Kalkulačka PPM – Kolik je mateřská v roce 2023?

Základní podmínky pro mateřskou dovolenou a nárok na PPM se v roce 2023 nemění. Od 1. 1. 2023 se zvyšují redukční hranice pro výpočet mateřské (zvyšuje se i maximální mateřská). Během roku 2023, by se mělo jednat i o zvýšení rodičovské.
Základní podmínky pro mateřskou dovolenou a nárok na PPM se v roce 2023 nemění. Od 1. 1. 2023 se zvyšují redukční hranice pro výpočet mateřské (zvyšuje se i maximální mateřská). Během roku 2023, by se mělo jednat i o zvýšení rodičovské.

V roce 2023, se základní podmínky u mateřské dovolené (pro nárok na PPM), nijak významně nemění. Od 1. 1. 2023, se pouze zvýší redukční hranice, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství.

Pro některé maminky, to může znamenat mírné zvýšení PPM, vyplácené během mateřské dovolené. Současně s tím se zvyšuje i maximální mateřská (maximální možná výše PPM).

Od začátku roku 2023, se také zvyšuje životní a existenční minimum. Více maminek, tak může mít nárok na porodné (na první nebo druhé dítě). Více rodin bude mít nárok na přídavky na dítě.

Rodičovská (rodičovský příspěvek) se od začátku roku 2023, valorizovat nebude. MPSV ale zvažuje možné zvýšení rodičovské již během roku 2023 (nejpozději prý od 1. 1. 2024).

Kalkulačka mateřská – výpočet PPM 2024

Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet mateřské (PPM, peněžité pomoci v mateřství).

Některé maminky, mohou mít v roce 2024 nárok na vyšší mateřskou (zvýšení může být i 1000 Kč měsíčně).

Od 1. ledna 2024, by se měla zvýšit i rodičovská (rodičovský příspěvek se bude zvyšovat na 350 000 Kč, pouze ale u dětí narozených od 1. 1. 2024).

Kalkulačka mateřské: Výpočet výše PPM v roce 2023

Pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) u zaměstnanců, je rozhodují vyměřovací základ (hrubá mzda) za posledních 12 měsíců, před nástupem na mateřskou (podrobněji o výpočtu zde).

Pro orientační výpočet, kolik by mohla být vaše mateřská (PPM), v roce 2023 (od 1. 1. 2023), můžete do naší kalkulačky zadat svoji hrubou mzdu.

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), je nárok po dobu 28 týdnů (jedno narozené dítě) nebo 37 týdnů (když se narodí dvojčata, či více dětí).

Kalkulačka mateřská 2023
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jak se mění mateřská dovolená a PPM v roce 2023?

V roce 2023, neproběhnou u mateřské dovolené (a souvisejícím nároku na peněžitou pomoc v mateřství), žádné významné změny.

Podobně, jako každý rok, dochází od 1. 1. 2023, ke zvýšení (valorizaci) redukčních hranic, které se používají pro výpočet nemocenských dávek (pod které spadá i PPM).

Zvýšení redukčních hranic, povede k reálnému zvýšení vyplácené mateřské u některých maminek. Není to ale žádná velká změna.

Základní podmínky pro nárok na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství, se v roce 2023 nemění. A žádné změny se  (zatím) neplánují ani během roku 2023.

Zvýšení rodičovské o 50 000 Kč od 1. ledna 2024

Na konci června 2023, vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč (na 300 000 Kč, resp. na 525 000 Kč u dvojčat). Zvýšení bude platit od 1. ledna 2024.

Rodičovský příspěvek se současně zkrátí jen na 3 roky (nyní je maximální doba až do 4 roků).

Změny (zvýšení rodičovské a zkrácení) se budou týkat jen dětí, narozených od 1. 1. 2024.

Více informací o zvýšení rodičovské v roce 2024, najdete zde

Kdo má nárok na mateřskou a jaké jsou podmínky v roce 2023?

Mateřská dovolená a s tím spojený nárok na peněžitou pomoc v mateřství, se týká především žen, které jsou před porodem zaměstnané.

Na PPM mohou mít nárok i podnikatelky (OSVČ), pro ně ale platí mírně odlišné podmínky (viz zde).

Na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), mají nárok těhotné ženy již v době 6 -8 týdnů před porodem (kalkulačka pro výpočet termínu začátku mateřské jde zde).

Celková délka mateřské je pak 28 nebo 37 týdnů (pro muže, nebo při převzetí dítěte do péče jinou osobou, je to 22 týdnů).

