Kalkulačka mateřská – výpočet PPM v roce 2021

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vaše mateřská v roce 2021. Podobně, jako každý rok, i v roce 2021 se od začátku roku zvyšují redukční hranice pro výpočet mateřské. Ostatní podmínky pro nárok na PPM se ale od začátku roku 2021 nijak nemění.
V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vaše mateřská v roce 2021. Podobně, jako každý rok, i v roce 2021 se od začátku roku zvyšují redukční hranice pro výpočet mateřské. Ostatní podmínky pro nárok na PPM se ale od začátku roku 2021 nijak nemění.

V této kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysokou mateřskou můžete mít nárok v roce 2021. Od 1. 1. 2021 se u podmínek pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), oproti roku 2020 nic zásadního nemění.

Jedinou důležitou změnou, která začne platit od začátku roku 2021, je pravidelné zvýšení redukčních hranic, které se používají při výpočtu PPM. Ty se zvyšují o několik málo desetikorun. A díky tomu se vám (v závislosti na výši vašeho příjmu), může i lehce zvýší mateřská, na kterou budete dostávat.

Výpočet: Kolik je mateřská v roce 2021?

Kalkulačka mateřská 2021
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Peněžitá pomoc v mateřství od 1. 1. 2021

Od začátku roku 2021 se pro výpočet všech nemocenských dávek (mezi které spadá i peněžitá pomoc v mateřství), začnou používat nové redukční hranice.

Ty se každý rok mírně zvyšují (v závislosti na tom, jak se zvyšuje průměrná mzda, resp. všeobecný vyměřovací základ).

Redukční hranice pro výpočet mateřské v roce 2021:

 • První redukční hranice je 1182 Kč (v roce 2020 to bylo 1162 Kč)
 • Druhá redukční hranice je 1773 Kč (v roce 2020 to bylo 1742 Kč)
 • Třetí redukční hranice je 3545 Kč (v roce 2020 to bylo 3484 Kč).

Výpočet PPM: Kolik je mateřská v roce 2021?

Pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), na kterou máte nárok, pokud se vám narodí dítě, je rozhodující to, jaký máte příjem před narozením dítěte.

Na mateřskou mají nárok zaměstnanci nebo i OSVČ (obecně ti, kdo jsou účastníkem nemocenského pojištění).

Výpočet výše mateřské u zaměstnanců, vychází zpravidla z jejich příjmů v posledním zaměstnání, za posledních 12 měsíců (pokud v posledním zaměstnání pracujete kratší dobu, pak se to případně počítá z této kratší doby).

U OSVČ se při výpočtu mateřské (PPM) vychází z jejich vyměřovacího základu pro sociální pojištění a z toho, jak vysoké nemocenské pojištění se platí.

Pro výpočet mateřské (PPM) se nejprve určí denní vyměřovací základ. To je (zjednodušeně řešeno) součet všech vašich hrubých příjmů ze zaměstnání, vydělený počtem kalendářních dní.

V nejjednodušší podobě by to tedy byl součet hrubé mzdy za posledních 12 měsíců vydělený počtem dní (365). V praxi to ale může být složitější (vylučují se dny v pracovní neschopnosti apod.).

Vypočítaný denní vyměřovací základ (DVZ) se redukuje (viz redukční hranice). A vy pak dostáváte 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Při hrubé mzdě do cca 36 000 Kč je to 70% z hrubé mzdy.

Zjednodušený příklad výpočtu mateřské v roce 2021

Paní Jana je zaměstnaná u zaměstnavatele s hrubou mzdou 40 000 Kč měsíčně. Je těhotná a má se jí narodit jedno dítě. Kolik bude její mateřská?

 • Denní vyměřovací základ = (12 * 40 000)/365 = 1315,07 Kč

Denní vyměřovací základ se pak redukuje (aplikují se redukční hranice – viz výše)

 • Do částky 1182 Kč se započítá 100% = 1182 Kč
 • Nad 1182 Kč (do 1773 Kč) se započítá 60% = 79,84 Kč
 • Redukovaný vyměřovací základ je 1261,84 Kč

Výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství) je i v roce 2021 =  70% z redukovaného vyměřovacího základu:

 • Mateřská na 1 kalendářní den = 884 Kč
 • Mateřská na 1 měsíc (30 dní) = 26 520 Kč
 • Mateřská celkem (196 dní) = 173 264 Kč

Paní Jana by v tomto příkladu dostala v roce 2021 mateřskou za 28 týdnů ve výši 173 068 Kč. Její mateřská je tak zvýšená o 6 Kč za jeden kalendářní den, ve srovnání s rokem 2020 (tj. měsíčně dostane o 180 Kč více, tj. o 1 176 Kč více za 196 dní než v roce 2020).

Kolik je maximální mateřská (PPM) v roce 2021?

Z toho, jak jsou pro rok 2021 nastaveny redukční hranice, vyplývá i to, kolik je maximální možná mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). Zatímco v roce 2020 bylo možné mít maximálně 1424 Kč za jeden den na mateřské, v roce 2021 je to více.

Maximální mateřská (PPM) za jeden kalendářní den je v roce 2021 ve výši 1449 Kč (o 24 Kč více než v roce 2020).

 • Za jeden měsíc, tak v roce 2021 můžete dostat maximálně 43 470 Kč.
 • Maximální mateřská na jedno dítě v roce 2021 = 284 004 Kč
 • Maximální mateřská na dvojčata v roce 2021 = 375 291 Kč

Abyste získali takto vysokou mateřskou, museli byste mít poměrně hodně vysokou výplatu. Odpovídalo by to hrubé mzdě cca 108 000 Kč měsíčně. Obdobě, u OSVČ by to odpovídalo zisku z podnikání ve výši cca 2,5 miliónu korun za rok

Délka mateřské dovolené v roce 2021

Délka mateřské dovolené se v roce 2021 nijak nemění. Platí stejné podmínky jako v předchozích letech:

 • Délka mateřské na jedno dítě = 28 týdnů (196 dní)
 • Délka mateřské na dvojčata = 37 týdnů (259 dní)
 • Délka mateřské pro muže = 22 týdnů (nebo 31týdnů u dvojčat)

Kdo má nárok na mateřskou v roce 2021?

Ani podmínky pro nárok na mateřskou, by v roce 2021 neměly zasáhnout nějaké změny. Platí tedy to samé, co v předcházeních letech:

 • Na mateřskou mají nárok zaměstnanci nebo OSVČ, pokud splňují podmínku minimální doby účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dní za poslední dva roky
 • Pro OSVČ je doplňující podmínka, že 180 dní (z 270) musí být splněno v posledním roce
 • Vdobě zahájení mateřské, musíte být účastníkem nemocenského pojištění (zaměstnanec nebo OSVČ), nebo být v ochranné lhůtě, která je až 180 dní do skončení poslední pojištěné činnosti

Podmínky pro nárok na mateřskou u nezaměstnaných, studentek nebo těch kdo pracují na DPP či DPČ se v roce 201 také nijak nemění.

Nárok na mateřskou u nezaměstnané na Úřadu práce

Pokud je těhotná žena po skončení práce nezaměstnaná (např. je na Úřadu práce), tak může mít na mateřskou nárok jen v případě, že k zahájení PPM dojde ještě během ochranné doby (až 180 dní od skončení zaměstnání).

Žena, které otěhotní jako nezaměstnaná (po skončení zaměstnání), nebo která je už nezaměstnaná delší dobu, obvykle nemá nárok na mateřskou.

Vzniká jí nárok až na rodičovský příspěvek od narození dítěte. V roce 2021 je rodičovský příspěvek ve výši 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata, či více dětí).

Nárok na mateřskou u studentky

Podobné je to i u studentek. Pokud těhotná studentka před porodem nikdy nepracovala (v zaměstnání, kde by jí vznikala účast na nemocenském pojištění), tak nemůže mít nárok ani na mateřskou (PPM).

Nárok by jí mohl vzniknout jen v případě, že by již během studia, nebo po jeho skončení pracovala (a byla by tak účastníkem nemocenského pojištění). V takovém případě je pak možné i započíst část doby studia, jako dobu účasti na nemocenském pojištění.

Nárok na mateřskou u DPP nebo DPČ

U těch, kdo pracují na DPP nebo DPČ, je podstatné to, zda jim vzniká účast na nemocenském pojištění. U práce na DPP vzniká účast na nemocenském pojištění při příjmu 10 000 Kč měsíčně a více (pak zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní pojištění). U práce na DPČ je to při příjmu od 3000 Kč měsíčně.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář