Otcovská 2022 – prodloužení placené otcovské dovolené na 2 týdny

Od 1. 1. 2021 se prodlužuje placená otcovská dovolená na 2 týdny (14 dní). Nárok na ni má otec dítěte, během prvních 6 týdnů od narození dítěte. Nárok na otcovskou mohou mít zaměstnanci i OSVČ. Pro výpočet výše otcovské, můžete použít naši kalkulačku.
Od 1. 1. 2021 se prodlužuje placená otcovská dovolená na 2 týdny (14 dní). Nárok na ni má otec dítěte, během prvních 6 týdnů od narození dítěte. Nárok na otcovskou mohou mít zaměstnanci i OSVČ. Pro výpočet výše otcovské, můžete použít naši kalkulačku.

Od 1. 1. 2022 se prodlužuje placená otcovská dovolená. Zatímco doposud, měl otec dítěte po jeho narození, nárok na jeden týden (7 dní) placené otcovské dovolené, od začátku ledna 2022 bude mít nárok na 2 týdny (14 dní).

Základní podmínky pro nárok na placenou otcovskou dovolenou, se nemění. Stejně jako doposud, na ni mají nárok především zaměstnanci (za které platí nemocenské pojištění zaměstnavatel), nebo případně i OSVČ (pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění).

Prodloužení otcovské dovolené na 2 týdny

Novela zákona o nemocenském pojištění již byla schválena v Parlamentu i Senátu, a podepsal ji prezident. Začne tedy platit od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022).

Pro ty, komu se dítě narodí v roce 2022, to znamená, že si budou moci požádat o otcovskou dovolenou, už na 2 týdny.

Šanci mají ale i ti, komu se dítě narodí ještě v roce 2021. Pokud se dítě narodí na konci roku (konec listopadu, prosinec 2021), tak aby k 1. 1. 2022 ještě neuplynulo 6 týdnů od porodu, tak budou mít také nárok na 2 týdny placené otcovské dovolené (dávka otcovské poporodní péče).

Viz příslušné přechodné ustanovení, v novele zákona:

Při uplatňování nároku na dávku otcovské poporodní péče, vystavování příslušných dokladů a při kontrole se postupuje podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona i tehdy, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Jestliže podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče skončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a v den, v němž tento zákon nabyl účinnosti, ještě neuplynulo období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče, náleží tato dávka ještě v délce jednoho týdne, pokud tento další nástup na otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Jak se mění otcovská dovolená v roce 2022?

Základní podmínky pro nárok na otcovskou jsou stejné, jako v předchozích letech. O dávku si může požádat ten, komu se narodí dítě (nebo při převzetí dítěte do péče), během prvních 6 týdnů od narození.

Pokud není nárok na otcovskou dovolenou uplatněn během prvních 6 týdnů, tak zaniká.

V roce 2021 je délka placené otcovské 7 dní (platí se i za víkend). Od 1. 1. 2022 to bude 14 dní.

Otcovská dovolená nemusí být vyčerpána celá (je možné si vzít třeba jen 3 dny nebo jiný počet dní).

Je ale nutné otcovskou čerpat v jednom kuse (nepřerušovaně). Není tedy možné si brát každý týden, během prvních 6 týdnů od narození, třeba dva dny volna.

Společně s prodloužením otcovské dovolené, je zde i jedna změna. Pokud je dítě během prvních 6 týdnů hospitalizováno, tak se 6 týdenní lhůta pro čerpání otcovské prodlužuje o příslušný počet dní, po které bylo dítě v nemocnici.

Otec dítěte se pak může rozhodnout, zda bude čerpat otcovskou i v době, kdy je dítě v nemocnici. Nebo zda počká na jeho návrat, a otcovskou bude čerpat až poté. Přípustné jsou obě možnosti.

Kolik je otcovská v roce 2022?

To, kolik dostanete zaplaceno během otcovské dovolené, si můžete orientačně spočítat v této kalkulačce.

Jedná se o kalkulačku pro rok 2021. V roce 2022 se případná výše otcovské může lišit jen v řádu jednotek (maximálně nízkých desítek korun) – přesná částka bude známa, až ministerstvo zveřejní redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek pro rok 2022.

A pochopitelně v roce 2022 bude nárok už na dva týdny – v kalkulačce je zatím jen výpočet pro rok 2021, kdy je zatím nárok jen na jeden týden (výsledek si vynásobte dvěmi).

Do kalkulačky zadejte svoji hrubou mzdu a vyjde vám výsledná částka. Otcovská se platí za kalendářní dny (včetně víkendu nebo státních svátků). Máte tedy nárok na 7 dní (v roce 2021) nebo 14 dní (v roce 2022):

Kalkulačka otcovská 2021
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč
Počet dní (maximum je 7)

Kdo má nárok na placenou otcovskou dovolenou?

Otcovská (dávka otcovské poporodní péče), spadá mezi nemocenské dávky. Podobně, jako klasická nemocenská při pracovní neschopnosti.

Nárok na placenou otcovskou dovolenou mají především zaměstnanci. Za ně zpravidla platí nemocenské pojištění zaměstnavatel (to neplatí u práce na DPP s příjmem pod 10 000 Kč, nebo u práce na DPČ s příjmem do 3 500 Kč).

OSVČ (živnostník), může mít nárok na placenou otcovskou jen v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění. To je aktuálně ve výši 147 Kč měsíčně. Nemalá část OSVČ, si jej ale neplatí.

Pokud si jako OSVČ platíte toto nemocenské pojištění, můžete do kalkulačky zadat jako svůj příjem částku 7 000 Kč (vyměřovací základ pro minimální nemocenské pojištění). Výsledná částka otcovské pro OSVČ, nebude příliš vysoká (stejně, jako je tomu i u nemocenské pro OSVČ).

Otec dítěte si může o otcovskou požádat, i když s matkou dítěte nejsou manželé. Nárok na otcovskou je ale pouze po dobu prvních 6 týdnů od narození dítěte (v roce 2022 může být lhůta případně delší, pokud je dítě hospitalizováno).

Jak požádat o otcovskou dovolenou?

Zaměstnanec žádá o otcovskou na příslušném formuláři u svého zaměstnavatele. Na rozdíl od klasické dovolené, o které rozhoduje zaměstnavatel (a nemusí vám ji tedy schválit v požadovaném termínu), u otcovské je to jinak. O tu „nežádáte“, ale pouze zaměstnavateli oznamujete její čerpání.

Po dobu otcovské dovolené, pak nemůžete vykonávat dané zaměstnání. Pokud byste ale měli například více úvazků, tak je možné v jednom zaměstnání čerpat otcovskou a v jiném dále pracovat.

U OSVČ to funguje trochu jinak. Zatímco zaměstnanec si prostřednictvím svého zaměstnavatele podává příslušný formulář předem, OSVČ si nárok na zaplacení otcovské, uplatní až zpětně u ČSSZ.

Diskuse ( 0 )

Přidejte komentář