Přídavky na dítě pro rodinu v roce 2024

Rodina má na přídavky na dítě nárok, pokud příjem rodiny (průměrný měsíční čistý příjem) nepřesahuje 3,4 násobek životního minima.

Rodina má na přídavky na dítě nárok, pokud příjem rodiny (průměrný měsíční čistý příjem) nepřesahuje 3,4 násobek životního minima.

Životní minimum pro jednotlivce je v roce 2024 částka 4860 Kč. Životní minimum pro rodinu se spočítá, jako součet částek za všechny osoby v rodině.

Například pro čtyřčlennou rodinu, která má dvě děti ve věku 3 a 7 roků, je životní minimum 14 040 Kč. Průměrný měsíční příjem rodiny, by tedy  neměl překročit 47 736 Kč měsíčně, aby byl nárok na přídavky na dítě.

Přídavky na dítě mají dvě verze – základní výši a zvýšené přídavky. Na základní výši mají nárok všichni, kdo splní podmínku maximálního měsíčního příjmu do 3,4 násobku životního minima.

Zvýšení přídavků na dítě

Od 1. 1. 2023, došlo k plošnému zvýšení přídavků na dítě o 200 Kč pro všechny děti, které mají na tuto sociální dávku nárok. Pro rok 2024, se zatím neplánuje žádná další změna.

Základní výše přídavků na dítě 2024:
do 6 let je to 830 Kč
od 6 do 15 let je to 970 Kč
od 15 do 26 let je to 1080 Kč

Na zvýšené přídavky je nárok, pokud alespoň jeden ze členů rodiny má příjem (ze zaměstnání, podnikání, z nemocenských dávek, důchodových dávek, z podpory v nezaměstnanosti, z mateřské, nebo i jiné příjmy), ve výši nejméně životního minima jednotlivce (tedy minimálně 4860 Kč měsíčně).

Zvýšené přídavky na dítě 2024:
do 6 let je to 1330 Kč
od 6 do 15 let je to 1470 Kč
od 15 do 26 let je to 1580 Kč