Úhrada nákladů spojených s porodem

Podobně, jako má těhotná žena nárok na to, aby se otec dítěte podílel na úhradě nákladů spojených s těhotenstvím (těhotenské oblečení, platby za lékařská vyšetření, léky apod.), může požadovat i úhradu nákladů spojených s porodem.

Podobně, jako má těhotná žena nárok na to, aby se otec dítěte podílel na úhradě nákladů spojených s těhotenstvím (těhotenské oblečení, platby za lékařská vyšetření, léky apod.), může požadovat i úhradu nákladů spojených s porodem.

Mezi oprávněné náklady spojené s porodem, na kterých by se měl podílet i otec dítěte, patří například:

  • platby za pobyt ve zdravotnickém zařízení, pokud nejsou plně pokryty zdravotním pojištění
  • náklady za dopravu do porodnice a zpět, nebo i další související výdaje, které jsou přímo spojené s porodem.

Pokud se žena nedomluví s otcem svého dítěte, na úhradě těchto nákladů, pak se může obrátit na soud. Může také požadovat úhradu nákladů spojených s těhotenstvím, výživné pro sebe (má nárok do 2 let dítěte) a také výživné pro dítě.

V žádosti k soudu, je potřeba uvést co přesně byly náklady – nejlépe i doložit příslušná potvrzení o provedených platbách.

Pro soud je nutné jasně rozdělit, co jsou náklady spojené s těhotenstvím, co s porodem a co jsou náklady spojené s výbavičkou pro dítě.

Každá z těchto věcí se posuzuje odděleně. Není tedy možné požadovat v rámci výživného pro dítě úhradu věcí spojených s porodem. A obráceně není možné zahrnout pořízení výbavy pro dítě, do nákladů spojených s porodem.

O náhradu nákladů a výživné pro matku a dítě je možné soud požádat už před narozením dítěte.