Pro nárok na mateřskou (PPM) musí být splněno několik základních podmínek:

 • Být zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě (až 180 dní od skončení zaměstnání, pro muže je ochranná doba jen 7 dní)
 • Minimální doba v zaměstnání (účast na nemocenském pojištění), alespoň 270 kalendářních dní za poslední 2 roky (zohledňuje se i případná doba na neschopence během rizikového těhotenství)
 • Nárok mají i OSVČ (musí si platit dobrovolné nemocenské pojištění (od 1. 1. 2023 je to minimálně 168 Kč), po dobu alespoň 270 dní za poslední dva roky a alespoň 180 dní za poslední rok)
 • Nárok mohou mít i ti, kdo pracují na DPČ (při práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) se v roce 2023 zvyšuje limit pro účast na nemocenském pojištění na 4 000 Kč (do konce roku 2022 to bylo 3 500 Kč))

Redukční hranice pro výpočet PPM od 1. 1. 2023

 • 1 redukční hranice (započítá se 100%) je v roce 2023 = 1 345 Kč (v roce 2022 bylo 1298 Kč)
 • 2 redukční hranice (započítá se 60%) je v roce 2023 = 2 017 Kč (v roce 2022 bylo 1946 Kč)
 • 3 redukční hranice (započítá se 30%) je v roce 2023 = 4 033 Kč (v roce 2022 bylo 3892 Kč)

Zvýšení maximální mateřské v roce 2023?

Od 1. 1. 2023, se zvyšují redukční hranice, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Reálně to znamená, že celková výše PPM, může být v roce 2023 o něco málo vyšší. Zvyšuje se i maximální mateřská, na kterou může být případně nárok

Maximální mateřská v roce 2023

 • Maximální mateřská za 1 den v roce 2023 se zvýší na 1 648 Kč
 • Maximální mateřská za měsíc (30 dní) bude 49 440 Kč
 • Maximální částka na jedno dítě bude 323 008 Kč
 • Maximální částka na dvojčata bude 426 832 Kč

Příklad výpočtu mateřské v roce 2023

Pokud bychom měli těhotnou ženu, s hrubou mzdu 45 000 Kč (a z ní vyplývající denní vyměřovací základ ve výši 1 479,45 Kč), tak by se následně (po aplikaci redukčních hranic), vypočítal redukovaný denní vyměřovací základ, ve výši 1 426 Kč.

Výsledná „mateřská“ (PPM) je 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Výpočet PPM od 1. 1. 2023

V roce 2023, by při hrubé mzdě 45 000 Kč, vycházela PPM takto:

 • Hrubá mzda 45 000 Kč
 • PPM v roce 2023 za jeden kalendářní den = 999 Kč (zvýšení o 14 Kč, oproti roku 2022)
 • PPM v roce 2023 za 30 kalendářních dní = 29 970 Kč (zvýšení o 420 Kč, oproti roku 2022)
 • PPM v roce 2023 za 28 týdnů (jedno dítě) = 195 804 Kč (zvýšení o 2 744 Kč, oproti roku 2022)
 • PPM v roce 2023 za 37 týdnů (dvojčata) = 258 741 Kč (zvýšení o 3 626 Kč, oproti roku 2022)

Nárok na mateřskou pro nezaměstnané (po skončení zaměstnání)

Na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), mohou mít nárok i nezaměstnané ženy. Pouze ale za předpokladu, že jim nástup na mateřskou, spadá ještě do ochranné doby (až 180 dní) od skončení posledního zaměstnání. A že jsou splněny i všechny další podmínky.

Po skončení pracovního poměru, je těhotná žena v ochranné době (těhotná žena nemůže dostat „běžnou“ výpověď, pracovní poměr ale může skončit dohodou, nebo to může být zaměstnávání na dobu určitou).

Ochranná doba, je až 180 dní, po skončení zaměstnání, ve kterém byla žena již těhotná (pro muže je to jenom 7 dní, od ukončení pracovního poměru). Pokud ale toto poslední zaměstnání (kde začalo těhotenství), trvalo jen kratší dobu, pak je i ochranná doba kratší.

Pokud je žena dlouhodobě nezaměstnaná (např. v době začátku těhotenství je vedená v evidenci Úřadu práce), pak jí obvykle nevzniká nárok na mateřskou (PPM). Má až následně po porodu, nárok na rodičovský příspěvek.

Nárok na mateřskou pro studentky (po ukončení studia SŠ, VŠ nebo VOŠ)

Studentky, které ukončí studium na SŠ, VŠ nebo VOŠ, mohou mít za určitých podmínek nárok na mateřskou.

Pouze ale za předpokladu, že po skončení studia nastoupí do nějakého zaměstnání (kde jim vznikne účast na nemocenském pojištění). A že v době nástupu na mateřskou, budou zaměstnané, nebo v ochranné lhůtě.

Během studia, nebo ihned po ukončení školy, obvykle není nárok na PPM (pokud tedy studentka současně během školy nepracuje).

Nárok na mateřskou při práci v zahraničí

Pokud nějaká žena pracuje v zahraničí, pak obvykle nemá nárok na mateřskou v ČR. Může jí ale vznikat nárok na obdobný typ dávky v příslušné zemi. Při zaměstnání v zahraničí, nevzniká účast na nemocenském pojištění v ČR a nárok na PPM zde tedy není (u rodičovské to může být jinak).

Nárok na mateřskou pro muže (otec dítěte, manžel)

Na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), může mít nárok i muž. Pro tatínky je nárok na otcovskou dovolenou (14 dní v době prvních 6 týdnů po porodu).

Následně může muž od 7 týdne po porodu, čerpat i mateřskou (22 týdnů). Musí být ale doma s dítětem a starat se o něj.

Předpokladem je čerpání rodičovské dovolené v zaměstnání a uzavření písemné dohody o převzetí dítěte do péče (od 7 týdne po porodu).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář