodnici, tak může mít otec dítěte nárok na ošetřovné, aby se mohl postarat o první dítě.

A to i v případě, že je na první dítě ještě vyplácen rodičovský příspěvek.

Za běžných podmínek, totiž není u dítěte, na které je čerpána mateřská nebo rodičovský příspěvek, nárok na ošetřovné.

Není tedy možné čerpat ošetřovné na dítě v době, kdy je s ním manželka doma a má na něj mateřskou nebo rodičovskou.

Na ošetřovné je ale i v takovém případě nárok, v několika specifických situacích:

  • V situaci, kdy je žena v porodnici a nemůže se o dítě postarat.
  • Nárok na ošetřovné může být i v době, kdy je žena z porodnice zpátky doma.
  • Pokud by její zdravotní stav po porodu znemožňoval zajištění péče o dítě, pak je také nárok na ošetřovné.
  • Nárok na ošetřovné by mohl být i na manželku (jestliže její stav bezprostředně po porodu vyžaduje ošetřování jinou osobou)

Na ošetřovné (OČR) mohou mít nárok jenom zaměstnanci. OSVČ na ošetřovné nárok nemá. Stejně tak ani ten, kdo je nezaměstnaný.

Na ošetřovné je v tomto případě nárok pouze 9 kalendářních dní. Výše ošetřovného je stejná, jako nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti (tj. 60% z redukovaného vyměřovacího základu).