Sloučení sociálních dávek 2025

Od 1. 1. 2025, mělo dojít ke sloučení několika sociálních dávek do jedné nové dávky

Během roku 2024, bude ministerstvo práce a sociálních věcí navrhovat reformu sociálních dávek.

Cílem je zpřehlednění celého systému státní sociální podpory. A také zjednodušení vyřizování dávek.

Podle předběžných informací, by od 1. 1. 2025, mělo dojít ke sloučení několika sociálních dávek do jedné nové dávky.

Sloučení by se mělo týkat těchto sociálních dávek:

  • Příspěvek na bydlení
  • Dětské přídavky
  • Příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima)
  • Doplatek na bydlení

Namísto těch 4 dávek, by nově byla jenom jedna sociální dávka. Ta by měla odlišné podmínky pro „velmi chudé“ rodiny (s příjmy do 1,3 násobku životního minima).

Při vyřizování této dávky, by se měla sledovat i celková majetková situace (příjmy, zůstatek na bankovním účtu, jestli rodina nevlastní nějakou nemovitost nebo auto, apod.).

U této sociální dávky, by měl být i bonus, pokud žadatel pracuje (nebo si alespoň snaží najít nějakou práci, či jinak zvýšit svůj příjem – například tím, že podstupuje rekvalifikaci, apod.).