Kalkulačka: Peněžitá pomoc v mateřství pro muže (otce dítěte) 2024

Na mateřské může být i tatínek (otec dítěte). Na peněžitou pomoc v mateřství má nárok maximálně 22 týdnů. Žádat o mateřskou může až od začátku 7 týdne po porodu (po šestinedělí).
Na mateřské může být i tatínek (otec dítěte). Na peněžitou pomoc v mateřství má nárok maximálně 22 týdnů. Žádat o mateřskou může až od začátku 7 týdne po porodu (po šestinedělí).

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) není určena jen pro ženy. Na mateřské může být i tatínek (otec dítěte). Muž má možnost po porodu nastoupit na mateřskou dovolenou. Peněžitou pomoc v mateřství dostává 22 týdnů.

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik byste mohli dostat během mateřské dovolené. Pro muže je výpočet stejný, jako pro ženy. Hlavní rozdíl je v délce mateřské.

  • Žena dostává mateřskou 28 týdnů (nebo 37 týdnů při dvou dětech)
  • Muž dostává peněžitou pomoc v mateřství jenom 22 týdnů
  • Žena může mít mateřskou už před porodem (od 6 – 8 týdne před porodem)
  • Muž může mít mateřskou až po porodu, od 7 týdne po narození dítěte (po skončení šestinedělí)

Výpočet: Kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) pro otce v roce 2024

Kalkulačka mateřská pro otce 2024
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč

Další kalkulačky:

Mateřská vs. otcovská dovolená

Otec dítěte má při narození dítěte nárok na placené volno.  A to 14 kalendářních dní, které může čerpat během prvních 6 týdnů po narození dítěte. Je to otcovská, což je něco jiného než mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). V roce 2022, se otcovská dovolená prodloužila z původních 7 dní (1 týden) na 14 dní (2 týdny).

Během otcovské dostává 70% z platu (resp. z redukovaného vyměřovacího základu).

» Více informací a kalkulačka pro výpočet otcovské dovolené

Kromě toho ale má otec dítěte možnost být na mateřské a čerpat peněžitou pomoc v mateřství.

Pokud žena nemůže (nebo nechce) být na mateřské, pak si o ni může požádat tatínek. Někdy to může být pro rodinu výhodnější. Jindy to může být jediná možnost, jak získat mateřskou (třeba pokud je žena nezaměstnaná nebo to je/byla studentka)

Kdy má otec dítěte nárok na mateřskou

Zatímco matka dítěte si o mateřskou žádá již v době před porodem (6 – 8 týdnů před porodem), otec dítěte si peněžitou pomoc v mateřství může požádat až po narození dítěte. Až od 7 týdne po porodu.

I z toho důvodu má muž nárok jen na 22 týdnů placené mateřské dovolené. Žena má při jednom dítěti 28 týdnů, při dvou a více dětech má 37 týdnů.

Podmínky pro nárok na mateřskou jsou pro otce stejné jako pro ženy:

  • Minimální doba účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dní za poslední 2 roky
  • V době vzniku nároku být zaměstnaný (nemocenské pojištění platí zaměstnavatel), nebo podnikat jako OSVČ a platit si dobrovolné nemocenské pojištění
  • Pro OSVČ je doplňující podmínka, že nemocenské pojištění musí být placeno nejméně 180 dní v posledním roce

Vše, co platí pro mateřskou u ženy, se vztahuje i na muže. Jediný rozdíl je v délce podpůrčí doby, a v tom, že je kratší ochranná doba.

Kolik je mateřská pro otce v roce 2024?

Podobně, jako u ženy, by se i u otce dítěte počítala mateřská z jeho příjmu v zaměstnání (hrubá mzda, zpravidla z posledních 12 měsíců). Nebo z jeho příjmu z podnikání (vyměřovací základ je jedna polovina z čistého zisku)

Muž má stejně jako žena nárok na 70% z redukovaného vyměřovacího základu. Výpočet peněžité pomoci v mateřství se pro otce nijak neliší od výpočtu pro ženu.

» Příklad výpočtu peněžité pomoci v mateřství v roce 2024

Může otec během mateřské pracovat nebo podnikat?

Bohužel nemůže. Nefunguje to tak, že by si muž vyřídil peněžitou pomoc v mateřství, a normálně dál chodil do zaměstnání nebo dál podnikal jako OSVČ, a doma s dítětem by byla žena.

Pokud žádá muž o peněžitou pomoc v mateřství, tak během doby, kdy ji dostává, nemůže osobně vykonávat zaměstnání/podnikání, na jehož základě mu vznikl nárok na mateřskou.

Pro zaměstnance je možnost během čerpání peněžité pomoci v mateřství pracovat jinou formou. Třeba uzavřít dohodu o provedení práce (DPP). Ta může být uzavřena i u stejného zaměstnavatele, ale nemělo by se jednat o stejnou práci/pracovní pozici. Nebo může pracovat pro jiného zaměstnavatele.

Podobné je to i u OSVČ. Během čerpání peněžité pomoci v mateřství nesmí OSVČ osobně vykonávat podnikání. Pokud má OSVČ zaměstnance nebo spolupracující osobu, pak není nutné na dobu mateřské přerušovat podnikání.

Nárok na mateřskou po skončení zaměstnání

Někdy se může stát, že otec dítěte přijde o zaměstnání a nemůže najít novou práci. A pro rodinu by tak bylo výhodné, aby muž doma s dítětem a čerpal mateřskou, zatímco by žena pracovala a dostávala plat v zaměstnání.

Pokud je nezaměstnaná žena, pak má nárok na mateřskou, pokud je to do 180 dní od skončení zaměstnání. Žena tedy může být nějakou dobu nezaměstnaná a pořád bude mít nárok na mateřskou.

» Více informací k mateřské po skončení zaměstnání

Pro muže je to složitější. Pro muže je ochranná doba jenom 7 dní (podobně to platí třeba pro nemocenské dávky během pracovní neschopnosti, i na ně je nárok jenom 7 dní od ukončení pracovního poměru).

Pokud muž ukončí zaměstnání, nebo podnikání, tak by si o mateřskou musel požádat do 7 dní.

Když je muž již delší dobu nezaměstnaný, pak na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) nárok nemá.

Jak může muž požádat o peněžitou moc v mateřství?

Pro ženu připravuje žádost o peněžitou pomoc v mateřství její gynekolog.

Muž ale vyplňuje trochu jiný formulář. Jedná se o „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“. Formulář s touto žádostí je možné najít zde (PDF soubor). Nebo je možné formulář vyplnit i elektronicky na webu České správy sociálního zabezpečení.

Součástí tohoto formuláře je i dohoda o převzetí dítěte do péče. Muž, na dobu čerpání peněžité pomoci v mateřství, musí převzít dítě do své péče. Díky tomu mu vzniká nárok na mateřskou.

Dále je nutné si nechat od zaměstnavatele potvrdit výši příjmu. A po té se obrátit na pobočku ČSSZ v místě bydliště. Nebo je možné žádost podat i elektronicky, třeba prostřednictvím datové schránky.

Rodičovská dovolená pro otce

Podobně, jako má otec dítěte nárok na mateřskou, může následně čerpat i rodičovskou dovolenou. Stejně jako žena, může v zaměstnání nahlásit rodičovskou dovolenou a být pak doma s dítětem až do jeho 3 roků.

» Více informací o rodičovském příspěvku

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář