Výživné (alimenty) při střídavé péči rodičů

Při společné péči obou rodičů, se má za to, že rodiče jsou schopni se vzájemně domluvit a povinnost placení alimentů, se obvykle neurčuje.

Po rozvodu může být dítě svěřeno do výhradní péče jednoho z rodičů, nebo do společné péče obou rodičů nebo do střídavé péče.

Povinnost platit výživné, u výhradní péče jednoho z rodičů, je asi jasná. Alimenty platí ten z rodičů, kterému nebylo dítě svěřeno do péče.

Při společné péči obou rodičů, se má za to, že rodiče jsou schopni se vzájemně domluvit a povinnost placení alimentů, se obvykle neurčuje.

V případě střídavé péče, pak mohou nastat různé situace. Záleží mimo jiné na tom, v jakém poměru je rozdělena střídavá péče. Rodiče mohou o dítě pečovat stejnoměrně (50:50) nebo nerovnoměrně (např. 70:30 či jinak).

Záleží také na tom, jaké jsou příjmy obou rodičů. Ty mohou být stejné (srovnatelné). Nebo mohou být ve vzájemném nepoměru.

Může tedy nastat situace, kdy je povinnost platit výživné určena oběma rodičů, jenom jednomu z nich nebo žádnému.

Často se jedná o situace, kdy je stanovena povinnost platit alimenty oběma rodičům.