Epidemie černý kašel 2024 – jak poznat, příznaky, očkování, léčba

V polovině března 2024, bylo v ČR evidováno už 3084 případů černého kašle (nejvíce případů za posledních 60 roků). Černý kašel může způsobit i smrt – zvláště u kojenců nebo u starých lidí. K léčbě se používají antibiotika – kašel ale může trvat i několik týdnů. Očkování stojí cca 1000 Kč.
V polovině března 2024, bylo v ČR evidováno už 3084 případů černého kašle (nejvíce případů za posledních 60 roků). Černý kašel může způsobit i smrt – zvláště u kojenců nebo u starých lidí. K léčbě se používají antibiotika – kašel ale může trvat i několik týdnů. Očkování stojí cca 1000 Kč.

Za necelé první tři měsíce v roce 2024, zaznamenali lékaři v česku už přes 3 tisíce potvrzených případů černého kašle. Nemoc, která se dala považovat za něco, co známe jenom z historických knížek, se vrátila s plnou silou.

Před vynálezem antibiotik a očkování, umíralo každý rok na černý kašel i několik tisíc lidí ročně. Ještě během roků 1945 až 1959, zemřelo přes 2,5 tisíce lidí.

Od roku 1958 je ale zavedeno povinné očkování, a počty úmrtí se snížily na nulu (mezi roky 1984 – 2004 nezemřel na černý kašel nikdo, v jiných letech to byly jenom jednotky případů).

Evropská epidemie černého kašle 2024

Aktuální epidemie černého kašle, ale není jenom záležitost ČR. Situace je vážná v celé Evropě.

V Holandsku mají stovky nových případů týdně. V Srbsku na černý kašel zemřelo nejméně 5 malých dětí.

V Anglii nebo Slovensku evidují vysoké počty nových případů. Situace začíná být vážná i na Slovensku.

Za první 3 měsíce roku 2024 nejvíce případů za posledních 60 roků

Za posledních 10 roků, bylo nejvíce případů této nemoci v roce 2014, kdy se jednalo o cca 2,5 tisíce případů za celý rok. Letos byl tento desetiletý rekord překonán už během prvních dvou měsíců roku 2024.

Podle dostupných informací to vypadá, že půjde o největší epidemii černého kašle minimálně za posledních 60 roků.

Už v polovině března je v ČR evidováno více případů, než kolik jich bylo v roce 1964 (jen krátce po zavedení povinného očkování).

Až do roku 1959, bylo běžné i deset tisíc případů za rok. Pak se díky očkování podařilo tuto nemoc téměř zcela kompletně vymýtit.

Ministerstvo zdravotnictví sice uklidňuje, že epidemie nehrozí, vakcín má prý Česko dostatek. Aktuální nemocnost cca 120 případů na 100 tisíc obyvatel, je ale již poměrně alarmující.

Během února 2024, navíc už na černý kašel zemřel první pacient.

Příznaky – jak poznat černý kašel?

Zatímco běžný kašel, je spojený s nachlazením nebo někdy i s chřipkou (což je virová nemoc), černý kašel je bakteriálního původu. Je vysoce infekční (velmi snadno se šíří kapénkovou infekcí).

Poznat černý kašel od běžného pokašlávání z důvodu nachlazení, není příliš jednoduché.

Černý kašel se může projevit typickým zvukem – tzv. „kokrhavý kašel“. Není tomu tak ale vždy. Zvláště u dospělých, je začínající černý kašel obvykle považován za běžné nachlazení.

Černý kašel se dá poznat, až podle některých specifických klinických projevů. A spolehlivě ho odhalí laboratorní vyšetření – výtěr a sérologické vyšetření krve.

Příznaky černého kašle:

  • Silný, úporný, dráždivý kašel (může být až dávivý)
  • Kokrhavý zvuk (při nádechu to může znít podobně jako kokrhání kohouta)
  • Silný kašel může vyvolat i zvracení
  • Vysoká teplota (může být až 40 °C)
  • Úbytek váhy a celkové vyčerpání
  • Dlouhotrvající kašel – záchvaty kašle mohou přetrvávat i několik týdnů

Na černý kašel se dá i umřít

U malých dětí (zvláště u kojenců) nebo u starších osob, může černý kašel skončit i smrtí.

U dospělé populace dochází k úmrtí spíše jen výjimečně (obvykle jen při kombinaci černého kašle a dalších zdravotních problémů).

Mezi velmi rizikové faktory patří především astma, nebo CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc).

K poslednímu evidovanému úmrtí na černý kašel, došlo v ČR během února 2024. A před tím bylo jedno úmrtí i v minulém roce.

Vzhledem k radikálně se zvyšujícímu počtu nemocných, je poměrně vysoká pravděpodobnost, že na černý kašel může během roku umřít i několik dalších lidí.

Jak dlouho trvá černý kašel?

Záchvaty úporného, zajíkavého kašle, trvají poměrně velmi dlouhou dobu. Obvykle to může být i několik týdnů (průměrná doba je 5 až 7 týdnů). Černý kašel ale může trvat i půl roku.

Po nasazení širokospektrálních antibiotik, by ale měla být nemoc během pár dní „pod kontrolou“.

Během cca 1 týdne, by už nakažená osoba neměla být infekční pro své okolí. Úplné uzdravení ale může trvat několik týdnů.

Jak se léčí černý kašel?

Na černý kašel fungují širokospektrální antibiotika. Ta ale mají největší efekt, pokud jsou podána hned na začátku nemoci.

Pokud není černý kašel včas rozpoznán, tak se bakterie v těle rozmnoží a uvolní do krevního oběhu toxin, který vyvolává záchvaty kašle.

Takže opožděné podání antibiotik, pak sice „zabije“ baktérie, ale nevyřeší už problém s toxinem, a člověk kašle dál. Není už sice infekční pro své okolí (antibiotika spolehlivě zabijí baktérie už po pár dnech).

Záchvaty kašle ale mohou trvat ještě i několik týdnů, než se tělo postupně zbaví toxinů. A v této fázi už není příliš mnoho možností léčby.

Očkování proti černému kašli

V ČR patří očkování proti černému kašli mezi povinná očkování. Malé děti se poprvé očkují od 9 týdne. A následně je povinné i přeočkování v pěti letech a následně i v deseti letech.

U dospělých se pak doporučuje přeočkování po 10 – 15 letech (u dospělých ale očkování proti černému kašli neplatí zdravotní pojišťovna, a lidé si ho musí platit sami).

V česku je aktuálně dostupná například trojvakcína Adacel (stojí 1100 Kč), čtyřvakcína Adacel Polio (stojí 1290 Kč), nebo případně i vakcína Boostrix.

V některých lokalitách ale můžete na očkování čekat i několik dní (například v Praze je aktuálně evidován zvýšený zájem o očkování a na termín můžete čekat i 14 dní). Jinde vás ale mohou naočkovat i na počkání.

Kolik stojí očkování proti černému kašli?

Povinné očkování u malých dětí je placené ze zdravotního pojištění. Dospělí si ale musí za vakcínu platit sami (její aplikaci provede například váš praktický lékař nebo je možné se obrátit i nějaké specializované očkovací centrum).

Ceny vakcín se pohybují oko tisíce korun. Viz výše uvedená trojvakcína Adacel stojí 1100 Kč, čtyřvakcína Adacel Polio stojí 1290 Kč (ceny se ale mohou lišit podle konkrétního lékaře či očkovacího centra).

Vakcína proti černému kašli obvykle není podávána jako samostatné očkování, ale většinou se jedná o kombinaci očkování proti několika různým nemocem (například trojvakcína proti černému kašli, tetanu a záškrtu, nebo případně čtyřvakcína proti černému kašli, tetanu, záškrtu a dětské obrně).

Jak mohu dostat černý kašel? Jak se nakazím?

Černý kašel, se přenáší především kapénkovou infekcí (podobně, jako většina respiračních onemocnění).

Rizikem je tedy blízký osobní kontakt s infekční osobou (podle dostupných údajů, se většina aktuálně nemocných nakazila v rodině, ve škole nebo v práci).

Bakterie černého kašle se velmi dobře šíří vzduchem (na krátkou vzdálenost). Rizikem je tedy mluvení s nakaženou osobou, líbání se s ní, pobyt v její blízkosti když kašle, apod.

Osoby nakažené černým kašlem, jsou infekční po dobu 1 až 3 týdny (i za předpokladu nasazení antibiotické léčby).

Poté může kašel dále přetrvávat (zbavíte se ho až po několika týdnech), už by ale nemělo docházet k infekčnímu přenosu.

Epidemie černý kašel 2024 – plošná opatření se neplánují

V souvislosti se začínající epidemií černého kašle, se zatím neplánují žádná plošná opatření (rozhodně prý nehrozí nic podobného, co si ještě pamatujeme z doby COVIDU).

Jednotlivé případy infekce sledují hygienické stanice. Nedávno se v médiích objevila zpráva, že hygiena zakáže chodit neočkovaným dětem do školy.

Tato zpráva ale byla rychle dementována. Jednalo se pouze o chybnou interpretaci vyhlášky, a pražská hygiena se za tento zmatek již omluvila.

Obecně ale platí, že při černém kašli je nutná zvýšená opatrnost a ohleduplnost vůči svému okolí. Zvláště pokud máte doma malé dítě nebo straší osoby.

Už při podezření na nákazu černým kašlem, je vhodné použít respirátor nebo alespoň roušku, která omezí kapénkový přenos.

Lidé, kteří přicházejí do styku s malými dětmi do 12 měsíců, by měli být očkováni (u kojenců je černý kašel poměrně velkým rizikem). A podobné je to i u starých lidí, nebo u těch kdo mají i nějaké jiné zdravotní problémy.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář