Kalkulačka: Životní minimum rodiny a jednotlivce 2024

Životní minimum jednotlivce, je v roce ve výši 4860 Kč. Existenční minimum je 3130 Kč. K poslednímu zvýšení došlo v minulém roce (tehdy se jednalo o zvýšení o cca 5,2%). Pro rok 2024, aktuálně není schváleno žádné další zvýšení a budou tedy platit stejné částky, jako v předchozím roce.
Životní minimum jednotlivce, je v roce ve výši 4860 Kč. Existenční minimum je 3130 Kč. K poslednímu zvýšení došlo v minulém roce (tehdy se jednalo o zvýšení o cca 5,2%). Pro rok 2024, aktuálně není schváleno žádné další zvýšení a budou tedy platit stejné částky, jako v předchozím roce.

Životní minimum (a existenční minimum), je poměrně důležitý údaj, který určuje především to, zda budete mít nárok na nějaké sociální dávky (dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, porodné ap.).

Od výše životního minima se ale odvíjí i další věci. Například nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci, nebo třeba i výše alimentů.

V následující kalkulačce si můžete spočítat životní minimum pro rodinu (a jednotlivce), v roce 2024.

Zvýšení životního minima v roce 2024

Životní minimum se zvyšovalo v roce 2022 celkem 2x (od 1. 4. 2022 a následně i od 1. 7. 2022). Bylo to kvůli vysoké inflaci (celková inflace v roce 2022, byla přes 15%) – prudce se zvyšovaly ceny elektřiny, plynu, bydlení, potravin a vlastně téměř všeho.

Další zvýšení životního a existenčního minima, bylo schváleno hned na začátek roku 2023. Od 1. ledna 2023, došlo k další valorizaci částek životního a existenčního minima (o 5,2%).

Zvýšení se projevilo především v oblasti sociálních dávek – více osob/rodin bude mít nárok na přídavky na dítě, na porodné nebo na dávky pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc). Životní minimum má dále vliv například i na stavení nezabavitelné částky při exekuci či insolvenci. Roli může hrát i při stanovení výše alimentů u soudu.

Pro rok 2024, se zatím neplánuje žádné zvýšení životního a existenčního minima. K poslednímu zvýšení došlo na začátku roku 2023. V roce 2024, zatím budou platit stejné částky, jako v předchozím roce.

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu od 1. 1. 2024

Pro výpočet životního minima, je rozhodující počet osob v rodině (ve společné domácnosti), a u dětí také jejich věk.

Životní a existenční minimum pro jednotlivce je od 1. 1. 2024:

  • Životní minimum jednotlivce v roce 2024 = 4 860 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce v roce 2024 = 3 130 Kč

Životní minimum rodiny si můžete snadno spočítat sami v této kalkulačce:

Kalkulačka životní minimum 2024
Počet dospělých osob
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků
Děti do 26 roků

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2024

Životní minimum rodiny se spočítá, jako součet částek, které připadají na jednotlivé členy rodiny (členy společné domácnosti). Od 1. 1. 2023 platí částky uvedené v následující tabulce:

Tabulka: Životní minimum pro rodinu v roce 2024

Životní minimum pro rodinu 2024
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 4 470 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 4 040 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 2 480 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 3 050 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 3 490 Kč

U starších dětí (nad 15 roků), záleží na tom, zda se jedná o nezaopatřené dítě. To je například případ studena střední školy, vyšší odborné nebo vysoké školy apod.

Příklad výpočtu životního minima pro rodinu v roce 2024

V následující tabulce, se můžete podívat na několik příkladů výpočtu životního minima pro rodinu. Jedná se vždy o prostý součet částek, připadající na jednotlivé členy rodiny

Tabulka: Výpočet životní minimum rodiny 2024

Životní minimum pro rodinu od 1.1.2024 Celkem Výpočet
Rodina dva dospělí a jedno dítě do 6 roků 10 990 Kč 4470 + 4040 + 2480
Rodina dva dospělí a dvě děti do 6 roků 13 470 Kč 4470 + 4040 + 2480 + 2480
Rodina dva dospělí a dvě děti 5 a 7 roků 14 040 Kč 4470 + 4040 + 2480 + 3050
Rodina dva dospělí a dvě děti 7 a 16 roků 15 050 Kč 4470 + 4040 + 3050 + 3490
Rodina dva dospělí a 3 děti 5, 7 a 16 roků 17 530 Kč 4470 + 4040 + 2480 + 3050 +3490

Příklad výpočtu životního minima pro samoživitelku v roce 2024

Identickým způsobem, by vypadal i výpočet životního minima pro samoživitelku (samoživitele) s dítětem (dětmi).

Tabulka: Výpočet životní minimum pro samoživitelku 2024

Životní minimum pro samoživitelku od 1.1 2024 Celkem Výpočet
Samoživitelka a jedno dítě do 6 roků 6 950 Kč 4470 + 2480
Samoživitelka a jedno dítě do 15 roků 7 520 Kč 4470 + 3050
Samoživitelka a jedno dítě do 26 roků 7 960 Kč 4470 + 3490
Samoživitelka a dvě děti do 6 roků 9 430 Kč 4470 + 2480 + 2480
Samoživitelka a dvě děti 5 a 7 roků 10 000 Kč 4470 + 2480 + 3050
Samoživitelka a dvě děti do 15 roků 11 010 Kč 4470 + 3050 + 3490

Životní minimum 2024 a nárok na sociální dávky

Od toho, jaké je životní minimum jednotlivce nebo pro rodinu, se odvíjí nárok i na různé sociální dávky.

U některých sociálních dávek, je stanovena určitá hranice maximálního průměrného měsíčního příjmu. Pokud je příjem jednotlivce (rodiny) nižší, pak je nárok na příslušnou sociální dávku.

To je případ třeba nároku na přídavky na dítě nebo i nároku na porodné. U porodného je nárok na do příjmu ve výši 2,7 násobek životního minima. U přídavků na dítě, je nárok při příjmu ve výši do 3,4 násobku životního minima.

U jiných sociálních dávek, se životní minimum používá pro výpočet výše sociální dávky. To se týká například dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi).

Životní minimum a výpočet exekuce nebo insolvence

Životní minimum (jednotlivce), má vliv i na výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci.

Základní nezabavitelné minimum při srážkách ze mzdy, jsou 2/3 ze součtu životního minima jednotlivce (4860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (14 197 Kč). Nezabavitelná částka je v roce 2024 ve výši 12 704,67 Kč (za manželku, manžela nebo každé dítě, je to dalších 3 176,17 Kč)

Životní minimum, určuje třeba i nezabavitelnou částku při exekuci na účet v bance. Aktuálně platí, že při exekuci na účet v bance, je nárok na trojnásobek životního minima, v roce 2024 tedy na 14 580 Kč.

Životní minimum a výpočet alimentů

Životní minimum, může vstoupit i do výpočtu alimentů u soudu. Pokud rodič, kterému soud stanoví vyživovací povinnost na dítě, nedoloží své příjmy, může soud stanovit alimenty z částky 25 násobek životního minima (tj. z částky 121 500 Kč), namísto aby je určil ze skutečného příjmu.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář