Výpočet – mateřská pro OSVČ v roce 2020

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) je 70% z redukovaného vyměřovacího základu. U OSVČ se vyměřovací základ stanovuje na základě příjmů z podnikání.

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) je 70% z redukovaného vyměřovacího základu. U OSVČ se vyměřovací základ stanovuje na základě příjmů z podnikání.

Vyměřovací základ pro nemocenské dávky (kam spadá i mateřská) je stejný, jako pro sociální a zdravotní pojištění. Je to jedna polovina z čistého zisku (zbytek po odečtení daňově uznatelných nákladů od celkového ročního příjmu).

Zjednodušený příklad: Pokud by měl OSVČ celkové příjmy z podnikání za kalendářní rok ve výši 1 milión korun a současně si v daňovém přiznání uplatnil náklady paušálem ve výši 60%, pak je jeho zisk 400 tisíc korun. Vyměřovací základ pro pojištění je pak jedna polovina, tedy pouze 200 tisíc korun.

OSVČ by v takovém případě měl mateřskou ve stejné výši, jako zaměstnanec s hrubou mzdou 16 666 Kč, tedy 384 Kč za den. Za měsíc mateřské by OSVČ dostal 11 520 Kč a za 28 týdnů by to bylo 75 264 Kč.

Tento modelový výpočet by ale platil pouze v případě, že by si OSVČ platil nemocenské pojištění cca 350 Kč za měsíc.

Placení nemocenského pojištění je pro OSVČ dobrovolné.

Řada z nich si ho neplatí. Nebo si platí jen minimální nemocenské pojištění. To je v roce 2020 jen 126 Kč za měsíc.

Mateřská na základě minimálního nemocenského pojištění (126 Kč) je velmi nízká. Odpovídá mateřské u zaměstnance s hrubou mzdou 6000 Kč měsíčně.

Mateřská vypočítaná na základě minimálního pojištění je 139 Kč za jeden den. Za měsíc tedy 4170 Kč.