Reforma sociálních dávek 2024

Mají se zrušit 4 sociální dávky (příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení).

Kromě důchodové reformy (která by se měla projednávat během roku 2024), by vláda chtěla provést i reformu sociálních dávek. Tato reforma má zahrnovat 3 klíčové změny:

1) Zvýšení příspěvku na péči – včetně zavedení pravidelné valorizace této sociální dávky, a možná i zavedení pátého stupně. Příspěvek na péči, by se měl zvýšit od 1. července 2024 o cca 20 – 25%

2) Zlepšení situace v oblasti sociálních služeb – prioritu by nově měly mít sociální služby, poskytované v přirozeném sociálním prostředí. Dále se navrhuje upravit síť sociálních služeb nadregionálního charakteru a rozšířit poskytování sociálních služeb v azylových domech na osoby závislé na návykových látkách.

3) Sloučení a reforma sociálních dávek – mají se zrušit 4 sociální dávky (příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení).

Namísto těch 4 dávek, by měla být jenom jedna nová sociální dávka. Ta bude mít přísnější podmínky – budou se sledovat nejenom příjmy (jako to je už nyní), ale i celková majetková situace (jestli má žadatel nějaké úspory na bankovním účtu, jestli vlastní auto, jestli vlastní nějakou nemovitost).

Pro žadatele bez příjmu ze zaměstnání (nebo bez snahy o zvýšení příjmu), by měly být sociální dávky nižší, než pro ty kdo pracují (nebo se snaží o zlepšení své ekonomické situace).