Kalkulačka: Kdo má nárok na porodné v roce 2024

Na porodné je nárok jen u prvního a druhého dítěte. Na třetí a další dítě, už nárok na porodné není. Limitem pro tuto sociální dávku, je čistý měsíční příjem do maximálně 2,7 násobku životního minima (průměrný příjem za poslední 3 měsíce před porodem). V roce 2024, platí stejné podmínky pro nárok na porodné, jako v předchozím roce.
Na porodné je nárok jen u prvního a druhého dítěte. Na třetí a další dítě, už nárok na porodné není. Limitem pro tuto sociální dávku, je čistý měsíční příjem do maximálně 2,7 násobku životního minima (průměrný příjem za poslední 3 měsíce před porodem). V roce 2024, platí stejné podmínky pro nárok na porodné, jako v předchozím roce.

Porodné je sociální dávka, na kterou můžete mít nárok, při narození prvního nebo druhého dítěte. Pokud se vám ale narodí už třetí, nebo i další dítě, tak už na porodné nárok není.

Na porodné dosáhnou především rodiny (nebo samoživitelky), které mají nízký (nižší) průměrný (čistý) měsíční příjem. Limitem pro nárok na porodné je 2,7 násobek životního minima.

Životní minimum v roce 2024 – kdo má nárok na porodné

Podmínkou pro nárok na porodné (na první nebo druhé dítě), je maximální výše průměrného čistého měsíčního příjmu, do 2,7 násobku životního minima. V roce 2024, platí tyto údaje:

Nárok na porodné – výše příjmu Životní minimum 2024 Výše příjmu 2024
Samoživitelka – první dítě 6 950 Kč 18 765 Kč
Samoživitelka – druhé dítě (*) 9 430 Kč 25 461 Kč
Rodina – první dítě 10 990 Kč 29 673 Kč
Rodina – druhé dítě (*) 13 470 Kč 36 369 Kč

(*) V příkladu v tabulce předpokládáme, že při narození druhého dítěte, má to první do 6 roků, pokud by bylo starší, pak by příklad vycházel jinak

Kalkulačka: Výpočet kdo má nárok na porodné v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, zda budete mít v roce 2024 nárok na porodné. Pro výpočet v této kalkulačce, zadávejte průměrnou výši čistého měsíčního příjmu (za všechny členy rodiny), za poslední 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí), před narozením dítěte (viz informace v doprovodném textu).

Kalkulačka porodné 2024
Žadatelé (1 - 2 osoby)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Kolikáté je to vaše dítě?

Věk prvního dítěte

Počet očekávaných/narozených dětí?

Kdo má nárok na porodné v roce 2024?

Na porodné má nárok žena, která porodí své první nebo druhé dítě. Nebo ten kdo převezme dítě (do 1 roku) do péče, nahrazující péči rodičů (například adopce novorozence).

Pro nárok na porodné, tedy nehraje roli celkový počet dětí v rodině. Pokud například bude žít žena s partnerem, který už má dvě děti z předchozího manželství, a porodí své první dítě (fakticky ale již třetí dítě v rodině), na porodné bude mít nárok.

Nárok na porodné, je jen u rodin (nebo samoživitelek), jejichž průměrný měsíční příjem nepřevyšuje 2,7 násobek životního minima.

Kolik je porodné v roce 2024?

Výše sociální dávky „porodné“, se již několik let nezměnila. Stejná částka bude platit i pro rok 2024:

  • Porodné na první dítě je 13 000 Kč
  • Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč
  • Porodné na dvojčata je 23 000 Kč (*)

(*) Porodné na dvojčata 23 000 Kč platí, pokud se jedná o první a druhé dítě ženy. Pokud by před narozením dvojčat, měla žena už jiné dítě, tak by byl u dvojčat, nárok na porodné jen 10 000 Kč (jen na jedno z narozených dvojčat – druhé porozené dítě ženy).

Nárok na porodné pro samoživitelku v roce 2024

Žena, samoživitelka (otec dítěte je neznámý, není uveden v rodném listu apod.), bude mít na porodné nárok, pokud její průměrný měsíční příjem, v posledním kalendářním čtvrtletí před narozením dítěte, nepřevýší:

  • Porodné pro samoživitelku na první dítě – příjem maximálně do 18 765 Kč měsíčně (platí od 1. 1. 2024)
  • Porodné pro samoživitelku na druhé dítě – příjem maximálně do 25 461 Kč měsíčně (*) (platí od 1. 1. 2024)

(*) Platí pro situaci, kdy má první dítě věk do 6 roků. Pokud by bylo první dítě starší než 6 roků, pak by se na něj započítalo vyšší životní minimum, a nárok na porodné by byl i při vyšším měsíčním příjmu – viz výpočet v kalkulačce.

Nárok na porodné pro rodinu 2024

Rodina, může mít nárok na porodné, pokud průměrný (společný) čistý měsíční příjem rodiny (otec + matka dítěte), v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte), nepřevýší:

  • Porodné pro rodinu na první dítě – příjem maximálně do 29 673 Kč měsíčně (platí od 1. 1. 2024)
  • Porodné pro rodinu na druhé dítě – příjem maximálně do 36 369 Kč měsíčně (*) (platí od 1. 1. 2024)

(*) Platí pro situace, kdy má první dítě věk do 6 roků. Pokud by bylo první dítě starší než 6 roků, pak by se na něj započítalo vyšší životní minimum, a nárok na porodné by byl i při vyšším měsíčním příjmu – viz výpočet v kalkulačce.

Z jakého příjmu se vypočítá nárok na porodné?

Nárok na porodné (limit 2,7 násobek životního minima), se vypočítává z čistých příjmů (matky i případně otce dítěte).

Rozhodným obdobím pro výpočet nároku na porodné je předchozí kalendářní čtvrtletí, před narozením dítěte:

  • V lednu 2024 by se nárok vypočítal na základě příjmu říjen – prosinec 2023
  • V dubnu 2024 by se nárok vypočítal na základě příjmu za leden – březen 2024

Mezi příjmy, které ovlivňují nárok na porodné, patří především: čistá výplata (mzda) ze zaměstnání (jak z HPP, tak i DPP nebo DPČ), podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), rodičovská (rodičovský příspěvek), důchodové dávky (např. invalidní důchod) nebo i příjmy z podnikání.

Nárok na porodné u podnikatelky (OSVČ) v roce 2024

Na porodné mohou mít nárok jak zaměstnané ženy (nebo i nezaměstnané, studentky apod.), tak i podnikatelky (OSVČ).

Pro OSVČ je to ale s nárokem na porodné trochu složitější – jako příjem se posuzuje skutečný příjem z podnikání (na základě posledního daňového přiznání). Započítá se 1/12 celkového příjmu v daňovém přiznání (po odečtení nákladů a sociálního/zdravotního pojištění), jako průměrný měsíční příjem.

Současně ale platí, že jako příjem u OSVČ, se započítá skutečný příjem na základě daňového přiznání, nebo nejméně jedna polovina z průměrné mzdy v ČR.

Takže i u podnikatelky (OSVČ), která má z podnikání jen nízký příjem, by se jako měsíční příjem započítalo minimálně cca 20 100 Kč měsíčně (týká se hlavně těch, kdo začali podnikat a zatím nepodávali DP, jinak se vychází z doložených příjmů). U OSVČ vedlejších by to bylo minimálně 10 000 Kč (tyto údaje platí do 30. 6. 2024, pak se to pro druhou polovinu roku 2024 bude měnit).

Do kdy vyřídit žádost o porodné – je nárok i zpětně?

O porodné je možné na Úřadu práce požádat i zpětně. Nárok na tuto sociální dávku, je až do 1 roku od narození dítěte. Není tedy nutné na Úřad práce spěchat hned po porodu.

O porodné má také smysl žádat, až po narození dítěte. Pro vyřízení žádosti je totiž potřeba rodný list, který vám vystaví na matrice, až po porodu.

Žádost o porodné v roce 2024

O porodné je možné požádat na Úřadu práce osobně, písmě nebo i jen elektronicky. Příslušné formuláře (žádost o porodné, potvrzení o příjmech a další formuláře), je možné najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Žádost o porodné podává matka dítěte (nebo ten kdo převzal dítě do péče). Úřad práce má následně 30 dní na vyřízení žádosti. Tj. její schválení nebo zamítnutí. O výsledku vyřízení žádosti, by vás měl UP informovat písemně.

Pokud je žádost o porodné schválena kladně, pak je porodné vyplaceno (na účet v bance nebo složenkou na poštu, podle toho co zvolíte v žádosti), zpravidla do 30 dnů.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář