Kalkulačka mateřská – výpočet kolik bude PPM v roce 2024

Od 1. 1. 2024 platí zvýšené redukční hranice pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). Některé maminky budou mít v roce 2024 i o 1000 Kč vyšší mateřskou (PPM). Od začátku roku 2024, se bude zvyšovat i rodičovská (rodičovský příspěvek se zvýší na 350 000 Kč).
Od 1. 1. 2024 platí zvýšené redukční hranice pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). Některé maminky budou mít v roce 2024 i o 1000 Kč vyšší mateřskou (PPM). Od začátku roku 2024, se bude zvyšovat i rodičovská (rodičovský příspěvek se zvýší na 350 000 Kč).

Pro některé maminky na mateřské dovolené (nebo i pro ty, které mateřskou teprve plánují), je zde jedna dobrá zpráva.

Od ledna 2024, se bude zvyšovat mateřská (od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice pro výpočet PPM). A bude se zvyšovat i rodičovská na 350 000 Kč (zvýšení o 50 000 Kč od 1. 1. 2024).

Kalkulačka mateřské: Výpočet výše PPM v roce 2024

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) od ledna 2024.

Od začátku nového roku, začínají platit zvýšené redukční hranice. Díky tomu, mohou mít některé maminky nárok na vyšší mateřskou (rozdíl může být i 1000 Kč měsíčně, nebo i více – viz dále).

Pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM), je u zaměstnanců rozhodující vyměřovací základ. Ten se odvíjí od příjmů (hrubé mzdy), v posledním zaměstnání (obvykle z posledních 12 měsíců – může to ale být i jiné období).

Kalkulačka mateřská 2024
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jak se změní mateřská dovolená a PPM v roce 2024?

Na podzim 2023, začíná platit novela zákoníku práce, která mimo jiné přináší nárok na home-office nebo možnost zkráceného úvazku pro rodiče malých dětí. Změn v zákoníku práce je mnohem více. U nároku na mateřskou dovolenou, se ale nic nemění.

I nadále tedy platí, že na mateřskou dovolenou mají nárok těhotné ženy (a ty které porodily dítě). Začátek mateřské dovolené je 8 – 6 týdnů před porodem. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata).

V roce 2024, se nemění ani základní podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství. I nadále bude platit podmínka minimálně 270 dní účasti na nemocenském pojištění, a být zaměstnaná nebo v ochranné době, při nástupu na mateřskou.

Změny u mateřské od 1. 1. 2025

U zákona o nemocenském pojištění (kterým se řídí podmínky nároku na PPM), se připravují změny. Ty ale budou platit nejdříve od 1. 1. 2025. Od roku 2025 se bude i PPM vyřizovat jenom elektronicky (podobně jako tomu už nyní u eNeschopenky). A dojde i k několika dalším drobnějším změnám. Roku 2024, se to ale ještě týkat nebude.

Zvýšení redukčních hranic pro výpočet PPM od 1. 1. 2024

Od ledna 2024, budou mít některé maminky nárok na vyšší mateřskou. Podobně jako každý rok, i od 1. ledna 2024, začínají platit nové redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství

Pro maminky, které měly průměrnou nebo podprůměrnou výplatu v zaměstnání, to neznamená žádnou změnu. Mateřská jim bude vycházet stejně, jako v roce 2023.

U maminek, které mají nadprůměrnou výplatu, ale může být nárok na vyšší mateřskou. Rozdíl může být i 1000 Kč za měsíc (nebo i více, při vysoce nadprůměrném příjmu).

Redukční hranice pro výpočet mateřské 2024:

 • 1 redukční hranice (započítá se 100%) v roce 2024 = 1 466 Kč (v roce 2023 to bylo 1345 Kč)
 • 2 redukční hranice (započítá se 60%) v roce 2024 = 2 199 Kč (v roce 2023 to bylo 2017 Kč)
 • 3 redukční hranice (započítá se 30%) v roce 2024 = 4 397 Kč (v roce 2023 to bylo 4 033 Kč)

Poznámka: redukční hranice, ovlivňují výpočet všech nemocenských dávek – v roce 2024 může být nárok na vyšší nemocenskou, ošetřovné nebo otcovskou.

Zvýšení maximální možné mateřské v roce 2024

Od toho, jaké budou v roce 2024 platit redukční hranice, se pak odvíjí i maximální možná částka, kterou je možné dostat během mateřské dovolené.

Na tuto maximální mateřskou, ale mohou mít nárok jenom maminky, které mají velmi nadprůměrnou výplatu (minimálně cca trojnásobek průměrné mzdy – cca 133 700 Kč měsíčně).

Maximální mateřská 2024:

 • Maximální PPM v roce 2024 = 1 797 Kč za 1 kalendářní den
 • Maximální PPM v roce 2024 = 53 910 Kč za 30 kalendářních dní
 • Maximální PPM v roce 2024 = 352 212 Kč za 28 týdnů (196 kalendářních dní)
 • Maximální PPM v roce 2024 = 465 423 Kč za 37 týdnů (259 kalendářních dní)

Maximální mateřská (30ti násobek) má vliv i na určení maximální možné rodičovské. V roce 2024, bude možné zvolit rodičovský příspěvek v maximální částce 53 910 Kč (jedno dítě) nebo 80 865 Kč (dvojčata nebo vícerčata).

Tabulka: Zvýšení mateřské (PPM) od 1. 1. 2024

Hrubá mzda (měsíc) Mateřská 2023 (30 dní) Mateřská 2024 (30 dní) Zvýšení 2024 Zvýšení %
20 000 Kč 13 830 Kč 13 830 Kč 0 Kč 0,00%
25 000 Kč 17 280 Kč 17 280 Kč 0 Kč 0,00%
30 000 Kč 20 730 Kč 20 730 Kč 0 Kč 0,00%
35 000 Kč 24 180 Kč 24 180 Kč 0 Kč 0,00%
40 000 Kč 27 660 Kč 27 660 Kč 0 Kč 0,00%
45 000 Kč 29 970 Kč 30 990 Kč +1 020 Kč +3,40%
50 000 Kč 32 040 Kč 33 060 Kč +1 020 Kč +3,18%
55 000 Kč 34 110 Kč 35 130 Kč +1 020 Kč +2,99%
60 000 Kč 36 180 Kč 37 170 Kč +990 Kč +2,74%
65 000 Kč 37 500 Kč 39 270 Kč 1 770 Kč +4,72%
70 000 Kč 38 520 Kč 40 680 Kč 2 160 Kč +5,61%
80 000 Kč 40 620 Kč 42 780 Kč +2 160 Kč +5,32%
90 000 Kč 42 660 Kč 44 820 Kč +2 160 Kč +5,06%
100 000 Kč 44 730 Kč 46 920 Kč +2 190 Kč +4,90%
110 000 Kč 46 830 Kč 48 990 Kč +2 160 Kč +4,61%
120 000 Kč 48 870 Kč 51 030 Kč +2 160 Kč +4,42%
130 000 Kč 49 440 Kč 53 130 Kč +3 690 Kč +7,46%
140 000 Kč 49 440 Kč 53 910 Kč +4 470 Kč +9,04%
150 000 Kč 49 440 Kč 53 910 Kč +4 470 Kč +9,04%

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2024

Od začátku roku 2024, by mělo dojít i ke zvýšení rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek (na který je nárok po skončení mateřské), by se měl zvýšit o 50 000 Kč.

Rodičovský příspěvek 2024:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě = 350 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata = 525 000 Kč

Na zvýšený rodičovský příspěvek, ale zřejmě bude nárok jenom u dětí, které se narodí až od 1. 1. 2024. Tak to alespoň předpokládá návrh změny zákona, který se aktuálně projednává v Parlamentu (zvýšení rodičovské, zatím nebylo definitivně schváleno).

Viz: Kalkulačka rodičovský příspěvek 2024 – kolik bude rodičovská?

Kdo má nárok na mateřskou – jaké jsou podmínky a omezení?

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), mohou mít nárok jenom maminky, které jsou před porodem zaměstnané. Nebo ty, které podnikají jako OSVČ, a platí si dobrovolné nemocenské pojištění.

Základní podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství

 • Minimální doba v zaměstnání = minimálně 270 dní během posledních 2 roků
 • Pro OSVČ je další podmínka = minimálně 180 dní placení nemocenského pojištění během posledního roku (+ celkem 270 dní za poslední 2 roky)
 • V době nástupu na PPM musí být účast na nemocenském pojištění (zaměstnání nebo podnikání)
 • Případně může být nárok na PPM, pokud v době nástupu na mateřskou trvá ochranná doba (až 180 dní od skončení zaměstnání nebo podnikání).

Nárok na mateřskou po skončení zaměstnání

Během těhotenství (nebo následně i během mateřské a rodičovské dovolené), nemůže žena dostat běžnou výpověď. Zaměstnání ale může i u těhotné ženy skončit – například z důvodu pracovního poměru na dobu určitou.

Na mateřskou (PPM) je nárok i po skončení zaměstnání. Pokud jsou splněny všechny základní podmínky, a pokud je nástup na mateřskou v ochranné době:

 • ochranná doba je až 180 dní – pokud je při ukončení zaměstnání žena již těhotná
 • pokud žena není těhotná při ukončení pracovního poměru, pak je ochranná doba jenom 7 dní (platí i pro nárok na nemocenskou nebo pro muže, který by si vyřizoval PPM, po skončení zaměstnání)

Nárok na mateřskou při práci na dohodu DPP nebo DPČ

Na mateřskou (PPM), mohou mít nárok i maminky, které před porodem pracují jenom na dohodu (DPP nebo DPČ).

Aby byl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tak jim u dohody musí vznikat účast na nemocenském pojištění:

 • dohoda o provedení práce (DPP) – pojištění se platí jen v měsíci, kdy je příjem nad 10 000 Kč (hrubého měsíčně)
 • dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – pojištění se platí, pokud je příjem od 4 000 Kč (hrubého měsíčně)

Nárok na mateřskou během studia nebo po skončení SŠ, VŠ či VOŠ

Na mateřskou (PPM), mohou mít někdy nárok i studentky. Během studia na SŠ, VŠ či VOŠ, ale může být nárok na PPM, jen pokud by studentka současně pracovala v nějakém zaměstnání (kde by jí vznikala účast na nemocenském pojištění).

Po ukončení školy (SŠ, VŠ či VOŠ), může být nárok na mateřskou, pokud žena nastoupí do nějakého zaměstnání (nebo začne podnikat jako OSVČ).

Pro nárok mateřskou (do minimální doby 270 dní), se může započítat i doba studia (pokud byla škola úspěšně dokončena; při přerušení/nedostudování to neplatí).

Nárok na mateřskou u nezaměstnané na Úřadu práce

Pokud je nastávající maminka před porodem nezaměstnaná (například vedená na Úřadu práce), pak může mít nárok na mateřskou, jen pokud by k nástupu na PPM došlo během ochranné doby (do 180 dní od ukončení zaměstnání).

Jinak u nezaměstnané ženy není nárok na mateřskou. Byl by nárok jenom na rodičovský příspěvek – ihned po porodu (v roce 2024 to může být celkem 350 000 Kč, resp. až 13 000 Kč měsíčně).

Rizikové těhotenství před nástupem na mateřskou – výpočet PPM

Řada nastávajících maminek, je před porodem na neschopence – na rizikovém těhotenství. Během „rizikovky“ platí standardní podmínky pro nárok na nemocenskou (včetně omezení vycházek, apod.).

Pro výpočet následné PPM, ale předchozí neschopenka nehraje žádnou roli. Pracovní neschopnost před nástupem na mateřskou, spadá pod vyloučené doby. Ve výpočtu PPM se to nijak negativně neprojeví.

Výpočet mateřské na druhé dítě

Některé maminky mohou očekávat narození už druhého dítěte. Pokud přecházejí z rodičovské hned na druhou mateřskou – resp. pokud jsou stále zaměstnané (pracovní poměr na dobu neurčitou) a pokud se jim druhé dítě narodí do 4 roků toho prvního, pak se výpočet PPM u druhého dítěte bude provádět ze stejného vyměřovacího základu, jako u prvního dítěte.

Nárok na dovolenou po skončení mateřské (před nástupem na rodičovskou)

I doba, kdy je maminka doma na mateřské dovolené, se započítá pro nárok na řádnou dovolenou v zaměstnání.

Dovolenou, je možné čerpat ihned po skončení mateřské dovolené (před nástupem na rodičovskou dovolenou). Nebo se převede, a bude ji možné vyčerpat po skončení rodičovské (nebo bude nevyčerpaná dovolená proplacená při ukončení pracovního poměru).

Pro nárok na dovolenou, se započítá celá mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) a k tomu případně i 20 týdnů z rodičovské dovolené (nebo z předchozí neschopenky kvůli rizikovému těhotenství).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář