Kalkulačka: Životní minimum rodiny a jednotlivce 2023

Životní minimum jednotlivce, je od 1. 1. 2023 ve výši 4860 Kč. Existenční minimum je 3130 Kč. O zvýšení životního minima o 5,2% od ledna 2023, rozhodla vláda s ohledem na vysokou inflaci a růst cen energií. Díky zvýšení může mít více osob/rodin nárok na sociální dávky.
Životní minimum jednotlivce, je od 1. 1. 2023 ve výši 4860 Kč. Existenční minimum je 3130 Kč. O zvýšení životního minima o 5,2% od ledna 2023, rozhodla vláda s ohledem na vysokou inflaci a růst cen energií. Díky zvýšení může mít více osob/rodin nárok na sociální dávky.

Zvýšení životního minima od 1. ledna 2023

V roce 2023, se životní a existenční minimum, zvyšuje hned od začátku roku. Všechny částky se budu zvyšovat o cca 5,2% (zvýšení o 120 – 240 Kč).

Od 1. ledna 2023, se životní minimum jednotlivce zvyšuje na 4 860 Kč (o 240 Kč více). Existenční minimum se zvyšuje na 3 130 Kč (o 150 Kč více).

Životní minimum (a existenční minimum), je poměrně důležitý údaj, který určuje především to, zda budete mít nárok na nějaké sociální dávky (dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, porodné ap.).

Od výše životního minima se ale odvíjí i další věci. Například nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci, nebo třeba i výše alimentů.

V následující kalkulačce si můžete spočítat životní minimum pro rodinu (a jednotlivce), v roce 2023.

Zvýšení životního minima v roce 2023

Životní minimum se zvyšovalo v roce 2022 celkem 2x (od 1. 4. 2022 a následně i od 1. 7. 2022). Bylo to kvůli vysoké inflaci (celková inflace v roce 2022, byla přes 15%) – prudce se zvyšovaly ceny elektřiny, plynu, bydlení, potravin a vlastně téměř všeho.

Další zvýšení životního a existenčního minima, bylo schváleno hned na začátek roku 2023. Od 1. ledna 2023, dochází k další valorizaci částek životního a existenčního minima (o 5,2%).

Zvýšení se projeví především v oblasti sociálních dávek – více osob/rodin bude mít nárok na přídavky na dítě, na porodné nebo na dávky pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc). Životní minimum má dále vliv například i na stavení nezabavitelné částky při exekuci či insolvenci. Roli může hrát i při stanovení výše alimentů u soudu

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu od 1. 1. 2023

Pro výpočet životního minima, je rozhodující počet osob v rodině (ve společné domácnosti), a u dětí také jejich věk.

Životní a existenční minimum pro jednotlivce je od 1. 1. 2023:

  • Životní minimum jednotlivce v roce 2023 = 4 860 Kč (do 31.12.2022 to bylo 4620 Kč)
  • Existenční minimum jednotlivce v roce 2023 = 3 130 Kč (do 31.12.202 to bylo 2980 Kč)

Životní minimum rodiny si můžete snadno spočítat sami v této kalkulačce:

Kalkulačka životní minimum od 1.1.2023
Počet dospělých osob
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2023

Životní minimum rodiny se spočítá, jako součet částek, které připadají na jednotlivé členy rodiny (členy společné domácnosti). Od 1. 1. 2023 platí částky uvedené v následující tabulce:

Tabulka: Životní minimum pro rodinu od 1. 1. 2023

2022 2023 Zvýšení
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 4 250 Kč 4 470 Kč +220 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 840 Kč 4 040 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 2 360 Kč 2 480 Kč +120 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 900 Kč 3 050 Kč +150 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 3 320 Kč 3 490 Kč +170 Kč

U starších dětí (nad 15 roků), záleží na tom, zda se jedná o nezaopatřené dítě. To je například případ studena střední školy, vyšší odborné nebo vysoké školy apod.

Příklad výpočtu životního minima pro rodinu v roce 2023

V následující tabulce, se můžete podívat na několik příkladů výpočtu životního minima pro rodinu. Jedná se vždy o prostý součet částek, připadající na jednotlivé členy rodiny

Tabulka: Výpočet životní minimum rodiny 2023

Životní minimum pro rodinu od 1.1.2023 Celkem Výpočet
Rodina dva dospělí a jedno dítě do 6 roků 10 990 Kč 4470 + 4040 + 2480
Rodina dva dospělí a dvě děti do 6 roků 13 470 Kč 4470 + 4040 + 2480 + 2480
Rodina dva dospělí a dvě děti 5 a 7 roků 14 040 Kč 4470 + 4040 + 2480 + 3050
Rodina dva dospělí a dvě děti 7 a 16 roků 15 050 Kč 4470 + 4040 + 3050 + 3490
Rodina dva dospělí a 3 děti 5, 7 a 16 roků 17 530 Kč 4470 + 4040 + 2480 + 3050 +3490

Příklad výpočtu životního minima pro samoživitelku v roce 2023

Identickým způsobem, by vypadal i výpočet životního minima pro samoživitelku (samoživitele) s dítětem (dětmi).

Tabulka: Výpočet životní minimum pro samoživitelku 2023

Životní minimum pro samoživitelku od 1.1 2023 Celkem Výpočet
Samoživitelka a jedno dítě do 6 roků 6 950 Kč 4470 + 2480
Samoživitelka a jedno dítě do 15 roků 7 520 Kč 4470 + 3050
Samoživitelka a jedno dítě do 26 roků 7 960 Kč 4470 + 3490
Samoživitelka a dvě děti do 6 roků 9 430 Kč 4470 + 2480 + 2480
Samoživitelka a dvě děti 5 a 7 roků 10 000 Kč 4470 + 2480 + 3050
Samoživitelka a dvě děti do 15 roků 11 010 Kč 4470 + 3050 + 3490

Životní minimum 2023 a nárok na sociální dávky

Od toho, jaké je životní minimum jednotlivce nebo pro rodinu, se odvíjí nárok i na různé sociální dávky.

U některých sociálních dávek, je stanovena určitá hranice maximálního průměrného měsíčního příjmu. Pokud je příjem jednotlivce (rodiny) nižší, pak je nárok na příslušnou sociální dávku.

To je případ třeba nároku na přídavky na dítě nebo i nároku na porodné. U porodného je nárok na do příjmu ve výši 2,7 násobek životního minima. U přídavků na dítě, je nárok při příjmu ve výši do 3,4 násobku životního minima.

U jiných sociálních dávek, se životní minimum používá pro výpočet výše sociální dávky. To se týká například dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi).

Životní minimum, může mít vliv i na výpočet příspěvku na bydlení. Pokud jednotlivec nebo rodina (více osob ve společné domácnosti), mají nízké nebo žádné příjmy, pak se jako jejich příjem, pro výpočet dávek na bydlení, započítá právě jejich životní minimum.

Životní minimum a výpočet exekuce nebo insolvence

Životní minimum (jednotlivce), má vliv i na výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci.

Základní nezabavitelné minimum při srážkách ze mzdy, jsou 2/3 ze součtu životního minima jednotlivce (4860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (15597 Kč). Nezabavitelná částka je v roce 2023 ve výši 13 638 Kč (za manželku, manžela nebo každé dítě, je to dalších 3409,50 Kč)

Životní minimum, určuje třeba i nezabavitelnou částku při exekuci na účet v bance. Aktuálně platí, že při exekuci na účet v bance, je nárok na trojnásobek životního minima, v roce 2023 tedy na 14 580 Kč.

Životní minimum a výpočet alimentů

Životní minimum, může vstoupit i do výpočtu alimentů u soudu. Pokud rodič, kterému soud stanoví vyživovací povinnost na dítě, nedoloží své příjmy, může soud stanovit alimenty z částky 25 násobek životního minima (tj. z částky 121 500 Kč), namísto aby je určil ze skutečného příjmu.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář