Jak se pozná černý kašel?

Mezi hlavní příznaky černého kašle patří záchvatovitý, vytrvalý kašel.

Černý kašel (pertuse) je infekční respirační onemocnění způsobené bakterií Bordetella pertussis.

Mezi hlavní příznaky černého kašle patří záchvatovitý, vytrvalý kašel, který může být tak intenzivní, že může způsobit zvracení nebo vyčerpání.

Tento kašel je často charakterizován jako „sténající“ nebo „chřestící“ nebo „kokrhavý“.

Záchvaty kašle jsou častější v noci a mohou trvat několik týdnů.  Někteří lidé s černým kašlem mohou mít potíže s dýcháním, což může být doprovázeno pískáním nebo hvízdáním.

Mezi běžné příznaky patří i vyčerpání (černý kašel může být velmi vyčerpávající). Mohou se objevit i vysoké horečky (čtyřicítky).

U kojenců a malých dětí může být černý kašel doprovázen dalšími příznaky jako je apnoe (přestávky ve dýchání), cyanóza (modrání kůže), nebo únavnost při krmení.

Při podezření na černý kašel je důležité vyhledat lékařskou pomoc, zejména pokud jsou přítomny závažné příznaky nebo pokud došlo k možné expozici nakažené osobě.

Diagnóza černého kašle obvykle vyžaduje laboratorní testy, jako je kultivace vzorku sekretu z dýchacích cest nebo polymerázová řetězová reakce (PCR) na detekci bakterie Bordetella pertussis.