Souběh rodičovského příspěvku a mateřské

Ve chvíli, kdy vznikne nárok na mateřskou na druhé dítě, zaniká nárok na rodičovský příspěvek na první dítě.

Ve chvíli, kdy vznikne nárok na mateřskou na druhé dítě, zaniká nárok na rodičovský příspěvek na první dítě. Není možné současně pobírat rodičovský příspěvek a mateřskou.

Není ani možné, aby jeden z rodičů dostával mateřskou na nejmladší dítě a druhý z rodičů ještě dobíral rodičovský příspěvek na starší dítě. Tyto dva příjmy (mateřská a rodičovská), se vzájemně vylučují. Buď máte nárok na jedno, nebo na druhé.

Podobné je to, i když nemáte nárok na mateřskou. Ve chvíli, kdy se narodí mladší dítě, tak u něj máte nárok na rodičovský příspěvek. Tím ale automaticky zaniká nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě. A to i v případě, že u staršího dítěte nebyl vyčerpán celý rodičovský příspěvek.

Pokud tedy plánujete druhé dítě, během doby, co budete na rodičovské dovolené, je vhodné si to pohlídat. A výši měsíční částky z rodičovského příspěvku si nastavit tak, aby byl rodičovský příspěvek před narozením druhého potomka vyčerpán celý.

Od poloviny roku 2021 ale platí jedna změna, kdy při narození dalšího dítěte, může požádat Úřad práce, aby vám zpětně vyplatil nevyčerpanou část rodičovského příspěvku.