Zvýšení životního a existenčního minima od dubna 2020

Životní a existenční minimum se od 1. 4. 2020 zvyšuje o cca 13%.

Po několika letech se vláda rozhodla zvýšit životní a existenční minimum. Životní a existenční minimum se od 1. 4. 2020 zvyšuje o cca 13%.

17. února 2020 vláda vydala vládní nařízení číslo 61/200 Sb., kterým se zvyšují částky životního a existenčního minima.

Díky zvýšení těchto částek si polepší někteří žadatelé o sociální dávky. Pokud dříve neměli na sociální podporu nárok, kvůli tomu, že měli „příliš“ vysoký příjem, tak od 1. 4. 2020 mít nárok mohou.

  • Existenční minimum jednotlivce se zvýšilo o 290 Kč na 2490Kč
  • Životní minimum jednotlivce se zvýšilo o 450 Kč na 3860 Kč

Životní minimum pro rodinu se také zvýšilo. U rodiny se životní minimum spočítá, jako součet částek za jednotlivé členy rodiny:

  • První dospělá osoba ve společné domácnosti má životní minimum vyšší o 410 Kč, nově tedy 3550 Kč
  • Druhá a další dospělá osoba (nebo dítě od 15 roků, které ukončilo povinnou školní docházku a nepovažuje se za nezaopatřené dítě), má životní minimum vyšší o 370 Kč, nově tedy 3200 Kč
  • Životní minimum pro dítě do 6 roků se zvýšilo o 230 Kč na 1970 Kč
  • Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků se zvýšilo o 280 Kč na 2420 Kč
  • Životní minimum pro dítě do 26 roků se zvýšilo o 320 Kč na 2770 Kč
Pro výpočet porodného u OSVČ je rozhodující to, jaké měl OSVČ příjmy v předchozím roce.

Výpočet porodného u OSVČ

Pro výpočet porodného u OSVČ je rozhodující to, jaké měl OSVČ příjmy v předchozím roce. Obvykle se totiž dokládají příjmy za předchozí zdaňovací období. U OSVČ se pro výpočet porodného používá buď jejich skutečná výše...
ČÍST VÍCE