Zvýšení ošetřovného (OČR) na 80% během epidemie COVID

Vláda navrhla, aby se zvýšilo ošetřovné (OČR), během epidemie COVID-19 na 80%. A to se zpětnou účinností od začátku března (zpětně od 1. 3. 2021). Kromě toho by se měl rozšířit i okruh dětí nad 10 roků, u kterých by nově byl také nárok na ošetřovné. Zvýšení ošetřovného podporuje i Parlament.
Vláda navrhla, aby se zvýšilo ošetřovné (OČR), během epidemie COVID-19 na 80%. A to se zpětnou účinností od začátku března (zpětně od 1. 3. 2021). Kromě toho by se měl rozšířit i okruh dětí nad 10 roků, u kterých by nově byl také nárok na ošetřovné. Zvýšení ošetřovného podporuje i Parlament.

Kalkulačka OČR – výpočet ošetřovného v roce 2024

Od začátku roku 2024, se opět mírně zvyšují redukční hranice pro výpočet ošetřovného (a i dalších nemocenských dávek, nebo i pro výpočet mateřské).

Základní podmínky pro nárok na OČR se v roce 2024 nijak nemění. MPSV připravuje změnu zákona – na ošetřovné bude nárok i u dohody DPP a DPČ, nebo budou mít nárok i OSVČ. Ale až od 1. 1. 2025.

Kalkulačku pro výpočet ošetřovného v roce 2024 najdete zde

Vláda navrhuje zvýšit ošetřovné, během aktuální epidemie koronaviru COVID-19. Už od podzimu 2020, je nárok na zvýšené ošetřovné (70%). Vzhledem k tomu, že konec epidemie je zatím v nedohledu, je nyní navrženo zvýšení na 80% (stejně jako vloni na jaře, když COVID začínal).

Návrh vlády musí schválit Parlament a Senát. V parlamentu by návrh na zvýšení ošetřovného, měla podporovat nadpoloviční většina poslanců. Je tedy poměrně pravděpodobné, že by návrh mohl být schválen.

Pokud bude změna schválena, pak by na zvýšené ošetřovné mohl být nárok zpětně, od začátku března 2021 (od 1. 3. 2021, kdy se uzavřely i mateřské školky, nebo 1 a 2 třídy základních škol).

Aktualizace 15. prosinec 2021

Ve středu 15. 12. 2021, byl návrh zákona schválen i v Senátu. Po podpisu prezidenta, bude zvýšení ošetřovného platit zpětně, od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Aktualizace 2. prosinec 2021

Zvýšení ošetřovného na 80% (minimálně 400 Kč), bylo 1. 12. 2021 schváleno v Parlamentu. Na zvýšené ošetřovné bude nárok při karanténě/izolaci dítěte, při distanční výuce (omezení výuky ve třídě, škole, školce).

Nárok na zvýšené ošetřovné bude zpětně, od začátku listopadu 2021, minimálně do konce února 2021. Zvýšení OČR, musí ještě schválit Senát. Po finálním schválení, bude zpětně vyplacen doplatek za listopad 2021.

Kalkulačka: Výpočet zvýšeného ošetřovného během epidemie COVID 2021/2022

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik by bylo ošetřovné zvýšené na 80%. Ostatní podmínky pro výpočet by se měnit neměly. I nadále by mělo platit, že během epidemie je nárok na „minimální“ ošetřovné 400 Kč za jeden kalendářní den.

Kalkulačka ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování:*

Hrubá mzda

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny. Za běžných podmínek je ošetřovné 9 dní (nebo 16 dní pro samoživitele).
Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)

Změna podmínek pro OČR během epidemie COVID 2021/2022

Součástí návrhu na zvýšení ošetřovného na 80 procent, je i změna podmínek. Nově by na ošetřovné mohl být nárok, u více dětí nad 10 roků.

Aktuálně je na OČR nárok u dětí, které jsou mladší než 10 roků (v době začátku OČR). Kromě toho je nárok na ošetřovné i u některých starších dětí. A to v případě, že se jedná o nezaopatřené dítě (až o 26 roků), které je závislé na pomoci jiné osoby (alespoň stupeň I.).

Nově by měl být nárok na ošetřovné i u starších dětí nad 10 roků, které potřebují zvýšenou péči při online výuce. Mělo by se jednat o děti, se zvláštními vzdělávacími potřebami, například o děti:

  • závažnými poruchami chování
  • se souběžným postižením více vadami
  • s autismem

U takových dětí, by byl nárok na OČR, i když jsou starší než 10 roků. K žádosti o ošetřovné, by ale bylo potřeba přiložit příslušné potvrzení ze školy.

Nárok na OČR i při karanténě nebo izolaci

V návrhu se také upřesňuje, že zaměstnanci na dohodu DPP nebo DPČ, mají během epidemie COVID nárok na ošetřovné nejenom v případě omezení školní výuky (nebo předškolní v mateřské školce), ale i v případě nařízené karantény nebo izolace.

Zvýšení ošetřovného na 80% se zpětnou platností od začátku března 2021

Vláda navrhuje zvýšení ošetřovného pro zaměstnance (OČR) na 80% (z redukovaného vyměřovacího základu. Tedy stejně, jako se zvyšovalo ošetřovné během jara 2020.

Zvýšení by platilo zpětně od začátku března 2021. Tj. pokud bude změna zákona schválena včas, tak by ošetřovné za březen (které se vyplácí v průběhu dubna 2021), bylo vyplaceno ve zvýšené sazbě. Pokud by se schválení zákona zdrželo, pak by byl následně vyplacen příslušný doplatek do 80%.

Po zvýšení ošetřovného na 80%, by při hrubé mzdě do 35,5 tisíc korun, bylo OČR ve výši 72% z hrubé mzdy. Čímž by se již výše ošetřovného, začala blížit čisté mzdě (z ošetřovného se neplatí daně, sociální a zdravotní pojištění). Viz následující graf a tabulka níže

Graf – srovnání ošetřovného 70% a 80% a čisté mzdy

V grafu je porovnáno ošetřovné 70%, ošetřovné 80% a čistá mzda (pouze s uplatněním daňové slevy na poplatníka, bez daňové slevy na dítě/děti). Zdrojem je důvodová zpráva k návrhu zákona o zvýšení ošetřovného během epidemie COVID.
V grafu je porovnáno ošetřovné 70%, ošetřovné 80% a čistá mzda (pouze s uplatněním daňové slevy na poplatníka, bez daňové slevy na dítě/děti). Zdrojem je důvodová zpráva k návrhu zákona o zvýšení ošetřovného během epidemie COVID.

Tabulka: Porovnání ošetřovného během epidemie ve výši 70% a 80%

V tabulce je proveden výpočet ošetřovného za měsíc březen 2021 (31 kalendářních dní), přičemž nejsou zohledněny jarní prázdniny, které probíhaly v některých okresech.

Hrubá mzda Ošetřovné 70% Ošetřovné 80% Zvýšení od 1. 3. 2021
15 200 Kč 12 400 Kč 12 400 Kč 0 Kč
18 000 Kč 12 400 Kč 13 237 Kč +837 Kč
20 000 Kč 12 865 Kč 14 694 Kč +1 829 Kč
23 000 Kč 14 787 Kč 16 895 Kč +2 108 Kč
25 000 Kč 16 058 Kč 18 352 Kč +2 294 Kč
28 000 Kč 18 011 Kč 20 584 Kč +2 573 Kč
30 000 Kč 19 282 Kč 22 041 Kč +2 759 Kč
35 000 Kč 22 506 Kč 25 699 Kč +3 193 Kč
40 000 Kč 24 831 Kč 28 396 Kč +3 565 Kč
45 000 Kč 27 001 Kč 30 845 Kč +3 844 Kč
50 000 Kč 29 109 Kč 33 263 Kč +4 154 Kč

Zvýší se i ošetřovné pro OSVČ?

Zatím není jisté, že se bude zvyšovat i Ošetřovné pro OSVČ. Pro OSVČ bylo na podzim 2020, schváleno Ošetřovné ve výši 400 Kč za jeden kalendářní den. Živnostníci si mohou o Ošetřovné žádat až zpětně. Aktuálně (od 19. 3. 2021), je možné u Ministerstva průmysl a obchodu žádat o Ošetřovné za měsíc únor 2021 (až 11 200 Kč za 28 dní).

O tom, že by se od března zvýšilo Ošetřovné i pro OSVČ se zatím nikde nemluví. Je pravda, že v roce 2020, během jarní epidemie COVID, se společně s ošetřovným pro zaměstnance (OČR), navyšovalo i Ošetřovné pro OSVČ. Jak to ale bude v roce 2021, je zatím nejisté.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář