Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022

Životní a existenční minimum je v roce 2022 stejné, jako v roce 2020 (to došlo k zvýšení o 13%).

V roce 2020 došlo ke zvýšení životního a existenčního minima o 13%. V roce 2021, se diskutovalo další zvýšení. A to především z důvodu negativních dopadů epidemie COVID (vysoká inflace, prudký růst cen energií, apod.)

Zvýšení životního minima, ale nakonec v roce 2021, nebylo schváleno. Je možné, že se ke zvýšení vláda vrátí během roku 2022.

17. února 2020 vláda vydala vládní nařízení číslo 61/200 Sb., kterým se zvyšují částky životního a existenčního minima.

V roce 2022 je životní a existenční minimum:

  • Existenční minimum jednotlivce v roce 2022 = 2 490Kč
  • Životní minimum jednotlivce v roce 2022 = 3 860 Kč

U rodiny se životní minimum spočítá, jako součet částek za jednotlivé členy rodiny:

  • První dospělá osoba ve společné domácnosti má životní minimum  3550 Kč
  • Druhá a další dospělá osoba (nebo dítě od 15 roků, které ukončilo povinnou školní docházku a nepovažuje se za nezaopatřené dítě), má životní minimum 3200 Kč
  • Životní minimum pro dítě do 6 roků je 1970 Kč
  • Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků je 2420 Kč
  • Životní minimum pro dítě do 26 roků je 2770 Kč