Ošetřovné pro OSVČ během epidemie 2020

Nárok na toto Ošetřovné pro OSVČ je za podobných podmínek, jako na OČR pro zaměstnance.

OSVČ (podnikatelé, živnostníci), nemají na ošetřovné (OČR) nárok. A to ani, když si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Během epidemie koronaviru v roce 2020, byla pro živnostníky schválena speciální dotace ve výši 424 Kč za jeden kalendářní den:

  • 8480 Kč za březen 2020
  • 12 720 Kč za duben 2020
  • 13 144 Kč za květen 2020
  • 12 720 Kč za červen 2020

Nárok na toto Ošetřovné pro OSVČ je za podobných podmínek, jako na OČR pro zaměstnance. I u OSVČ je podmínka, že se musí starat nejméně o jedno dítě do 13 roků (nebo o starší dítě se zdravotním hendikepem).

OSVČ má na ošetřovné nárok, pouze v době, kdy je aktivní podnikatel. Po přerušení činnosti už nárok na ošetřovné dále není. OSVČ také musím čestným prohlášením doložit bezdlužnost (nesmí mít nedoplatky na daních, sociálním a zdravotním pojištění apod.).

O ošetřovné je možné požádat vždy na začátku nového měsíce za předchozí měsíc. Žádost je možné vyřídit na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro výpočet porodného u OSVČ je rozhodující to, jaké měl OSVČ příjmy v předchozím roce.

Výpočet porodného u OSVČ

Pro výpočet porodného u OSVČ je rozhodující to, jaké měl OSVČ příjmy v předchozím roce. Obvykle se totiž dokládají příjmy za předchozí zdaňovací období. U OSVČ se pro výpočet porodného používá buď jejich skutečná výše...
ČÍST VÍCE