Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2021

Životní a existenční minimum je v roce 2021 stejné, jako v roce 2020 (to došlo k zvýšení o 13%).

V roce 2020 došlo ke zvýšení životního a existenčního minima o 13%. Pro rok 2021, se zatím další zvýšení neplánuje.

V roce 2021, tedy platí stejné částky, jako v roce 2020.

17. února 2020 vláda vydala vládní nařízení číslo 61/200 Sb., kterým se zvyšují částky životního a existenčního minima.

V roce 2021 je životní a existenční minimum:

  • Existenční minimum jednotlivce v roce 2021 = 2 490Kč
  • Životní minimum jednotlivce v roce 2021 = 3 860 Kč

U rodiny se životní minimum spočítá, jako součet částek za jednotlivé členy rodiny:

  • První dospělá osoba ve společné domácnosti má životní minimum  3550 Kč
  • Druhá a další dospělá osoba (nebo dítě od 15 roků, které ukončilo povinnou školní docházku a nepovažuje se za nezaopatřené dítě), má životní minimum 3200 Kč
  • Životní minimum pro dítě do 6 roků je 1970 Kč
  • Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků je 2420 Kč
  • Životní minimum pro dítě do 26 roků je 2770 Kč
Pro výpočet porodného u OSVČ je rozhodující to, jaké měl OSVČ příjmy v předchozím roce.

Výpočet porodného u OSVČ

Pro výpočet porodného u OSVČ je rozhodující to, jaké měl OSVČ příjmy v předchozím roce. Obvykle se totiž dokládají příjmy za předchozí zdaňovací období. U OSVČ se pro výpočet porodného používá buď jejich skutečná výše...
ČÍST VÍCE