Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2024

V roce 2024 je životní a existenční minimum stejné, jako v předchozím roce.

Na začátku roku 2023 došlo k zatím poslednímu zvýšení životního a existenčního minima o 5,2%.  A to především z důvodu války na Ukrajině (vysoká inflace, prudký růst cen energií, apod.).

Zvýšení životního minima začalo platit od 1. ledna 2023, a má vliv na různé sociální dávky (přídavky na dítě, přídavky na bydlení, porodné), nebo i v dalších oblastech (exekuce, insolvence, alimenty).

Pro rok 2024, zatím nebylo schváleno žádné další zvýšení. Od ledna 2024, tedy dále platí stejné hodnoty, jako v předchozím roce.

V roce 2024 je životní a existenční minimum:

Existenční minimum jednotlivce v roce 2024 = 3 130 Kč
Životní minimum jednotlivce v roce 2024 = 4 860 Kč

U rodiny se životní minimum spočítá, jako součet částek za jednotlivé členy rodiny:

První dospělá osoba ve společné domácnosti má životní minimum  4470 Kč
Druhá a další dospělá osoba (nebo dítě od 15 roků, které ukončilo povinnou školní docházku a nepovažuje se za nezaopatřené dítě), má životní minimum 4040 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků je 2480 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků je 3050 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků je 3490 Kč