Výpočet – Kolik je mateřská v roce 2020

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) je ve výši 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) je ve výši 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

Při hrubé mzdě do cca 35 400 Kč je tak mateřská 70% z hrubé mzdy. Nad 35 tisíc se už ale projeví redukční hranice. A výsledná mateřská tak představuje o něco méně než 70% z platu.

Výpočet mateřské se provádí tak, že se stanoví vyměřovací základ. Ten je pro zaměstnance spočítán na základě příjmu ze zaměstnání.

Zjednodušeně je to hrubá mzda vydělená počtem kalendářních dní (počítá se zpravidla na základě posledních 12 měsíců).

Zaměstnanec, který by měl hrubou mzdu 50 000 Kč, by měl denní vyměřovací základ 1643,84 Kč. Mateřská se ale nepočítá přímo z vyměřovacího základu (tedy přímo z hrubé mzdy). Vyměřovací základ se nejprve redukuje.

Pro rok 2020 platí tyto redukční hranice:

  • Do 1162 Kč se započítá 100%
  • Od 1162 Kč do 1742 Kč se započítá 60%
  • Od 1742 Kč do 3484 Kč se započítá 30%
  • Nad 3484 Kč se napočítá nic

Redukovaný vyměřovací základ by u hrubé mzdy 50 tisíc korun byl 1452 Kč.

Z něj se pak vypočítá mateřská, která je 70%. Tedy 1017 Kč na jeden den (30 510 Kč za měsíc, reálně tedy 61,5% z hrubé mzdy).

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) v roce 2020.

Kalkulačka mateřská 2020

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) v roce 2020. Pro výpočet vám stačí zadat průměrnou hrubou mzdu a zjistíte, na jak vysokou mateřskou máte nárok při narození dítěte. Pokud vás...
ČÍST VÍCE