Nárok na rodičovskou u studentky

Při narození dítěte, má studentka nárok na rodičovský příspěvek, tak jako všichni ostatní.

Při narození dítěte, má studentka nárok na rodičovský příspěvek, tak jako všichni ostatní. U rodičovského příspěvku není podmínkou, aby byl žadatel o tuto sociální dávku, před porodem zaměstnaný (nebo podnikal).

Na rodičovský příspěvek má nárok každý, kdo pečuje o nejmladší dítě v rodině, do jeho maximálně 4 roků.

V případě, že studentka neměla nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), pak si může zvolit měsíční výši rodičovské jen v případě, že v žádosti doloží příjem ze zaměstnání nebo podnikání druhý rodič.

Pokud není doložen příjem ani u jednoho z rodiče, pak je maximální možná výše rodičovské na jeden měsíc, částka do 10 000 Kč.

Pokud je příjem doložen, pak záleží na výši příjmu. Maximální výše rodičovského příspěvku na jeden měsíc odpovídá výši mateřské (resp. 30 násobku vypočítané PPM na jeden kalendářní den).