Přídavky na dítě pro rodinu v roce 2021

Rodina má na přídavky na dítě nárok, pokud příjem rodiny (průměrný měsíční čistý příjem) nepřesahuje 2,7 násobek životního minima, od 1.7.2021 pak 3,4 násobek životního minima.

Rodina má na přídavky na dítě nárok, pokud příjem rodiny (průměrný měsíční čistý příjem) nepřesahuje 2,7 násobek životního minima (do 30.6.2021).

Od 1. 7. 2021 se ale podmínky změní, a bude nárok i při příjmu do 3,4 násobku životního minima.

Životní minimum pro jednotlivce je v roce 2021 částka 3860 Kč. Životní minimum pro rodinu se spočítá, jako součet částek za všechny osoby v rodině.

Například pro čtyřčlennou rodinu, která má dvě děti ve věku 3 a 7 roků, je životní minimum 11 140 Kč. Průměrný měsíční příjem rodiny, by tedy do 30.6.2021 neměl překročit 30 078 Kč měsíčně, aby byl nárok na přídavky na dítě.

Od 1.7.2021 ale bude nárok na přídavky na dítě (u 4 členné rodiny s dětmi 5 a 7 roků), i při příjmu do 38 760 Kč

Přídavky na dítě mají dvě verze – základní výši a zvýšené přídavky. Na základní výši mají nárok všichni, kdo splní podmínku maximálního měsíčního příjmu do 2,7 nebo 3,4 násobku životního minima.

Přídavky na dítě se od 1.7.2021 zvýší o 130 až 380 Kč (podle věku dítěte).

Základní výše přídavků na dítě

  • do 6 let 500 Kč (od 1.7.2021 to bude 630 Kč)
  • od 6 do 15 let 610 Kč (od 1.7.2021 to bude 770 Kč)
  • od 15 do 26 let 700 Kč (od 1.7.2021 to bude 880 Kč)

Na zvýšené přídavky je nárok, pokud alespoň jeden ze členů rodiny má příjem (ze zaměstnání, podnikání, z nemocenských dávek, důchodových dávek, z podpory v nezaměstnanosti, z mateřské, nebo i jiné příjmy), ve výši nejméně životního minima jednotlivce (tedy minimálně 3860 Kč měsíčně).

Zvýšené přídavky na dítě

  • do 6 let 800 Kč (od 1.7.2021 to bude 1130 Kč)
  • od 6 do 15 let 910 Kč (od 1.7.2021 to bude 1270 Kč)
  • od 15 do 26 let 1000 Kč (od 1.7.2021 to bude1380 Kč)