Přídavky na dítě pro rodinu v roce 2022

Rodina má na přídavky na dítě nárok, pokud příjem rodiny (průměrný měsíční čistý příjem) nepřesahuje 3,4 násobek životního minima.

Rodina má na přídavky na dítě nárok, pokud příjem rodiny (průměrný měsíční čistý příjem) nepřesahuje 3,4 násobek životního minima.

Životní minimum pro jednotlivce je od 1. dubna 2022 částka 4250 Kč. Životní minimum pro rodinu se spočítá, jako součet částek za všechny osoby v rodině.

Například pro čtyřčlennou rodinu, která má dvě děti ve věku 3 a 7 roků, je životní minimum 12 280 Kč. Průměrný měsíční příjem rodiny, by tedy  neměl překročit 41 752 Kč měsíčně, aby byl nárok na přídavky na dítě.

Přídavky na dítě mají dvě verze – základní výši a zvýšené přídavky. Na základní výši mají nárok všichni, kdo splní podmínku maximálního měsíčního příjmu do 3,4 násobku životního minima.

Základní výše přídavků na dítě 2022

  • do 6 let je to 630 Kč
  • od 6 do 15 let je to 770 Kč
  • od 15 do 26 let je to 880 Kč

Na zvýšené přídavky je nárok, pokud alespoň jeden ze členů rodiny má příjem (ze zaměstnání, podnikání, z nemocenských dávek, důchodových dávek, z podpory v nezaměstnanosti, z mateřské, nebo i jiné příjmy), ve výši nejméně životního minima jednotlivce (tedy minimálně 4250 Kč měsíčně).

Zvýšené přídavky na dítě 2022

  • do 6 let je to 1130 Kč
  • od 6 do 15 let je to 1270 Kč
  • od 15 do 26 let je to 1380 Kč