Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022

Od začátku července 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o 8,8%. Pro jednotlivce to nově bude 4620 Kč.

V roce 2022 dochází ke zvýšení životního a existenčního minima o 10%.  A to především z důvodu negativních dopadů epidemie COVID a války na Ukrajině (vysoká inflace, prudký růst cen energií, apod.)

Zvýšení životního minima začíná platit od 1. dubna 2022, a bude mít vliv na různé sociální dávky (přídavky na dítě, přídavky na bydlení, porodné), nebo i v dalších oblastech (exekuce, insolvence, alimenty).

Kvůli extrémně vysoké inflaci, ale bylo nakonec schváleno i druhé zvýšení životního a existenčního minima, které platí od začátku července 2022. Od 1. 7. 2022, se životní minimum zvyšuje podruhé, o 8,8%.

Od 1. 7. 2022 je životní a existenční minimum:

  • Existenční minimum jednotlivce v roce 2022 = 2 980 Kč
  • Životní minimum jednotlivce v roce 2022 = 4 620 Kč

U rodiny se životní minimum spočítá, jako součet částek za jednotlivé členy rodiny:

  • První dospělá osoba ve společné domácnosti má životní minimum  4250 Kč
  • Druhá a další dospělá osoba (nebo dítě od 15 roků, které ukončilo povinnou školní docházku a nepovažuje se za nezaopatřené dítě), má životní minimum 3840 Kč
  • Životní minimum pro dítě do 6 roků je 2360 Kč
  • Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků je 2900 Kč
  • Životní minimum pro dítě do 26 roků je 3320 Kč