Náhradní výživné na dítě (alimenty) od Úřadu práce 2024

Od poloviny roku 2021 je možné požádat Úřad práce o novou sociální dávku – náhradní výživné. Stát bude platit alespoň část nezaplacených alimentů. Maximálně ale 3000 Kč na jedno dítě. Nárok na náhradní výživné je maximálně 4 roky (48 měsíců). Nezaplacené alimenty musí být vymáhány přes exekutora.
Od poloviny roku 2021 je možné požádat Úřad práce o novou sociální dávku – náhradní výživné. Stát bude platit alespoň část nezaplacených alimentů. Maximálně ale 3000 Kč na jedno dítě. Nárok na náhradní výživné je maximálně 4 roky (48 měsíců). Nezaplacené alimenty musí být vymáhány přes exekutora.

V roce 2021, začal platit nový zákon, který umožní, aby stát platil část výživného (alimenty) za neplatiče.

Od poloviny roku 2021 (od 1. 7. 2021), si mohou samoživitelky (a samoživitelé), požádat na Úřadu práce, aby jim stát platil až 3000 Kč na jedno dítě, jako náhradní výživné. V roce 2023 bylo u náhradního výživného schváleno prodloužení na 4 roky.

V tomto článku, se podíváme na to, kdo má nárok na náhradní výživné od státu, kolik může dostat, a jaké jsou podmínky.

Stát prostřednictvím Úřadu práce platí nezaplacené alimenty na dítě

Náhradní výživné (svým charakterem), spadá pod sociální dávky (řeší se také na Úřadu práce, stejně jako například přídavky na dítě). Náhradní výživné je určeno pro samoživitele a samoživitelky, kterým druhý rodič dítěte, po nějakou dobu neplatí soudem nařízené výživné (alimenty).

Náhradní výživné od státu, má parametry jako sociální dávky:

 • Nárok na náhradní výživné je maximálně 4 roky (48 měsíců)
 • Nárok na náhradní alimenty má nezaopatřené dítě (tj. maximálně do 26 roků, jako u jiných sociálních dávek)
 • Nárok na náhradní výživné je,  jen pokud bude probíhat řízení o soudním výkonu rozhodnutí nebo exekuční řízení
 • Nárok na náhradní alimenty se dokládá jednou za 4 měsíce (3x za rok)
 • Je nárok na maximálně 3000 Kč na jedno dítě
 • Náhradní výživné vyplácí Úřad práce, v pravidelné výplatní termíny

Od kdy je nárok na náhradní výživné od Úřadu práce

Zákon o náhradním výživném, byl schválen v roce 2021 a začal platit od poloviny roku – od 1. července 2021. Nárok na náhradní výživné od Úřadu práce, tedy byl v druhé polovině roku 2021, a bude na něj nárok i v roce 2024.

Kolik je náhradní výživné od Úřadu práce v roce 2024

Náhradní výživné je určeno pro dítě. Na každé dítě, vůči kterému druhý rodič neplatí alimenty, je tedy  možné získat částku až 3000 Kč (u dvou dětí je to až 6000 Kč, u tří dětí až 9000 Kč, atd.).

Částka 3000 Kč je ale maximum, které dovolí zákon. Neznamená to, že by automaticky bylo náhradní výživné na všechny děti, právě 3000 Kč:

 • Náhradní výživné je vypláceno maximálně do výše, kterou určil soud
 • Pokud je na dítě stanoveno výživné 2500 Kč na měsíc, tak vám Úřad práce může dát také jen 2500 Kč
 • Vzhledem k tomu, že podmínkou pro náhradní výživné je vymáhání dlužného výživného exekutorem, bude se zohledňovat i to, co se povede exekutorovi vymoci
 • Pokud by soud stanovil výživné na dítě ve výši 4000 Kč a exekutor z dlužníka vymohl například 2000 Kč, pak bude náhradní výživné další 2000 Kč (stát dorovná chybějící část alimentů)
 • Výše náhradního výživného se  stanovuje vždy na 4 měsíce
 • Následně bude opět nutné zajít na Úřad práce a doložit, že nárok dále trvá. A v jaké výši by mělo být další náhradní výživné (opět na základě toho, co se případně povedlo exekutorovi vymoci).

Kdo má nárok na náhradní výživné od státu v roce 2024

Na náhradní výživné má nárok dítě. Za nezletilé dítě, to bude řešit zákonný zástupce (rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do péče).

Ten se může obrátit na Úřad práce, a podat žádost o náhradní výživné:

 • Bude potřeba doložit rozhodnutí soudu o stanovení vyživovací povinnosti a výši výživného
 • Bude potřeba doložit, že bylo zahájeno exekuční řízení, pro vymáhání nezaplaceného výživného (mělo by stačit, že je podán návrh na zahájení exekuce)
 • Bude potřeba doložit, kolik z dlužného výživného bylo zaplaceno nebo vymoženo exekutorem
 • A případně i další věci

Pro nárok na alimenty od státu musí být zahájena exekuce

Základním předpokladem pro nárok na náhradní výživné je stav, kdy druhý rodič dítěte neplatí alimenty. Nutnou podmínkou je také to, že k vymáhání nezaplacených alimentů již bylo zahájeno exekuční řízení nebo řízení o výkonu soudního rozhodnutí.

Návrh na zahájení exekuce, může podat rodič, kterému ten druhý dluží výživné. Máte možnost obrátit se na kteréhokoliv exekutora, kterého si vyberete na seznamu exekutorů České exekutorské komory.

K zahájení exekuce na alimenty, je potřeba mít platný exekuční titul. Tím je například soudní rozhodnutí o výši výživného.

Návrh na zahájení exekuce je možné podat kdykoliv, kdy začne existovat dluh. Není potřeba čekat 4 měsíce, jako u trestního oznámení o neplacení výživného.

Neplacení alimentů se stává trestným činem až po nějaké době. Dluh ale vznikne ihned, pokud není výživné za daný měsíc zaplaceno v řádném termínu.

Co když je neplatič výživného už v exekuci nebo insolvenci?

To že má druhý rodič dítěte další exekuce nebo je v insolvenci, nemá žádný vliv. Pro nárok na náhradní výživné od státu, je pouze potřeba, aby bylo zahájeno exekuční řízení ve věci nezaplaceného výživného. To, že se z dlužníka nedá reálně nic vymoci, ale nesnižuje nárok na tuto sociální dávku od státu.

Co když exekuce pro dlužné výživné byla zastavena pro nemajetnost?

Nárok na náhradní výživné, bude i v případě, že exekuce na vymáhání nezaplacených alimentů byla zastavena například pro nemajetnost dlužníka. Zákon zde připouští výjimku, kdy na náhradní výživné může být nárok i bez probíhající exekuce.

Jak dlouho bude trvat vyřízení výživného od Úřadu práce?

Proces vyřízení žádosti o náhradní výživné, by měl být na Úřadu práce stejný, jako u jiných sociálních dávek. Úřad práce bude mít lhůtu 30 dní, od podání žádosti.

Pokud si žádost o náhradní výživné podáte 1. 7. 2021, pak byste už nejpozději v srpnu mohli začít dostávat peníze od státu.

Podobně, jako i jiné sociální dávky, i náhradní výživné by mělo být vypláceno v pravidelný výplatní termín, jednou za měsíc.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář