Kalkulačka mateřská – výpočet PPM v roce 2024

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vaše mateřská v roce 2024. Podobně, jako každý rok, i v roce 2024 se od začátku roku zvyšují redukční hranice pro výpočet mateřské. Ostatní podmínky pro nárok na PPM se ale od začátku roku 2024 nijak nemění.
V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vaše mateřská v roce 2024. Podobně, jako každý rok, i v roce 2024 se od začátku roku zvyšují redukční hranice pro výpočet mateřské. Ostatní podmínky pro nárok na PPM se ale od začátku roku 2024 nijak nemění.

V této kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysokou mateřskou můžete mít nárok v roce 2024. Od 1. 1. 2024 se u podmínek pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), oproti roku 2023 nic zásadního nemění.

Jedinou důležitou změnou, která začne platit od začátku roku 2024, je pravidelné zvýšení redukčních hranic, které se používají při výpočtu PPM. Ty se zvyšují o několik málo desetikorun. A díky tomu se vám (v závislosti na výši vašeho příjmu), může i lehce zvýší mateřská, na kterou budete dostávat.

Kalkulačka mateřská – výpočet PPM 2024

Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet mateřské (PPM, peněžité pomoci v mateřství).

Některé maminky, mohou mít v roce 2024 nárok na vyšší mateřskou (zvýšení může být i 1000 Kč měsíčně).

Od 1. ledna 2024, by se měla zvýšit i rodičovská (rodičovský příspěvek se bude zvyšovat na 350 000 Kč, pouze ale u dětí narozených od 1. 1. 2024).

Výpočet: Kolik je mateřská v roce 2024?

Kalkulačka mateřská 2024
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet narozených dětí
Peněžitá pomoc v mateřství má délku maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Peněžitá pomoc v mateřství od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024 se pro výpočet všech nemocenských dávek (mezi které spadá i peněžitá pomoc v mateřství), začnou používat nové redukční hranice.

Ty se každý rok mírně zvyšují (v závislosti na tom, jak se zvyšuje průměrná mzda, resp. všeobecný vyměřovací základ).

Redukční hranice pro výpočet mateřské v roce 2024:

 • První redukční hranice je 1 466 Kč (v roce 2022 to bylo 1345 Kč)
 • Druhá redukční hranice je 2 199 Kč (v roce 2022 to bylo 2017 Kč)
 • Třetí redukční hranice je 4 397 Kč (v roce 2022 to bylo 4033 Kč).

Výpočet PPM: Kolik je mateřská v roce 2024?

Pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství), na kterou máte nárok, pokud se vám narodí dítě, je rozhodující to, jaký máte příjem před narozením dítěte.

Na mateřskou mají nárok zaměstnanci nebo i OSVČ (obecně ti, kdo jsou účastníkem nemocenského pojištění).

Výpočet výše mateřské u zaměstnanců, vychází zpravidla z jejich příjmů v posledním zaměstnání, za posledních 12 měsíců (pokud v posledním zaměstnání pracujete kratší dobu, pak se to případně počítá z této kratší doby).

U OSVČ se při výpočtu mateřské (PPM) vychází z jejich vyměřovacího základu pro sociální pojištění a z toho, jak vysoké nemocenské pojištění se platí.

Pro výpočet mateřské (PPM) se nejprve určí denní vyměřovací základ. To je (zjednodušeně řešeno) součet všech vašich hrubých příjmů ze zaměstnání, vydělený počtem kalendářních dní.

V nejjednodušší podobě by to tedy byl součet hrubé mzdy za posledních 12 měsíců vydělený počtem dní (365). V praxi to ale může být složitější (vylučují se dny v pracovní neschopnosti apod.).

Vypočítaný denní vyměřovací základ (DVZ) se redukuje (viz redukční hranice). A vy pak dostáváte 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Při hrubé mzdě do cca 36 000 Kč je to 70% z hrubé mzdy.

Zjednodušený příklad výpočtu mateřské v roce 2024

Paní Jana je zaměstnaná u zaměstnavatele s hrubou mzdou 45 000 Kč měsíčně. Je těhotná a má se jí narodit jedno dítě. Kolik bude její mateřská?

 • Denní vyměřovací základ = (12 * 45 000)/365 = 1479,45 Kč

Denní vyměřovací základ se pak redukuje (aplikují se redukční hranice – viz výše)

 • Do částky 1466 Kč se započítá 100% = 1466 Kč
 • Z částky na 1466 Kč se započítá 60% = 8,07 Kč
 • Redukovaný vyměřovací základ je 1475 Kč

Výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství) je i v roce 2024 =  70% z redukovaného vyměřovacího základu:

 • Mateřská na 1 kalendářní den = 1033 Kč
 • Mateřská na 1 měsíc (30 dní) = 30 990 Kč
 • Mateřská celkem (196 dní) = 202 468 Kč

Paní Jana by v tomto příkladu dostala v roce 2024 mateřskou za 28 týdnů ve výši 202 468 Kč. Její mateřská je tak zvýšená o 34 Kč za jeden kalendářní den, ve srovnání s rokem 2023 (tj. měsíčně dostane o 1020 Kč více, tj. o 6 664 Kč více za 196 dní než v roce 2023).

Kolik je maximální mateřská (PPM) v roce 2024?

Z toho, jak jsou pro rok 2024 nastaveny redukční hranice, vyplývá i to, kolik je maximální možná mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). Zatímco v roce 2023 bylo možné mít maximálně 1648 Kč za jeden den na mateřské, v roce 2024 je to více.

Maximální mateřská (PPM) za jeden kalendářní den je v roce 2024 ve výši 1797 Kč (o 149 Kč více než v roce 2023).

 • Za jeden měsíc, tak v roce 2024 můžete dostat maximálně 53 910 Kč.
 • Maximální mateřská na jedno dítě v roce 2024 = 352 212 Kč
 • Maximální mateřská na dvojčata v roce 2024 = 465 423 Kč

Abyste získali takto vysokou mateřskou, museli byste mít poměrně hodně vysokou výplatu. Odpovídalo by to hrubé mzdě cca 134 000 Kč měsíčně. Obdobě, u OSVČ by to odpovídalo zisku z podnikání ve výši cca 2,9 miliónu korun za rok

Délka mateřské dovolené v roce 2024

Délka mateřské dovolené se v roce 2024 nijak nemění. Platí stejné podmínky jako v předchozích letech:

 • Délka mateřské na jedno dítě = 28 týdnů (196 dní)
 • Délka mateřské na dvojčata = 37 týdnů (259 dní)
 • Délka mateřské pro muže = 22 týdnů (nebo 31týdnů u dvojčat)

Kdo má nárok na mateřskou v roce 2024?

Ani podmínky pro nárok na mateřskou, by v roce 2024 neměly zasáhnout nějaké změny. Platí tedy to samé, co v předcházeních letech:

 • Na mateřskou mají nárok zaměstnanci nebo OSVČ, pokud splňují podmínku minimální doby účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dní za poslední dva roky
 • Pro OSVČ je doplňující podmínka, že 180 dní (z 270) musí být splněno v posledním roce
 • V době zahájení mateřské, musíte být účastníkem nemocenského pojištění (zaměstnanec nebo OSVČ), nebo být v ochranné lhůtě, která je až 180 dní do skončení poslední pojištěné činnosti

Podmínky pro nárok na mateřskou u nezaměstnaných, studentek nebo těch kdo pracují na DPP či DPČ se v roce 2024 také nijak nemění.

Nárok na mateřskou u nezaměstnané na Úřadu práce

Pokud je těhotná žena po skončení práce nezaměstnaná (např. je na Úřadu práce), tak může mít na mateřskou nárok jen v případě, že k zahájení PPM dojde ještě během ochranné doby (až 180 dní od skončení zaměstnání).

Žena, které otěhotní jako nezaměstnaná (po skončení zaměstnání), nebo která je už nezaměstnaná delší dobu, obvykle nemá nárok na mateřskou.

Vzniká jí nárok až na rodičovský příspěvek od narození dítěte. V roce 2024 bude rodičovský příspěvek ve výši 350 000 Kč na jedno dítě (nebo 525 000 Kč na dvojčata, či více dětí).

Nárok na mateřskou u studentky

Podobné je to i u studentek. Pokud těhotná studentka před porodem nikdy nepracovala (v zaměstnání, kde by jí vznikala účast na nemocenském pojištění), tak nemůže mít nárok ani na mateřskou (PPM).

Nárok by jí mohl vzniknout jen v případě, že by již během studia, nebo po jeho skončení pracovala (a byla by tak účastníkem nemocenského pojištění). V takovém případě je pak možné i započíst část doby studia, jako dobu účasti na nemocenském pojištění.

Nárok na mateřskou u DPP nebo DPČ

U těch, kdo pracují na DPP nebo DPČ, je podstatné to, zda jim vzniká účast na nemocenském pojištění. U práce na DPP vzniká účast na nemocenském pojištění při příjmu 10 000 Kč měsíčně a více (pak zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní pojištění). U práce na DPČ je to při příjmu od 4000 Kč měsíčně.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář