Přídavky na dítě pro rodinu v roce 2020

Rodina má na přídavky na dítě nárok, pokud příjem rodiny (průměrný měsíční čistý příjem) nepřesahuje 2,7 násobek životního minima.

Rodina má na přídavky na dítě nárok, pokud příjem rodiny (průměrný měsíční čistý příjem) nepřesahuje 2,7 násobek životního minima.

Životní a existenční minimum se od 1. 4. 2020 zvýšilo. Životní minimum pro jednotlivce je 3860 Kč. Životní minimum pro rodinu se spočítá, jako součet částek za všechny osoby v rodině.

Například pro čtyřčlennou rodinu, která má dvě děti ve věku 3 a 7 roků, je životní minimum 11 140 Kč. Průměrný měsíční příjem rodiny, by tedy neměl překročit 30 078 Kč měsíčně, aby měli nárok na přídavky na dítě.

Přídavky na dítě mají dvě verze – základní výši a zvýšené přídavky. Na základní výši mají nárok všichni, kdo splní podmínku maximálního měsíčního příjmu do 2,7 násobku životního minima.

Základní vše přídavků na dítě:

  • do 6 let 500 Kč
  • od 6 do 15 let 610 Kč
  • od 15 do 26 let 700 Kč

Na zvýšené přídavky je nárok, pokud alespoň jeden ze členů rodiny má příjem (ze zaměstnání, podnikání, z nemocenských dávek, důchodových dávek, z podpory v nezaměstnanosti, z mateřské, nebo i jiné příjmy), ve výši nejméně životního minima jednotlivce (tedy minimálně 3860 Kč měsíčně).

Zvýšené přídavky na dítě

  • do 6 let 800 Kč
  • od 6 do 15 let 910 Kč
  • od 15 do 26 let 1000 Kč