Náhradní výživné na dítě (alimenty) bude v roce 2021 platit stát – Úřad práce

Od 1. 7. 2021 bude možné požádat Úřad práce o novou sociální dávku – náhradní výživné. Stát bude platit alespoň část nezaplacených alimentů. Maximálně ale 3000 Kč na jedno dítě. Nárok na náhradní výživné bude maximálně 2 roky (24 měsíců). Nezaplacené alimenty budou muset být vymáhány přes exekutora.
Od 1. 7. 2021 bude možné požádat Úřad práce o novou sociální dávku – náhradní výživné. Stát bude platit alespoň část nezaplacených alimentů. Maximálně ale 3000 Kč na jedno dítě. Nárok na náhradní výživné bude maximálně 2 roky (24 měsíců). Nezaplacené alimenty budou muset být vymáhány přes exekutora.

V Parlamentu i Senátu, byl schválen nový zákon, který umožní, aby stát platil část výživného (alimenty) za neplatiče.

Od poloviny roku 2021 (od 1. 7. 2021), si budou moci samoživitelky (a samoživitelé), požádat na Úřadu práce, aby jim stát platil až 3000 Kč na jedno dítě, jako náhradní výživné.

V tomto článku, se podíváme na to, kdo bude mít nárok na náhradní výživné od státu, kolik byte mohli dostat, a jaké budou podmínky.

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce vyplácet nezaplacené alimenty na dítě

Bude se svým způsobem jednat o novou sociální dávku. Bude určena pro samoživitele a samoživitelky, kterým druhý rodič dítěte, po nějakou dobu neplatí soudem nařízené výživné (alimenty).

Náhradní výživné od státu, bude mít parametry sociální dávky:

 • Nárok na náhradní výživné bude maximálně 2 roky (24 měsíců)
 • Nárok na náhradní alimenty bude mít nezaopatřené dítě (tj. maximálně do 26 roků, jako u jiných sociálních dávek)
 • Nárok na náhradní výživné bude, jen pokud bude probíhat řízení o soudním výkonu rozhodnutí nebo exekuční řízení
 • Nárok na náhradní alimenty se bude dokládat jednou za 4 měsíce (3x za rok)
 • Bude nárok na maximálně 3000 Kč na jedno dítě
 • Náhradní výživné bude vyplácet Úřad práce, v pravidelné výplatní termíny

Od kdy bude nárok na náhradní výživné od Úřadu práce

Zákon byl sice již definitivně schválen v Parlamentu i Senátu. Jeho platnost je ale nastavena až od 1. července 2021. Nárok na náhradní výživné od Úřadu práce, tedy bude možné uplatnit až v polovině roku 2021.

Kolik bude náhradní výživné od Úřadu práce v roce 2021

Náhradní výživné je určeno pro dítě. Na každé dítě, vůči kterému druhý rodič neplatí alimenty, tedy bude možné získat částku až 3000 Kč.

Částka 3000 Kč je ale maximum, které dovolí zákon. Neznamená to, že by automaticky bylo náhradní výživné na všechny děti, právě 3000 Kč:

 • Náhradní výživné se bude vyplácet maximálně do výše, kterou určil soud
 • Pokud je na dítě stanoveno výživné 2500 Kč na měsíc, tak vám Úřad práce může dát také jen 2500 Kč
 • Vzhledem k tomu, že podmínkou pro náhradní výživné je vymáhání dlužného výživného exekutorem, bude se zohledňovat i to, co se povede exekutorovi vymoci
 • Pokud by soud stanovil výživné na dítě ve výši 4000 Kč a exekutor z dlužníka vymohl například 2000 Kč, pak bude náhradní výživné další 2000 Kč (stát dorovná chybějící část alimentů)
 • Výše náhradního výživného se bude stanovovat vždy na 4 měsíce
 • Následně bude opět nutné zajít na Úřad práce a doložit, že nárok dále trvá. A v jaké výši by mělo být další náhradní výživné (opět na základě toho, co se případně povedlo exekutorovi vymoci).

Kdo bude mít nárok na náhradní výživné od státu od 1. 7. 2021

Na náhradní výživné má nárok dítě. Za nezletilé dítě, to bude řešit zákonný zástupce (rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do péče).

Ten se bude moci obrátit na Úřad práce, a podat žádost o náhradní výživné:

 • Bude potřeba doložit rozhodnutí soudu o stanovení vyživovací povinnosti a výši výživného
 • Bude potřeba doložit, že bylo zahájeno exekuční řízení, pro vymáhání nezaplaceného výživného (mělo by stačit, že je podán návrh na zahájení exekuce)
 • Bude potřeba doložit, kolik z dlužného výživného bylo zaplaceno nebo vymoženo exekutorem
 • A případně i další věci – Úřad práce do 1. 7. 2021, zveřejní příslušnou žádost o náhradní výživné a všechny potřebné podklady, podmínky a informace

Pro nárok na alimenty od státu musí být zahájena exekuce

Základním předpokladem pro nárok na náhradní výživné je stav, kdy druhý rodič dítěte neplatí alimenty. Nutnou podmínkou je také to, že k vymáhání nezaplacených alimentů již bylo zahájeno exekuční řízení nebo řízení o výkonu soudního rozhodnutí.

Návrh na zahájení exekuce, může podat rodič, kterému ten druhý dluží výživné. Máte možnost obrátit se na kteréhokoliv exekutora, kterého si vyberete na seznamu exekutorů České exekutorské komory.

K zahájení exekuce na alimenty, je potřeba mít platný exekuční titul. Tím je například soudní rozhodnutí o výši výživného.

Návrh na zahájení exekuce je možné podat kdykoliv, kdy začne existovat dluh. Není potřeba čekat 4 měsíce, jako u trestního oznámení o neplacení výživného.

Neplacení alimentů se stává trestným činem až po nějaké době. Dluh ale vznikne ihned, pokud není výživné za daný měsíc zaplaceno v řádném termínu.

Co když je neplatič výživného už v exekuci nebo insolvenci?

To že má druhý rodič dítěte další exekuce nebo je v insolvenci, nemá žádný vliv. Pro nárok na náhradní výživné od státu, je pouze potřeba, aby bylo zahájeno exekuční řízení ve věci nezaplaceného výživného. To, že se z dlužníka nedá reálně nic vymoci, ale nesnižuje nárok na tuto sociální dávku od státu.

Co když exekuce pro dlužné výživné byla zastavena pro nemajetnost?

Nárok na náhradní výživné, bude i v případě, že exekuce na vymáhání nezaplacených alimentů byla zastavena například pro nemajetnost dlužníka. Zákon zde připouští výjimku, kdy na náhradní výživné může být nárok i bez probíhající exekuce.

Jak dlouho bude trvat vyřízení výživného od Úřadu práce?

Proces vyřízení žádosti o náhradní výživné, by měl být na Úřadu práce stejný, jako u jiných sociálních dávek. Úřad práce bude mít lhůtu 30 dní, od podání žádosti.

Pokud si žádost o náhradní výživné podáte 1. 7. 2021, pak byste už nejpozději v srpnu mohli začít dostávat peníze od státu.

Podobně, jako i jiné sociální dávky, i náhradní výživné by mělo být vypláceno v pravidelný výplatní termín, jednou za měsíc.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář