Kalkulačka: Životní minimum rodiny a jednotlivce 2021

Životní minimum jednotlivce, je v roce 2021 ve výši 3860 Kč. Existenční minimum je 2490 Kč. Ke zvýšení životního minima došlo naposledy od 1. 4. 2020. Pro rok 2021 se aktuálně neplánuje další zvýšení. Od 1. 1. 2021 tedy budou pro životní minimum (jednotlivce i pro rodinu), platit stejné částky jako v roce 2020.
Životní minimum jednotlivce, je v roce 2021 ve výši 3860 Kč. Existenční minimum je 2490 Kč. Ke zvýšení životního minima došlo naposledy od 1. 4. 2020. Pro rok 2021 se aktuálně neplánuje další zvýšení. Od 1. 1. 2021 tedy budou pro životní minimum (jednotlivce i pro rodinu), platit stejné částky jako v roce 2020.

Životní minimum (a existenční minimum), je poměrně důležitý údaj, který určuje především to, zda budete mít nárok na nějaké sociální dávky (dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, porodné ap.).

Od výše životního minima se ale odvíjí i další věci. Například nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci, nebo třeba i výše alimentů.

V následující kalkulačce si můžete spočítat životní minimum pro rodinu (a jednotlivce), v roce 2021.

Zvýšení životního minima v roce 2021

Životní minimum se naposledy zvyšovalo v roce 2020 (od 1. 4. 2020). Bylo to první zvýšení životního a existenčního minima po několika letech.

Vzhledem k tomu, že k podobnému zvýšení nedochází příliš často, tak se nedá předpokládat, že by k dalšímu zvýšení došlo i v roce 2021.

Aktuálně se další zvýšení neplánuje. A tak by v roce 2021, měly platit stejné částky (pro životní a existenční minimum), jako v roce 2020 (od 1. 4. 2020).

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu od 1. 1. 2021

Pro výpočet životního minima, je rozhodující počet osob v rodině (ve společné domácnosti), a u dětí také jejich věk.

Životní a existenční minimum pro jednotlivce je od 1. 1. 2021:

  • Životní minimum jednotlivce v roce 2021 = 3 860 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce v roce 2021 = 2 490 Kč

Životní minimum rodiny si můžete snadno spočítat sami v této kalkulačce:

Kalkulačka životní minimum 2021
Počet dospělých osob
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2021

Životní minimum rodiny se spočítá, jako součet částek, které připadají na jednotlivé členy rodiny (členy společné domácnosti). Od 1. 1. 2021 platí částky uvedené v následující tabulce:

Tabulka: Životní minimum pro rodinu od 1. 1. 2021

Životní minimum pro rodinu od 1. 1. 2021
První dospělá osoba 3 550 Kč
Další dospělé osoby 3 200 Kč
Dítě do 6 roků 1 970 Kč
Dítě 6 – 15 roků 2 420 Kč
Dítě do 26 roků 2 770 Kč

U starších dětí (nad 15 roků), záleží na tom, zda se jedná o nezaopatřené dítě. To je například případ studena střední školy, vyšší odborné nebo vysoké školy apod.

Příklad výpočtu životního minima pro rodinu v roce 2021

V následující tabulce, se můžete podívat na několik příkladů výpočtu životního minima pro rodinu. Jedná se vždy o prostý součet částek, připadající na jednotlivé členy rodiny

Tabulka: Výpočet životní minimum rodiny 2021

Životní minimum pro rodinu 2021 Celkem Výpočet
Rodina dva dospělí a jedno dítě do 6 roků 8 720 Kč 3550 + 3200 + 1970
Rodina dva dospělí a dvě děti do 6 roků 10 690 Kč 3550 + 3200 + 1970 + 1970
Rodina dva dospělí a dvě děti 5 a 7 roků 11 140 Kč 3550 + 3200 + 1970 + 2420
Rodina dva dospělí a dvě děti 7 a 16 roků 11 940 Kč 3550 + 3200 + 2420 + 2770
Rodina dva dospělí a 3 děti 5, 7 a 16 roků 13 910 Kč 3550 + 3200 + 1970 + 2420 + 2770

Příklad výpočtu životního minima pro samoživitelku v roce 2021

Identickým způsobem, by vypadal i výpočet životního minima pro samoživitelku (samoživitele) s dítětem (dětmi).

Tabulka: Výpočet životní minimum pro samoživitelku 2021

Životní minimum pro samoživitelku 2021 Celkem Výpočet
Samoživitelka a jedno dítě do 6 roků 5 520 Kč 3550 + 1970
Samoživitelka a jedno dítě do 15 roků 5 970 Kč 3550 + 2420
Samoživitelka a jedno dítě do 26 roků 6 320 Kč 3550 + 2770
Samoživitelka a dvě děti do 6 roků 7 490 Kč 3550 + 1970 +1970
Samoživitelka a dvě děti 5 a 7 roků 7 940 Kč 3550 + 1970 + 2420
Samoživitelka a dvě děti do 15 roků 8 390 Kč 3550 + 2420 + 2420

Životní minimum 2021 a nárok na sociální dávky

Od toho, jaké je životní minimum jednotlivce nebo pro rodinu, se odvíjí nárok i na různé sociální dávky.

U některých sociálních dávek, je stanovena určitá hranice maximálního průměrného měsíčního příjmu. Pokud je příjem jednotlivce (rodiny) nižší, pak je nárok na příslušnou sociální dávku.

To je případ třeba nároku na přídavky na dítě nebo i nároku na porodné. U nich je nárok na do příjmu ve výši 2,7 násobek životního minima.

U jiných sociálních dávek, se životní minimum používá pro výpočet výše sociální dávky. To se týká například dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi).

Životní minimum, může mít vliv i na výpočet příspěvku na bydlení. Pokud jednotlivec nebo rodina (více osob ve společné domácnosti), mají nízké nebo žádné příjmy, pak se jako jejich příjem, pro výpočet dávek na bydlení, započítá právě jejich životní minimum.

Životní minimum a výpočet exekuce nebo insolvence

Životní minimum (jednotlivce), má vliv i na výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci.

Základní nezabavitelné minimum při srážkách ze mzdy, jsou 3/4 ze součtu životního minima jednotlivce (3860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (6637 Kč).

Životní minimum, určuje třeba i nezabavitelnou částku při exekuci na účet v bance. Za běžných podmínek, je při exekuci na bankovní účet, nárok na jednorázovou částku ve výši dvojnásobku životního minima (7720 Kč).

V roce 2021 (zatím do 28. 2. 2021), je ale kvůli epidemii koronaviru nárok na čtyřnásobek životního minima (15 540 Kč).

Životní minimum a výpočet alimentů

Životní minimum, může vstoupit i do výpočtu alimentů u soudu. Pokud rodič, kterému soud stanoví vyživovací povinnost na dítě, nedoloží své příjmy, může soud stanovit alimenty z částky 25 násobek životního minima (tj. z částky 96500 Kč), namísto aby je určil ze skutečného příjmu.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář