Kalkulačka mateřská – výpočet PPM v roce 2023

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vaše mateřská v roce 2023. Podobně, jako každý rok, i v roce 2023 se od začátku roku zvyšují redukční hranice pro výpočet mateřské. Ostatní podmínky pro nárok na PPM se ale od začátku roku 2023 nijak nemění.
V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vaše mateřská v roce 2021. Podobně, jako každý rok, i v roce 2021 se od začátku roku zvyšují redukční hranice pro výpočet mateřské. Ostatní podmínky pro nárok na PPM se ale od začátku roku 2021 nijak nemění.

V této kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysokou mateřskou můžete mít nárok v roce 2023. Od 1. 1. 2023 se u podmínek pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), oproti roku 2022 nic zásadního nemění.

Jedinou důležitou změnou, která začne platit od začátku roku 2023, je pravidelné zvýšení redukčních hranic, které se používají při výpočtu PPM. Ty se zvyšují o několik málo desetikorun. A díky tomu se vám (v závislosti na výši vašeho příjmu), může i lehce zvýší mateřská, na kterou budete dostávat.

Výpočet: Kolik je mateřská v roce 2023?

Kalkulačka mateřská 2023
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Peněžitá pomoc v mateřství od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023 se pro výpočet všech nemocenských dávek (mezi které spadá i peněžitá pomoc v mateřství), začnou používat nové redukční hranice.

Ty se každý rok mírně zvyšují (v závislosti na tom, jak se zvyšuje průměrná mzda, resp. všeobecný vyměřovací základ).

Redukční hranice pro výpočet mateřské v roce 2023:

 • První redukční hranice je 1 345 Kč (v roce 2022 to bylo 1298 Kč)
 • Druhá redukční hranice je 1 017 Kč (v roce 2022 to bylo 1946 Kč)
 • Třetí redukční hranice je 4 033 Kč (v roce 2022 to bylo 3982 Kč).

Výpočet PPM: Kolik je mateřská v roce 2023?

Pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), na kterou máte nárok, pokud se vám narodí dítě, je rozhodující to, jaký máte příjem před narozením dítěte.

Na mateřskou mají nárok zaměstnanci nebo i OSVČ (obecně ti, kdo jsou účastníkem nemocenského pojištění).

Výpočet výše mateřské u zaměstnanců, vychází zpravidla z jejich příjmů v posledním zaměstnání, za posledních 12 měsíců (pokud v posledním zaměstnání pracujete kratší dobu, pak se to případně počítá z této kratší doby).

U OSVČ se při výpočtu mateřské (PPM) vychází z jejich vyměřovacího základu pro sociální pojištění a z toho, jak vysoké nemocenské pojištění se platí.

Pro výpočet mateřské (PPM) se nejprve určí denní vyměřovací základ. To je (zjednodušeně řešeno) součet všech vašich hrubých příjmů ze zaměstnání, vydělený počtem kalendářních dní.

V nejjednodušší podobě by to tedy byl součet hrubé mzdy za posledních 12 měsíců vydělený počtem dní (365). V praxi to ale může být složitější (vylučují se dny v pracovní neschopnosti apod.).

Vypočítaný denní vyměřovací základ (DVZ) se redukuje (viz redukční hranice). A vy pak dostáváte 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Při hrubé mzdě do cca 36 000 Kč je to 70% z hrubé mzdy.

Zjednodušený příklad výpočtu mateřské v roce 2023

Paní Jana je zaměstnaná u zaměstnavatele s hrubou mzdou 40 000 Kč měsíčně. Je těhotná a má se jí narodit jedno dítě. Kolik bude její mateřská?

 • Denní vyměřovací základ = (12 * 40 000)/365 = 1315,07 Kč

Denní vyměřovací základ se pak redukuje (aplikují se redukční hranice – viz výše)

 • Do částky 1345 Kč se započítá 100% = 1315,07 Kč
 • Redukovaný vyměřovací základ je 1316 Kč

Výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství) je i v roce 2023 =  70% z redukovaného vyměřovacího základu:

 • Mateřská na 1 kalendářní den = 922 Kč
 • Mateřská na 1 měsíc (30 dní) = 27 660 Kč
 • Mateřská celkem (196 dní) = 180 712 Kč

Paní Jana by v tomto příkladu dostala v roce 2023 mateřskou za 28 týdnů ve výši 180 712 Kč. Její mateřská je tak zvýšená o 5 Kč za jeden kalendářní den, ve srovnání s rokem 2022 (tj. měsíčně dostane o 150 Kč více, tj. o 980 Kč více za 196 dní než v roce 2022).

Kolik je maximální mateřská (PPM) v roce 2023?

Z toho, jak jsou pro rok 2023 nastaveny redukční hranice, vyplývá i to, kolik je maximální možná mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). Zatímco v roce 2022 bylo možné mít maximálně 1590 Kč za jeden den na mateřské, v roce 2023 je to více.

Maximální mateřská (PPM) za jeden kalendářní den je v roce 2023 ve výši 1648 Kč (o 58 Kč více než v roce 2022).

 • Za jeden měsíc, tak v roce 2023 můžete dostat maximálně 49 440 Kč.
 • Maximální mateřská na jedno dítě v roce 2023 = 323 008 Kč
 • Maximální mateřská na dvojčata v roce 2023 = 426 832 Kč

Abyste získali takto vysokou mateřskou, museli byste mít poměrně hodně vysokou výplatu. Odpovídalo by to hrubé mzdě cca 123 000 Kč měsíčně. Obdobě, u OSVČ by to odpovídalo zisku z podnikání ve výši cca 2,5 miliónu korun za rok

Délka mateřské dovolené v roce 2023

Délka mateřské dovolené se v roce 2023 nijak nemění. Platí stejné podmínky jako v předchozích letech:

 • Délka mateřské na jedno dítě = 28 týdnů (196 dní)
 • Délka mateřské na dvojčata = 37 týdnů (259 dní)
 • Délka mateřské pro muže = 22 týdnů (nebo 31týdnů u dvojčat)

Kdo má nárok na mateřskou v roce 2023?

Ani podmínky pro nárok na mateřskou, by v roce 2023 neměly zasáhnout nějaké změny. Platí tedy to samé, co v předcházeních letech:

 • Na mateřskou mají nárok zaměstnanci nebo OSVČ, pokud splňují podmínku minimální doby účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dní za poslední dva roky
 • Pro OSVČ je doplňující podmínka, že 180 dní (z 270) musí být splněno v posledním roce
 • Vdobě zahájení mateřské, musíte být účastníkem nemocenského pojištění (zaměstnanec nebo OSVČ), nebo být v ochranné lhůtě, která je až 180 dní do skončení poslední pojištěné činnosti

Podmínky pro nárok na mateřskou u nezaměstnaných, studentek nebo těch kdo pracují na DPP či DPČ se v roce 203 také nijak nemění.

Nárok na mateřskou u nezaměstnané na Úřadu práce

Pokud je těhotná žena po skončení práce nezaměstnaná (např. je na Úřadu práce), tak může mít na mateřskou nárok jen v případě, že k zahájení PPM dojde ještě během ochranné doby (až 180 dní od skončení zaměstnání).

Žena, které otěhotní jako nezaměstnaná (po skončení zaměstnání), nebo která je už nezaměstnaná delší dobu, obvykle nemá nárok na mateřskou.

Vzniká jí nárok až na rodičovský příspěvek od narození dítěte. V roce 2023 je rodičovský příspěvek ve výši 300 000 Kč na jedno dítě (nebo 450 000 Kč na dvojčata, či více dětí).

Nárok na mateřskou u studentky

Podobné je to i u studentek. Pokud těhotná studentka před porodem nikdy nepracovala (v zaměstnání, kde by jí vznikala účast na nemocenském pojištění), tak nemůže mít nárok ani na mateřskou (PPM).

Nárok by jí mohl vzniknout jen v případě, že by již během studia, nebo po jeho skončení pracovala (a byla by tak účastníkem nemocenského pojištění). V takovém případě je pak možné i započíst část doby studia, jako dobu účasti na nemocenském pojištění.

Nárok na mateřskou u DPP nebo DPČ

U těch, kdo pracují na DPP nebo DPČ, je podstatné to, zda jim vzniká účast na nemocenském pojištění. U práce na DPP vzniká účast na nemocenském pojištění při příjmu 10 000 Kč měsíčně a více (pak zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní pojištění). U práce na DPČ je to při příjmu od 4000 Kč měsíčně (v roce 2022 to bylo od 3500 Kč měsíčně).

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář