Ošetřovné 2024: Výpočet OČR a podmínky – nemocné dítě nebo jiný člen rodiny

Na ošetřovné může být nárok u zdravých nebo nemocných dětí do 10 roků, nebo u nemocných dětí od 10 roků, případně i u dalších členů rodiny. V roce 2024, je OČR 60% z hrubé mzdy, maximálně 9 (nebo 16) kalendářních dní. Může být nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).
Na ošetřovné může být nárok u zdravých nebo nemocných dětí do 10 roků, nebo u nemocných dětí od 10 roků, případně i u dalších členů rodiny. V roce 2024, je OČR 60% z hrubé mzdy, maximálně 9 (nebo 16) kalendářních dní. Může být nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).

Když vám onemocní dítě, nebo třeba babička, o kterou se potřebujete postarat, tak můžete mít nárok na ošetřovné. U krátkodobého ošetřovného, je nárok až na 9 dní (u samoživitelů až 16 dní). U dlouhodobého OČR, to může být až 90 dní.

Ošetřovné funguje trochu podobně, jako nemocenská během neschopenky. Je nárok na 60% z hrubé mzdy (z redukovaného denního vyměřovacího základu). Jsou placeny všechny kalendářní dny (včetně víkendů nebo státních svátků).

Na OČR je nárok u nemocných (nebo i u zdravých) dětí do 10 roků, případně i u starších dětí (nad 10 roků), nebo i u dalších členů rodiny (pokud to jsou příbuzní v přímé linii, tak není podmínkou ani společná domácnost).

Kalkulačka OČR 2024: Výpočet, kolik je ošetřovné od 1. 1. 2024

Ošetřovné, se vypočítá podobně jako nemocenské dávky (na které je nárok během neschopenky od 15 dme). I pro OČR výpočet vychází z denního vyměřovacího základu (který se odvíjí od hrubé mzdy v zaměstnání). Během OČR je nárok na 60% z redukovaného vyměřovacího základu.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude ošetřovné v roce 2024. Pro výpočet OČR, se dá použít průměrná hrubá mzda v aktuálním zaměstnání.

Na ošetřovné je nárok maximálně 9 kalendářních dní (popř. 16 kalendářních dní u osamělých rodičů). U dlouhodobého ošetřovného to může být až 90 dní (výpočet je stejný, ale jsou jiné podmínky).

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování:*

Hrubá mzda

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny. Za běžných podmínek je ošetřovné 9 dní (nebo 16 dní pro samoživitele).
Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)

Výpočet kolik bude ošetřovné v roce 2024?

Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet všech dávek, placených z nemocenského pojištění (má to vliv jak na výpočet nemocenské během neschopenky, tak například i na výpočet peněžité pomoci v mateřství během mateřské dovolené).

Redukční hranice od 1. 1. 2024:

 • 1 redukční hranice 2024 = 1466 Kč (pro OČR nebo nemocenskou se započítá 90%, pro PPM se započítá 100%)
 • 2 redukční hranice 2024 = 2199 Kč (pro OČR, nemocenskou nebo PPM se započítá 60%)
 • 3 redukční hranice 2024 = 4397 Kč (pro OČR, nemocenskou nebo PPM se započítá 30%)

Denní vyměřovací základ (který je rozhodující pro výpočet OČR), se odvíjí od hrubé mzdy. Obvykle se jedná o posledních 12 měsíců. Ve zjednodušené podobě, se dá denní vyměřovací základ spočítat tak, že hrubou mzdu, dělíte počtem kalendářních dní.

Příklad výpočtu ošetřovného v roce 2024:

 • Hrubá mzda = 40 000 Kč
 • Denní vyměřovací základ = (12 * 40 000)/365 = 1315,07 Kč
 • Redukovaný denní vyměřovací základ = 1184 Kč (do 1466 Kč se započítá 90%)
 • Ošetřovné za 1 den = 711 Kč (60% z redukovaného denního vyměřovacího základu)
 • Ošetřovné za 9 dní = 6 399 Kč

Ošetřovné vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (resp. místní OSSZ, stejně jako i nemocenské dávky, nebo i mateřskou). Ošetřovné je čistý příjem (neplatí se sociální a zdravotní pojištění nebo daně). Ošetřovné je vypláceno v následujícím kalendářním měsíci (obecně platí lhůta do 30 dnů).

Kdo má nárok na paragraf na dítě v roce 2024?

Na „paragraf“ („ošetřovačka na dítě“), mohou mít nárok jenom zaměstnanci, kteří pracují v pracovním nebo služebním poměru. Nárok na OČR je i při práci na zkrácený úvazek.

Na krátkodobé ošetřovné, není ani v roce 2024 nárok při práci na dohodu (DPP nebo DPČ). Nárok nemají ani podnikatelé (OSVČ nebo živnostníci). Ti mohou mít nárok zatím jenom na dlouhodobé ošetřovné. Na krátkodobé ošetřovné budou mít nárok až od 1. 1. 2025 (viz dále).

Na ošetřovné je nárok, jenom během zaměstnání (pro OČR není žádná ochranná lhůta, jako pro nemocenskou nebo mateřskou, po skončení pracovního poměru už nárok není). Na OČR je ale nárok i ve zkušební době, nebo i ve výpovědní době.

Podmínky pro nárok na ošetřovné se mírně liší, podle toho, jestli se jedná o dítě do 10 roků, nebo o starší dítě (nebo o jiného člena rodiny/člena společné domácnosti).

Paragraf na dítě do 10 roků:

 • Nárok je u nemocných dětí
 • Nárok je i u zdravých dětí, pokud je zavřená škola nebo školka (epidemie, havárie, apod.).
 • U zdravých dětí není nárok na ošetřovné o prázdninách

Ošetřovné na starší dítě (nad 10 roků)

 • Nárok je pouze u nemocných dětí
 • Podmínkou pro nárok na OČR u starších dětí je, že jejich zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby (rozhoduje lékař, u „banálnějších nemocí“ nemusí vzniknout nárok na ošetřovné)

OČR na další členy rodiny

 • Na ošetřovné je nárok i u dalších členů rodiny
 • Platí obecně pro všechny příbuzné v přímé linii – babička, dědeček (nebo prababička, pradědeček), dítě, vnuk, vnučka, ….
 • Platí i při ošetřování rodiče manželka/manželky (nebo registrovaného partnera/partnerky)
 • Podmínkou nároku na ošetřovné není společná domácnost (nárok na ošetřovné má i babička na vnučku, která bydlí někde jinde, apod.)

OČR na další členy společné domácnosti

 • Na ošetřovné je nárok i u dalších osob (členů společné domácnosti), i když se nejedná o příbuzné
 • Podmínkou je ale společná domácnost (stejné bydliště)

Nárok na ošetřovné pro dohodáře (DPP a DPČ) bude až v roce 2025

Na ošetřovné (podle aktuálních podmínek), nemají nárok ani ti kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ. To by se ale mělo změnit. Ale až od začátku roku 2025.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelu zákona o nemocenském pojištění. Tato změna zákona, by mimo jiné měla přinést i nárok na OČR u dohody o provedení práce (DPP) nebo u dohody o pracovní činnosti (DPČ).

Podmínky pro nárok budou podobné, jako pro zaměstnance. U dohody by byl nárok na OČR, pouze v případě účasti na nemocenském pojištění (příjem od 4000 Kč u DPČ, nebo nad 10 000 Kč u DPP).

Ostatní podmínky, budou stejné jako u zaměstnanců – maximálně 9 (nebo 16 dní). Bude nárok na 60% z denního vyměřovacího základu. Změna zákona, by měla začít platit od 1. 1. 2025.

Už nyní (v roce 2024) ale mohou mít dohodáři nárok na dlouhodobé ošetřovné. To má jiné podmínky, než krátkodobé OČR. Nárok je až 90 dní. Jednou z podmínek je hospitalizace nemocné osoby v nemocnici (alespoň 3 dny), a předpoklad dlouhodobějšího ošetřování (alespoň 30 dní).

Nárok na ošetřovné u OSVČ v roce 2024

Ani podnikatelé (OSVČ), nemají podle aktuálních podmínek nárok na ošetřovné. Na tom se nic nezmění ani v roce 2024.

Změna bude až v roce 2025 (stejně jako u dohodářů). Od 1. 1. 2025, budou mít nárok na OČR i živnostníci (OSVČ). Podmínkou bude účast na nemocenském pojištění, alespoň 3 měsíce před začátkem OČR.

I pro OSVČ platí, že už nyní mohou mít nárok na dlouhodobé ošetřovné (musí si ale platit dobrovolné nemocenské pojištění a splnit i další podmínky, které se vážou k této dávce). A pochopitelně mohou mít nárok i na klasickou nemocenskou během neschopenky (ale až od 15 dne).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář