Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2023? O kolik a kdy se zvýší rodičovská?

Vláda momentálně zvažuje zvýšení rodičovského příspěvku. Rodičovská by se mohla zvýšit o 50 000 Kč (cca o 15%) u jednoho dítěte, nebo až o 75 000 Kč (cca 15%) u dvojčat. Ke zvýšení rodičovského příspěvku, by mělo dojít nejpozději od 1. 1. 2024 (je ale možné, že se zvýšení stihne schválit již během roku 2023).
Vláda momentálně zvažuje zvýšení rodičovského příspěvku. Rodičovská by se mohla zvýšit o 50 000 Kč (cca o 15%) u jednoho dítěte, nebo až o 75 000 Kč (cca 15%) u dvojčat. Ke zvýšení rodičovského příspěvku, by mělo dojít nejpozději od 1. 1. 2024 (je ale možné, že se zvýšení stihne schválit již během roku 2023).

Začátek roku 2023, je spojený mimo jiné s nekončícím růstem cen. Inflace, která již tak byla vysoká kvůli zdražování elektřiny a plynu (a částečně i jako následek narušené ekonomiky kvůli epidemii COVID), se ještě více zvýšila díky válce na Ukrajině. Za minulý rok (2022), byla celková inflace cca 15% (reálné ceny mnoha druhů zboží či služeb, se ale často zvýšily i podstatně více).

Tato situace negativně dopadá na většinu obyvatel ČR. Zvláště výrazné je to u těch skupin obyvatel, které mají nízké příjmy. Mezi ně často patří i ženy, kterým se narodilo dítě.

Zvýšení důchodů a příspěvku na bydlení v roce 2023

Vláda na to pochopitelně reaguje. Už na začátku roku, bylo schváleno mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení, který alespoň částečně kompenzuje dopady rostoucích nákladů na živobytí (drahý plyn, elektřina, vysoké nájmy, atd.).

Důchodcům se zase v roce 2023, budou zvyšovat důchody minimálně 2x (pravidelné zvýšení od začátku roku, mimořádné zvýšení od června 2023).

Zvýšení životního a existenčního minima od 1. ledna 2023

Dále se od 1. ledna 2023, zvýšilo i životní a existenční minimum. Toto zvýšení má vliv přímo na zvýšení některých sociálních dávek (týká se například dávek pomoci ve hmotné nouzi, jako je příspěvek na živobytí nebo mimořádná okamžitá pomoc).

Zvýšení má vliv i v tom, že na některé dávky bude mít nárok více žadatelů (například na přídavky na dítě nebo na porodné), díky zvýšení hranice výše příjmu, při kterém je ještě nárok na dávky.

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2023

Jednou z důležitých sociálních dávek je i rodičovský příspěvek. Ten je často jediným příjmem řady maminek. Není výjimkou, že rodičovský příspěvek společně s přídavkem na dítě a případně i s přídavkem na bydlení, je jediným příjmem samoživitelky, která má malé dítě

U mateřské (PPM, peněžité pomoci v mateřství) dochází k poměrně pravidelnému (byť malému) zvyšování skoro každý rok (díky pravidelnému zvyšování redukčních hranic, pro výpočet nemocenských dávek, kam spadá i PPM). Navíc je tato dávka, navázána na výši přijmu (podobně jako podpora v nezaměstnanosti).

U rodičovského příspěvku, ale není nastaven žádný mechanismus, nějakého pravidelného zvýšení (jako mají například důchody).

Ani zvýšení životního a existenčního minima, nemá u rodičovského příspěvku žádný vliv. Rodičovský příspěvek, bývá zvyšován jen v nepravidelných intervalech, podle toho „jak si vláda/jiní politici“ usmyslí …“.

Již v roce 2022, uvažovala vláda o možném zvýšení rodičovské o cca 15%. Podobná valorizace, ale nakonec nebyla schváleno. Bylo schváleno jen zvýšení limitu pro maximální měsíční částku na 13 000 Kč (před tím bylo jen 10 000 Kč).

Tato změna se týká těch, kdo si před tím nemohli volit vyšší rodičovskou (protože neměli nárok na PPM, nebo měli jen nízký vyměřovací základ.

Myšlenku na zvýšení rodičovského příspěvku ale vláda úplně nezavrhla. Aktuálně MPSV zvažuje zvýšení rodičovského příspěvku již během roku 2023. Ministr práce a sociálních věcí, k tomu řekl:

„Je potřeba v letošním roce dokázat najít shodu a zvýšit rodičovský příspěvek. Uvažujeme o růstu o cca 50 tisíc korun.“

Pokud by byla podobná změna schválena, pak by se rodičovský příspěvek mohl zvýšit na 350 000 Kč (525 000 Kč u dvojčat). Ke zvýšení by údajně mohlo dojít ještě během roku 2023 (nejpozději prý od 1. 1. 2024).

O kolik se zvýší rodičovská v roce 2023 (nebo od 1. 1. 2024)?

Rodičovský příspěvek RP nyní RP nově (návrh) Zvýšení
Rodičovská na 1 dítě 300 000 Kč 350 000 Kč 50 000 Kč
Rodičovská na dvojčata 450 000 Kč 525 500 Kč 75 00 Kč

Od kdy se zvýší rodičovský příspěvek?

Je stále možné, aby se zvýšení rodičovského příspěvku stihlo projednat a schválit tak, aby začalo platit už od poloviny roku 2023 (zřejmě od 1. 7. 2023). Nebo i k některému pozdějšímu termínu v roce 2023.

Obecně se ale politici shodují na tom, že by ke zvýšení rodičovské, mělo dojít nejpozději od začátku roku 2024 (tj. od 1. 1. 2024).

Zvýšení, ale zatím nebylo definitivně projednáno a schváleno.

Kdo by měl nárok na zvýšený rodičovský příspěvek?

Pokud by bylo zvýšení rodičovského příspěvku schváleno v obdobné podobě, jako probíhala předchozí zvýšení, tak by na vyšší částku měli nárok všichni, kdo v příslušné době čerpají RP.

Tedy nejenom ti, kdo začnou pobírat rodičovskou, po schválení změny zákona (zvýšení), ale i ti, kdo již rodičovský příspěvek čerpají. Tj. i ti, komu se dítě narodilo ve 2022 nebo 2023 (apod.).

Těm, kterým by v době zvýšení rodičovského příspěvku zbývala, ještě alespoň jedna splátka k čerpání, by se adekvátně zvýšila zbývající částka k čerpání.

A oni by si tak mohli prodloužit dobu vyplácení RP (rodičovský příspěvek je případně možné čerpat až do 4 roků dítěte, případný souběh s příjmem ze zaměstnání nebo podnikání nemusí vadit).

Propadne zvýšená rodičovská – jednorázové dočerpání rodičovského příspěvku

Už v polovině roku 2021, byla schválena novela zákona, která umožňuje jednorázové dočerpání zbývající části rodičovského příspěvku, pokud se vám narodí druhé dítě.

Dříve, se poměrně běžně stávalo, že žena během rodičovské znovu otěhotněla, a před narozením druhého miminka, nestihla vybrat celý rodičovský příspěvek. A nevyčerpaná část, pak „propadla“ po narození druhého dítěte (nebo po začátku druhé PPM).

Od poloviny roku 2021, je možné po narození druhého dítěte, požádat Úřad práce, o jednorázové vyplacení zbylé (nevyčerpané) části RP.

Pravidelná valorizace – zvyšování rodičovského příspěvku

Je možné, že s uvažovaným zvýšením rodičovského příspěvku v roce 2023 (nebo od začátku roku 2024), se současně schválí i nějaký mechanismus, pro pravidelnou valorizaci této sociální dávky. Podobně, jako to mají například důchody, které se zvyšují vždy, pokud inflace překročí určitou hranici.

U této sociální dávky, která je často existenčně důležitá pro řadu maminek, by to bylo více než na místě.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář