Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2022? O kolik a kdy se zvýší rodičovská?

Vláda momentálně projednává zvažované zvýšení rodičovského příspěvku. Rodičovská by se mohla zvýšit o 45 000 Kč (o 15%) u jednoho dítěte, nebo až o 67 500 Kč (15%) u dvojčat. Ke zvýšení rodičovského příspěvku, by mělo dojít nejpozději od 1. 1. 2023 (je ale možné, že se zvýšení stihne schválit již během roku 2022).
Vláda momentálně projednává zvažované zvýšení rodičovského příspěvku. Rodičovská by se mohla zvýšit o 45 000 Kč (o 15%) u jednoho dítěte, nebo až o 67 500 Kč (15%) u dvojčat. Ke zvýšení rodičovského příspěvku, by mělo dojít nejpozději od 1. 1. 2023 (je ale možné, že se zvýšení stihne schválit již během roku 2022).

Začátek roku 2022, je spojený mimo jiné s výrazným růstem cen. Inflace, která již tak byla vysoká kvůli zdražování elektřiny a plynu (a částečně i jako následek narušené ekonomiky kvůli epidemii COVID), se ještě více zvýšila díky válce na Ukrajině. Aktuální míra inflace dosahuje 10% a podle některých odhadů, se během roku 2022, může zvýšit až na 15%.

Tato situace negativně dopadá na většinu obyvatel ČR. Zvláště výrazné je to u těch skupin obyvatel, které mají nízké příjmy. Mezi ně často patří i ženy, kterým se narodilo dítě.

Zvýšení důchodů a příspěvku na bydlení v roce 2022

Vláda na to pochopitelně reaguje. Už na začátku roku, bylo schváleno mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení, který alespoň částečně kompenzuje dopady vysokých cen elektřiny a plynu.

Důchodcům se zase v roce 2022, budou zvyšovat důchody zřejmě hned 3x (pravidelné zvýšení od začátku roku, včetně mimořádné valorizace, mimořádné zvýšení od června 2022, a pravděpodobně i další mimořádná valorizace o listopadu nebo prosince 2022).

Zvýšení životního a existenčního minima od 1. dubna 2022

Dále se od 1. dubna 2022, zvýšilo i životní a existenční minimum. Toto zvýšení má vliv přímo na zvýšení některých sociálních dávek (týká se například dávek pomoci ve hmotné nouzi, jako je příspěvek na živobytí nebo mimořádná okamžitá pomoc).

Zvýšení má vliv i v tom, že na některé dávky bude mít nárok více žadatelů (například na přídavky na dítě nebo na porodné), díky zvýšení hranice výše příjmu, při kterém je ještě nárok na dávky.

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2022

Jednou z důležitých sociálních dávek je i rodičovský příspěvek. Ten je často jediným příjmem řady maminek. Není výjimkou, že rodičovský příspěvek společně s přídavkem na dítě a případně i s přídavkem na bydlení, je jediným příjmem samoživitelky, která má malé dítě

U mateřské (PPM, peněžité pomoci v mateřství) dochází k poměrně pravidelnému (byť malému) zvyšování skoro každý rok (díky pravidelnému zvyšování redukčních hranic, pro výpočet nemocenských dávek, kam spadá i PPM). Navíc je tato dávka, navázána na výši přijmu (podobně jako podpora v nezaměstnanosti).

U rodičovského příspěvku, ale není nastaven žádný mechanismus, nějakého pravidelného zvýšení (jako mají například důchody).

Ani zvýšení životního a existenčního minima, nemá u rodičovského příspěvku žádný vliv. Rodičovský příspěvek, bývá zvyšován jen v nepravidelných intervalech, podle toho „jak si vláda/jiní politici“ usmyslí …“.

Vláda proto nyní navrhuje, aby se v roce 2022, zvýšil i rodičovský příspěvek (možná již od poloviny roku 2022, nebo nejpozději od začátku roku 2023).

Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit až o 15% (tj. o 45 000 Kč). Zatím ale stále probíhají diskuse, takže přesná částka zvýšení se ještě může měnit.

O kolik se zvýší rodičovská v roce 2022 (nebo od 1. 1. 2023)?

Rodičovský příspěvek RP nyní RP nově (návrh) Zvýšení
Rodičovská na 1 dítě 300 000 Kč 345 000 Kč 45 000 Kč
Rodičovská na dvojčata 450 000 Kč 517 500 Kč 67 500 Kč

Je otázkou, jestli by se společně s navýšením celkové částky rodičovského příspěvku, měnila i výše měsíční částky, kterou je možné čerpat.

Ta se odvíjí buď o výše mateřské (PPM), nebo je to maximálně 10 000 Kč měsíčně u jednoho dítěte (resp. maximálně 15 000 Kč měsíčně u dvojčat).

Vzhledem k zvýšení celkové částky, by bylo adekvátní i zvýšení těchto maximálních měsíčních limitů. Mohlo by se jednat např. o 12 – 15 tisíc korun u jednoho dítěte nebo 18 – 20 tisíc korun měsíčně u dvojčat.

Od kdy se zvýší rodičovský příspěvek?

Původně bylo diskutováno zvýšení rodičovského příspěvku společně se zvýšením životního minima (zvyšuje se od 1. dubna 2022).

Na rozdíl od zvýšení životního minima, kde stačí pouze rozhodnutí vlády (a příslušné nařízení), je ke zvýšení rodičovského příspěvku potřeba změna zákona. To znamená schválení v Parlamentu, v Senátu a podpis prezidenta.

Je stále možné, aby se zvýšení rodičovského příspěvku stihlo projednat a schválit tak, aby začalo platit už od poloviny roku 2022 (zřejmě od 1. 7. 2022). Nebo i k některému pozdějšímu termínu v roce 2022.

Obecně se ale politici shodují na tom, že by ke zvýšení rodičovské, mělo dojít nejpozději od začátku roku 2023 (tj. od 1. 1. 2023).

Kdo by měl nárok na zvýšený rodičovský příspěvek?

Pokud by bylo zvýšení rodičovského příspěvku schváleno v obdobné podobě, jako probíhala předchozí zvýšení, tak by na vyšší částku měli nárok všichni, kdo v příslušné době čerpají RP.

Tedy nejenom ti, kdo začnou pobírat rodičovskou, po schválení změny zákona (zvýšení), ale i ti, kdo již rodičovský příspěvek čerpají. Tj. i ti, komu se dítě narodilo ve 2021 nebo 2022 (apod.).

Těm, kterým by v době zvýšení rodičovského příspěvku zbývala, ještě alespoň jedna splátka k čerpání, by se adekvátně zvýšila zbývající částka k čerpání.

A oni by si tak mohli prodloužit dobu vyplácení RP (rodičovský příspěvek je případně možné čerpat až do 4 roků dítěte, případný souběh s příjmem ze zaměstnání nebo podnikání nemusí vadit).

Propadne zvýšená rodičovská – jednorázové dočerpání rodičovského příspěvku

Už v polovině roku 2021, byla schválena novela zákona, která umožňuje jednorázové dočerpání zbývající části rodičovského příspěvku, pokud se vám narodí druhé dítě.

Dříve, se poměrně běžně stávalo, že žena během rodičovské znovu otěhotněla, a před narozením druhého miminka, nestihla vybrat celý rodičovský příspěvek. A nevyčerpaná část, pak „propadla“ po narození druhého dítěte (nebo po začátku druhé PPM).

Od poloviny roku 2021, je možné po narození druhého dítěte, požádat Úřad práce, o jednorázové vyplacení zbylé (nevyčerpané) části RP.

Pravidelná valorizace – zvyšování rodičovského příspěvku

Je možné, že s uvažovaným zvýšením rodičovského příspěvku v roce 2022 (nebo od začátku roku 2023), se současně schválí i nějaký mechanismus, pro pravidelnou valorizaci této sociální dávky. Podobně, jako to mají například důchody, které se zvyšují vždy, pokud inflace překročí určitou hranici.

U této sociální dávky, která je často existenčně důležitá pro řadu maminek, by to bylo více než na místě.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář