Ovulační kalkulačka – výpočet plodných dní

K ovulaci (uvolnění vajíčka), dochází přibližně v polovině cyklu. Během ovulace, je pravděpodobnost početí nejvyšší. Plodné dny ženy, jsou cca 6 dní (až 5 dní před začátkem ovulace + následně cca 24 hodin po ovulaci). Mimo tuto dobu, je pravděpodobnost početí jen velmi nízká (blíže se k 0%).
K ovulaci (uvolnění vajíčka), dochází přibližně v polovině cyklu. Během ovulace, je pravděpodobnost početí nejvyšší. Plodné dny ženy, jsou cca 6 dní (až 5 dní před začátkem ovulace + následně cca 24 hodin po ovulaci). Mimo tuto dobu, je pravděpodobnost početí jen velmi nízká (blíže se k 0%).

Během ovulace, dochází k uvolnění vajíčka, a může tedy dojít k početí. Samotná ovulace, respektive časový interval, během kterého se může spojit spermie a vajíčko, je kratší než 24 hodin. Během ovulace, je pravděpodobnost početí nejvyšší.

Spermie, ale mohou v těle ženy přežít i 3 až 5 dní. Plodné dny – doba, během které může dojít ke styku, který povede k početí, je tak delší. Obvykle se udává interval cca 5 až 6 dní (jsou ale známy i případy, kdy k početí došlo i s delším časovým odstupem od posledního styku).

Kdy dochází k ovulaci?

K ovulaci (uvolnění vajíčka) dochází cca 14 dní, před koncem cyklu. U žen, které mají pravidelný cyklus s délkou 28 dní (což ale není žádné pravidlo, mnoho žen má kratší nebo delší cyklus), dochází k ovulaci přesně uprostřed menstruačního cyklu. Tedy 14 den, od začátku poslední menstruace.

U žen, které mají jinou délku cyklu (obvykle se jedná o interval 21 až 35 dní), je datum ovulace posunuto. K ovulaci může docházet přibližně 12 až 16 dní před koncem cyklu (před začátkem další menstruace).

Jak vypočítat termín ovulace?

Pro výpočet předpokládaného termínu ovulace, je možné použít následující ovulační kalkulačku. Ta ale může nabídnout pouze velmi přibližný odhad, kdy by mohlo dojít k ovulaci, a na kdy tedy vychází plodné dny u ženy.

Přesnější metodou, jak zjistit termín ovulace (a s tím související plodné dny), nabízí jiné metody. Mezi spolehlivější metody pro určení ovulace, patří například měření bazální teploty (po ovulaci stoupá tělesná teplota).

Nebo je možné použít i testy pro zjištění ovulace ze slin (měří se hladina estrogenu) nebo testy pro zjištění ovulace z moči (měří se hladina luteinizačního hormonu).

Kalkulačka – výpočet plodného období (ovulační kalkulačka)

Pro orientační výpočet, kdy můžete mít plodné dny, zadejte datum začátku posledního cyklu (první den, kdy vám začala poslední menstruace). Pro výpočet ovulace, je dále podstatný údaj, kolik dní obvykle trvá váš cyklus.

Výpočet v této kalkulačce je ale pouze orientační. Rozhodně se nedá použít jako spolehlivá antikoncepční pomůcka.

Ovulační kalkulačka - výpočet plodné dny

Datum začátku menstruace

Obvyklá délka cyklu (dny)

Menstruační cyklus a výpočet ovulace

Menstruační cyklus ženy, má 3 fáze:

  • Folikulární fáze = začíná prvním dnem menstruace, během folikulární fáze, probíhají hormonální změny, které připravují tělo na uvolnění vajíčka, tato fáze trvá 13 – 18 dní
  • Ovulace = nastává přibližně v polovině cyklu (resp. 12 až 16 dní před koncem cyklu), během ovulace se z vaječníku uvolňuje vajíčko, které je připraveno na spojení se spermií, během ovulace je nejvyšší pravděpodobnost úspěšného početí
  • Luteální fáze = začíná ovulací a končí prvním dnem další menstruace, během luteální fáze postupně klesá hladina estrogenu, a zvyšuje se hladina progesteronu, zvyšuje se bazální teplota o minimálně 0,2 stupně

Plodné dny, souvisí s termínem ovulace. Spermie je v těle ženy schopná přežít až 5 dní. Jako plodné dny, se tedy označuje několik dní před samotným začátkem ovulace, následně i ovulace, a cca 12 – 24 hodin po termínu ovulace.

Plodné dny, tedy trvají cca 6 dní. Během těchto dní je úspěšnost početí cca 30 – 50%. Mimo plodné dny, se pravděpodobnost početí blíží nule (jsou ale známy výjimky, takže 100% se nedá spolehnout na to, že mimo plodné dny nemůže dojít k početí).

Výpočet plodných dní jako antikoncepční metoda?

Výpočet plodných dní prostřednictvím ovulační kalkulačky (viz výše nebo i nějaké jiné), není příliš spolehlivá antikoncepční metoda.

Kalkulačky pro výpočet plodných dní, pracují pouze se základní matematickou pravděpodobností, která vychází z průměrných údajů, a jsou tak poměrně velmi nepřesné.

Ani jiné, přesnější metody pro určení ovulace (a tím i plodných dní), jako je měření bazální teploty, nebo ovulační testy z moči nebo slin, ale nejsou zcela spolehlivou antikoncepční metodou.

I v případě přesnějšího určení termínu ovulace, se nedá příliš spolehnout na to, jak dlouho může spermie přežít v těle ženy. Samotné určení ovulace, tedy jako spolehlivá antikoncepce nefunguje.

Jak antikoncepce ovlivňuje ovulaci?

Pokud žena bere hormonální antikoncepci (především ty druhy, které obsahují jak estrogen, tak progesteron), tak u ní následně nedochází k ovulaci. Hormonální antikoncepce ovulaci úplně zastaví, a díky tomu je tomu nemůže dojít k početí.

Jaké jsou příznaky ovulace?

U některých žen, se může ovulace projevit i tzv. „ovulačními bolestmi“, které se objevují přibližně uprostřed cyklu. Tyto subjektivní bolesti, se ale objevují jenom u některých žen, a mají různou míru intenzity.

Kromě toho se v souvislosti s ovulací mění i teplota (bazální teplota). V první polovině cyklu, by měla bazální teplota odpovídat cca 36,5 stupně.

Po ovulaci, se teplota zvýší minimálně o 0,2 stupně. Měření bazální teploty, vám ale dá spíše informaci o tom, že k ovulaci již došlo.

Výpočet termínu porodu podle ovulace

Podle ovulace, při které došlo k početí, se dá následně vypočítat i orientační termín porodu. Nebo i podle termínu, kdy začala poslední menstruace (před ovulací, při které došlo k početí). Viz kalkulačka pro výpočet termínu porodu.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář